PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Yeni bir peygamber gelse verecek olduğu mesaj şunlar olurdu


Ali Rıza Borazan
23. May 2010, 12:06 PM
Ey ben müslümanım diyen kardeşlerim! Geliniz, Kendi aramızda ortak olan bir kelimeye gelelim.
3/64- De ki: "Ey Kitap Ehli, bizimle sizin aranızda müşterek (olan) bir kelimeye (tevhide) gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim, O'na hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp bir kısmımız (diğer) bir kısmımızı Rabler edinmeyelim." Eğer yine yüz çevirirlerse, deyin ki: "Şahid olun, biz gerçekten Müslümanlarız."
Allahtan başkasına kulluk etmeyelim.
Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım.
Allah’ı Bırakıp bir kısmımız bir kısmımızı rabler edinmeyelim.
İşte bu üç şeyi kendi aramızda yaygınlaştırabilirsek, Aramızdaki, ihtilaflar gidecek, Ayette de belirtililiği gibi, Bizleri yaratan Allah’ tır. O bizim dünya hayatında nasıl yaşayacağımıza ait. Projeyi peygamberler aracılığı ile göndermiştir. Temelde İnsanlar arasında hiçbir üstünlük yoktur. Üstünlük sadece Allahın vermiş olduğu görevlere bağlı kalarak kulluğu yerine getirenlerdedir.
49/13- Ey insanlar, gerçekten, Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler (şeklinde) kıldık. Şüphesiz, Allah Katında sizin en üstün (kerim) olanınız, (ırk ya da soyca değil) takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah, bilendir, haber alandır.
Farklı renklerde, farklı dilerde farklı cinslerde Olmamız bizi üstün kılmaz. Bizi üstün kılan Allahın peygamberler aracılığı ile gönderdiği vahiy çizgisinde samimiyet ve ihlâsla yürümemizle ölçülür. Dünya hayatında herkes bir rol üslenmektedir. Kim bu üslenmiş olduğu rolü Allahın tanımladığı şekilde oynaya bilirse Allah katında üstün olan odur. Biz malda mülkte makamda mevkide yarışmak yerine takvada yarışalım.
Allah katında Kabul görecek olan din islamdır. Bütün peygamberlerin getirdikleri dinin adı İslam, O peygamberlerin getirdiklerine teslim olanların adı da müslümandır. Müslümanlar, Tek bir ümmet ve tek bir şeriat içindedirler. Allah teslim olanlara islamı seçip beğenmiştir. Hiçbir müslümana Müslüman kelimesinden başka isim koymayı, İslam kelimesinden başka din edinmeyi emretmemiştir.
41/33- Allah'a çağıran, salih amelde bulunan ve: "Gerçekten ben Müslümanlardanım" diyenden daha güzel sözlü kimdir?
5/3- Ölü eti, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilen, boğulmuş, vurulmuş, yüksek bir yerden düşmüş, boynuzlanmış yırtıcı hayvan tarafından yenmiş, -(henüz canlıyken yetişip) kestikleriniz hariç,- dikili taşlar üzerine boğazlanan (hayvanlar) ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. Bunlar fısktır (günahla yoldan sapmadır.) Bugün inkâra sapanlar, sizin dininizden (dininizi yıkmaktan) umut kesmişlerdir. Bugün size dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçip-beğendim. Kim 'şiddetli bir açlıkta kaçınılmaz bir ihtiyaçla karşı karşıya kalırsa' -günaha eğilim göstermeksizin- (bu haram saydıklarımızdan yetecek kadar yiyebilir.) Çünkü Allah bağışlayandır, esirgeyendir.
Allah; Kuranla artık helal ve haramları belirlemiş, Hiçbir kimse kendilerinin anlayışına göre şu helal bu haram deme yetkisi ve salahiyeti de yoktur. Hiçbir peygamber de Allahın helal kıldığını haram haram kıldığını da helal yapamaz. Her peygamberin kendilerinden önce gelen peygamberleri doğrulayıp tasdik etmesi ve kendilerinden sonara gelecek olan peygamberleri de müjdelemesi onu ifade etmektedir.
61/6- Hani Meryem oğlu İsa da: "Ey İsrailoğulları, gerçekten ben, sizin için Allah'tan gönderilmiş bir elçiyim. Benden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra ismi "Ahmed" olan bir elçinin de müjdeleyicisiyim" demişti. Fakat o, onlara apaçık belgelerle gelince: "Bu, açıkça bir büyüdür" dediler.
Allah ehli kitap olan Yahudi ve Hıristiyanlara Yahudi ve Hıristiyan ismi vermemiştir. Onlar bu isimleri kendi kendilerine vermişlerdir. Onlar kendi zan ve tahminlerle kendilerine bir takım şeyleri Haram olmadığı halde haram helal kılmadığı halde helal etmeleri sebebiyle, haram ve helal ettik ifadesi kullanmaktadır. Yeni gelen peygamberle onların bozmuş oldukları vahiy orijinli dini tekrar dizayn ederek yerine doğrularını getirmiştir.
5/157- Onlar ki, yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de (geleceği) yazılı bulacakları ümmi haber getirici (Nebi) olan elçiye (Resul) uyarlar; o, onlara marufu (iyiliği) emrediyor, münkeri (kötülüğü) yasaklıyor, temiz şeyleri helal, murdar şeyleri haram kılıyor ve onların ağır yüklerini, üzerlerindeki zincirleri indiriyor. Ona inananlar, destek olup savunanlar, yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler; işte kurtuluşa erenler bunlardır
Bu Ayette bazılarının söylediği gibi, peygamber onlara haramı helal helali haram etmiyor. Peygamber Allahın bir kulu ve elçisidir. O vahyin dışında kendi kendisine böyle bir yetkisi yok. Allah’ın emirlerini Allahın resulü söyler ve yaşar.
Ey ben insanım diyenler. Hangi dinden hangi dilden hangi cinsten olursanız olun. Sizi yaratan bir Allah var. Siz hayatınızı ona borçlusunuz sizi yediren içiren size gözler gönüller veren odur. Sizin ilah olarak taptıklarınızı da o yerleri ve gökleri yaratan Allah yaratmıştır. Siz eğer kendi sesinizi gizlemeden açığa çıkarmak istiyorsanız, o sizin ilahınız yerlerin ve göklerin bir tek yaratanı olduğunu söyler.
Ey Benim kitabım kuran diyen İslam toplumları, Allah size Akıl ve irade vermiş, size elinizde okumakta olduğunuz kuranı göndermiş. Sizin yaşamakta olduğunuz hayatın gerçek projesi o kitaptadır.
Kitap ehlinin yaptıkları yanlışlar gibi siz de yanlışlığa düşmeyin. Onlar kendi peygamberlerini Allahın önüne geçirip ilahlaştırdıkları gibi siz de peygamberinizi Allahın önüne geçirip ilahlaştırmayınız.
Onlar bir ömür yaşadı ve öldüler gittiler. Muhammet Allahın resulü ve kuludur. O bir Allah değildir. O Allahın vahiy gözetiminde diğer peygamberlerde olduğu gibi, kendisine tabi olanlarla birlikte bir ömür sürdüler gittiler. Biz kendimize bakalım onların yaşadıkları hayatı en güzel doğrusunu ve yanlışını Allah bilir. Kimin nasıl düşündüğünü en güzel kalplerden geçenleri bile bilen Allah’tır.
Onlar bir ümmetti gelip geçti biz onlar hakkında didişip durmayalım onların kazandıkları kendilerinin bizim kazandıklarımız da bize aittir. Biz onların yaptığından onlar da bizim yaptığımızdan sorumlu değildir.
Peygamberler bizim için güzel birer örnektirler. Peygamberler yanlışlık yaptıkları zaman Allah onları düzeltmiştir. Ama peygamberler dışındaki olanları, Allah düzeltmemiştir. Hiçbir peygamber aramızda yok. Onların hepsi öldüler. Onlar vahyin gözetiminde yaşadıkları hayatlar bizim için ölçü kaynağıdır. O da Allah’ın Peygamberlik ayetini silerek, yerine emsali görülmemiş duyarlı insanların sahiplenerek koruduğu elimizde vahiy orijinli bir kitabımız kuranı kerim var.
O Kitap bizim, insanlık tarihinden bu tarafa değişik toplumların başlarından geçen olayları da içine alarak, her örnekten bir örnek verilmiş ve hiçbir eksiklik bırakılmamış ve indiği dönemlerin dışındaki çağlara hitap edecek nitelikte dizayn edilmiştir.
Gelin ey kitap ehli ve aklını kullanabilen insanlar, şu dünya hayatındaki kısacık ömrümüzü Bize yerleri ve gökleri bahşeden Allah’ımıza kulluk ederek geçirelim. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayalım. Ekini ve nesli yok etmeyelim.
Biri birimizi öldürmeyelim. Biri birimizin mallarını değişik bahanelerle gasp etmeyelim. Zina etmeyelim, hırsızlık yapmayalım. Allahın bize bahşettiği mallardan ihtiyaç sahiplerine verelim.
Onları düşmüş oldukları sıkıntılardan kurtaralım. Anaya babaya saygımızı hürmetimizi esirgemeyelim. Yetimlerin mallarını yemeyelim borçlu olan ödeme güçlüğüne düşüp de intihar edenlerin bu eylemlerini kendi aramızda toplanarak onların borçlarını ödeyelim. Bilin ki her insan her an ve her zaman onların düşmüş olduğu sıkıntılara düşebilir. Onları o acı ızdıraptan kurtarmanın ne kadar önemli olduğunu kendimiz de o duruma düştüğümüzde anlarız.
Allahın haram kıldıklarında mutlaka bir hikmet olduğunu bilmemiz gerekiyor. Haramı yaygınlaştırmayalım. Haramı yaygınlaştırmak isteyenlere asla destek olmayalım. Hayrı yaygınlaştıralım hayrı yaygınlaştıranların yanında duralım. Onlara destek verelim.
YENİ BİR PEYGAMBER GELMİŞ OLSAYDI DÜNYAYA NASL BİR MESAJ VERİRDİ?
1-Ey İnsanlar! Size Son Peygamberle bir kitap gönderdim. Sizi ondan hesaba çekeceğim.
2-O göndermiş olduğum kitap eğer Allahtan değil de, insanlar tarafından uydurulmuş bir kitap olsaydı içerisinde birçok aykırılıklar bulunurdu.
3- Yerleri ve gökleri yaratan Allah bir tanedir. Eğer iki tane Allah olsaydı, kâinat fesada uğrardı. Kendi aralarında çatışma çıkardı.
4-Allah İnsanlara, insanlar içerisinden, elçi olarak seçtiği peygamberler ve kitaplar göndermiştir. Allahın göndermiş olduğu kitaplardaki yasalarla, yaratmış olduğu kâinat arasında tam bir uyumluluk vardır.
5-Allah son olan peygamberle İslam dinini tamamlamış. Allahın yeryüzünde din olarak islamı seçmiş İslamın dışında insanların zan ve tahminle ortaya koydukları bütün dinleri iptal etmiştir.
6-Allah son peygamberle peygamberlik ayetini kaldırarak, yerine korunmuş kuran ayetini getirmiş ve insanlara kılavuz olarak onu göstermiştir.
7-Kuranda, İnsanları Hayatlarında çıkabilecek olan her bir problemin örneğini vermiş hiçbir problemi çözümsüz bırakmamıştır.
8-Allah katında bütün peygamberler arasında hiçbir farklılık yoktur. Hiçbir peygamberin diğer peygambere karşı üstünlüğü yoktur.
9-Peygamberleri diğer insanlardan ayıran özellik, vahiyle onları ayırmaktadır. Onlar yanıldıkları zaman düzeltilmeleridir.
10- Artık, ehli kitap’ın ve İslam toplumlarının zan ve tahminde bulundukları gibi, peygamberler, insanları imana getirmeleri için mucize göstermemişlerdir.
11-Allah hem evrene, hem de, insanlara bir yaratış biçimi koymuştur. Bu Allahın sünnetidir. Kesinlikle Allahın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın
12- Artık Hazret İsa peygamber hakkında söylenenler. Net olarak belirginleşmiş, diğer insanların yaratılışı nasılsa hazreti İsa peygamberin yaratılmışı da öyle yaratılmıştır.
13- Yani Hazreti İsa peygamber babasız değildir.
14- Diğer peygamberler ve şehitlerin öldüğü gibi İsa peygamberde ölmüştür. Yeni bir diriliş ahret âlemindedir. Dünyada ölen kesinlikle geri gelmez İsa peygamber de diğer canlıların ve peygamberlerin öldüğü gibi ölmüş bir daha geriye dönmeyecektir.
15-Hazret İsa peygamberin gerçek anlamında ölen ölüleri diriltmesi kesinlikle mümkün değil, Ölüleri ancak Allah diriltir. Hazreti İsa peygamberin dirilttiği ölü, vahiylere karşı duyarsız olanlar anlamındaki, duyarlı hale gelmesi anlamında Allahın dirilttiği ölülerdir.
16- Ölen insan Artık, İmtihan süreci bitmiş, gidecek olduğu yerin bileti kesilmiş Ahret âleminde o bilete uygun yer de hazırlanmıştır. orada söz değişikliğe uğratılmayacaktır.
17- Ölen insanlara Arkasından, okunan dualar, kılınan namazlar, okunan kuranlar, çekilen tespihler, verilen yemekler, yaptırılan hayır hasenatlar, hiçbir zaman onlara ulaşmaz. Fayda da vermez.
18- Her akıl eden ve bunaklık ve ölüm dönemine kadar kendisinin belirlemiş olduğu yola göre, dünyadaki yaptıklarıyla karşılık görecektirler.
19-Dünya Hayatında Her akıl baliğ çağına erişmiş insan kendi yolunu kendisi belirlemeden ölmeyecek, insan ya takva yolundadır iman eder ve Salih ameller işler. Bunların gideceği yer cennettir. Yada fısk yolundadır. Küfreder isyan eder bunların gideceği yerde cehennemdir.
20-Bir Vücutta iki tane kalp bulunmaz. Ve bir insanda aynı zamanda iki ayrı yolda olmaz ya insan küfür yolundadır. Yada insan hak yolundadır.
21-Kâinatta Allahın yarattıkları hep çift yaratılmışlardır. Bu sebeple temel olarak yaratılan varlıklar, insanlar ve meleklerdir. Etrafa ve kâinata baktığımız zaman, bu iki varlık dışında varlık yoktur. Ya insanlardan ya da meleklerdendir.
22- Melekler, insanoğlunun emrine amade olarak yaratılmış olan varlıklardır. Onlar yaratılış biçimi ile verilen emrin dışına çıkmamakla hem insanoğluna secde etmektedirler. Hem de Allaha secde etmektedirler.
23- Hemen Akla Cin Şeytan İblis gelecek bunlar ne olacak? Sorusu gelecek. Evet, cinler ve şeytanlar insan taifesindendirler. İblis ise cinlerden olup, insanlara kötülük yapmayı teklif etmesi sebebiyle insana secde eden melek gurubundan ayrılarak, ve asıl insanı yaratılış dışına çıkarmayı teklif sunmakla cinleşmekte olan ayrı bir melektir.
24-Şeytan: İblisin insana kötülüğü teklif etmekle bu teklifi kabul eden ve kibirlenen gururlanan isyan eden geriye dönüşü olmayan bir yola giden insanın adıdır.
24- Cin: Dünyayı Tabulaştıran, ilimde teknolojide ileri giderek, asıl yaratılış gayesinin dışında hayat süren yabancılaşmış insanın adıdır.
25-Cinler ve şeytanlar. İnsanlardan oldukları için ateşten değil topraktan yaratılmış varlıklardır. Ve kuranda da cinleri ve şeytanların ateşten yaratıldığına dair hiçbir ayet yoktur.
26- Can enerjidir. Dumansız ateşten yaratılmıştır. İblis de ateşten yaratılmıştır.
27-Kuranda Geçen hiçbir kelime hiçbir kelimenin yerine kullanılmamıştır. Her kelimenin farklı bir anlamı vardır.
28-Melek: İnsanların fiziki yapısı da dahil olmak üzere, insanların dışındaki Allahın insanların hizmetine verdiği yaratıkların hepsinin adıdır.
29-Melekler, Allahın kendilerine verdiği görev ve sorumlulukların dışına asla çıkamazlar. Bu sebeple Allah evrende yarattıkları varlıklardaki sünnetulllah çerçevesinde değişikliğe uğramadan görevlerini eksiksiz sürdürürler onlarda akıl yoktur. Kotlanmış bilgiler vardır.
30- Ateş bir melektir. Görev ve sorumluğu, insanlar ateşle yemeklerini pişirirler. sularını ateşle ısıtırlar, soğuk zamanlarda ateşle ısınırlar. Görevi yakmaksa bu görevin seyrini değiştirmezler. İşte Hazreti İbrahim’i de Ateş yaktı ama kuran değişmeceli sanatla ateşe serin ol dedi. Bu ateşin yakmadı anlamında değil, bu Hazreti İbrahim peygamberi tebrik etme onaylama anlamında anlatılan bir sanattır.
31-Allah halife olarak yaratılan insanların Dünya hayatında yapmış olduğu suçlar nedeni dünyada özel bir ceza vermez. Dünya hayatı denenme yeridir. Yapılan yanlışların cezasını ya evrendeki yasalara ya da insanların biri birlerine müdahale etmesiyle cezalandırır Allahın cezalandıracağı yer ahret âlemindedir.
32-Allah hem evrene koyduğu yasalarla hem de göndermiş olduğu yasalarla tam bir uyum halinde bir din göndermiştir. Allah kesinlikle koyduğu yasalara muhalefet etmez.
33-Elçi Kelimesi ile nebi kelimesi kuranda biri birinden ayrı kullanılmıştır. Her nebi elçidir. Ama her elçi nebi olmayabilir. Elçi meleklerden ve insanlardan olabilir ama nebi, sadece insanlardan olur. Meleklerden peygamber olmaz.
34- nebi olan elçiler yanıldıkları zaman vahiyle düzeltilirler ama nebi olmayan elçilerin düzeltilmesi elçi aracılığı ile gelen vahiylerle düzeltilirler.
35-Her insan kendi ameli ile yargılanacaktır. Ahret âleminde hiç bir insan hiçbir insanı kurtaramayacaktır. Orada torpil ve şefaat yoktur.
36-Müslüman olanlar şu büyük günahları işlemezler. 1- Allaha şirk koşmazlar,2- zina etmezler, 3- haklı nedene dayanmadan adam öldürmezler. 4- içki kumar, gibi zorunlu nedenler dışında içip oynayamazlar.
37- Yaratış biçimi iki ölüş iki yaratılış biçimindedir. 1- ilk yaratılış yokken bir adı ölü iken ilk yaratılmadır. 2-bir erkek ve bir dişiden yaratılış biçimidir. Bu Yaratılış biçimi de Anne karnındaki bir çocuğun oluşumu ile dünya hayatındaki bir ömür sürmesi farklı farklıdır. Bu yaratılış biçimi Allahın sünnetidir. Değişmez. 3- diğer yaratılış ahret yaratmasıdır. Bu yaratılış biçimleri tamamen birebirlerinden farklıdır.
38-Cennet ve cehennem süresizdir. Cennete gidenler ebedi cennettedirler cehenneme gidenler de ebedi cehennemdedirler. Hıristiyanları söylediği gibi cehennemde belirli bir miktar yandıktan sonra cennete gitme diye bir olay yoktur.
39-Dünya hayatında İnsanlar özgür bir halde imtihana tabi tutulmaktadırlar. Bir kimse kendi gidiş şeklini ister müspet yönde isterse menfi yönde değiştirmedikçe Allah o kişinin gidişatını değiştirmez. Kişinin kendisi ile ilgili konulardaki kaderini Allah ona yazmaz kişi kendisi ile ilgili kaderini kendisi çizer.
40-Çocuklar öldükleri zaman toprak olacaklardır. Cennet ve cehennem günah ve sevap işleme sonucunda gidilecek olay yerlerdir. Çocuklar ise akıl baliğ çağına ermeden öldükleri için ceza ve mükâfat görmezler. Çünkü denemeye imtihana tabi tutulmadan ölmüşlerdir.
41- Her insanın imtihanı, akıl baliğ çağına erdikten sonra başlar. Bunaklık ve ölümle imtihanı sona erer. Eğe kişi ölümü gördükten sonra iman ederse bu iman ona bir kazanç sağlamaz. Ya kişi iman ettikten sonra iman etmesine uygun hayatını düzenlemesi gerekir yada ölmeden önce iman ettği zaman imanını hayra dönüştürecek bir fırsatı olmadan ölmüşse o da iman etmiş kategorisindedir.
42- namaz oruç haç zekât, peygamberlere iman, peygamberlerin getirdiklerine iman ve öldükten sonra dirilip hesaba çekilmeye iman edenler. Her peygamberin getirdikleri sünnetlerdendir. Bunlar olmadan kişi tam bir iman ve tam bir Salih amel edemez. Bunlar müslüman olanların yaşam biçimi hayat tarzıdır.
43-İnsanlık tarihinin başlangıcından bu tarafa, bütün peygamberlerin getirdikleri dinin adı islamdır. Her peygamberin kendisinden sonra gelecek olan peygamberi müjdelemesi, kendi dönemlerindeki vahiy orijinli dinin bozulmasıyla yeni gelen peygamberler, doğru olanlar aynen kalmak koşulu ile yanlış olan yerlerini düzeltmeleri onları, gelen yeni peygamberi kabullenmeye ve ona itaati zorunlu kılmaktadır. Yeni gelen peygamberleri kabul etmeyenlerin dini Allah katında kabul görmeyeceklerdir. Yahudiyiz ve Hıristiyanlarız diyenler gibi.
44- Nikâh: müslüman olan erkek ve müslüman olan kadın için geçerlidir. Müslüman olmayan kadın müslüman olan bir erkekle evlenemez. Müslüman olan bir erkek de müslüman olmayan bir kadınla evlenemez. Eğer müslüman olan erkek ve müslüman olan bir kadın evli kaldıkları dönemlerde içlerinden herhangi birisi Müslümanlığı terk ederse nikah akdi bozulmuştur.
45- Allah’ın dininde kesinlikle başka dinde olanların dinlerine müdahale hakkı yoktur. Seni ve senin dinine müdahale etmediği sürece tabi ki.
46-İslam da devlet, iman eden bir toplumun hayat tarzlarını hem kendi aralarındaki hukuku hem gayrı müslümanlar ile hukuku hem insanların dışındaki varlıklar la hem de Allah olan hukukla ilgili yaşam biçimlerini dizayn eder.
47- Zekât. İslam otoritesinin müslüman olan toplumdan Müslümanların kendi özgür iradeleriyle vermedikleri infakı kendisinin adil olarak ihtiyaç sahiplerine ve toplumun genelini kapsayan yerlere harcamak için devletin aldığı verginin adıdır. Ondaki oran devletin ihtiyaçlarına göre otorite tarafından düzenlenir. Bu vergi müslüman olmayanlardan alındığında ismi cizye ve haraç olmaktadır.
48- Faiz Allah katından tamamen yasaklanmıştır. Müslüman olan kesinlikle bir yere faizle para vererek karşılığında geriye üzerine para ekleyerek alamaz böyle yapanlar Allah ve resullerine savaş açmış demektir. Ama zorunlu duruma düşüp de şiddetli bir ihtiyaç ve kaçınılmaz bir ihtiyaçla karşı karşıya kalındığında diğer haramlarda olduğu gibi o ihtiyacı ölmeyecek kadar almasında bir sakınca yoktur.
49- Allah bir taraftan faizi yasaklarken bir taraftan da parayı tabu haline getirenleri de eleştirmektedir. İslam toplumlarında her inanan müslümanlar Kazandıklarının ihtiyaçtan arta kalanını yoksul ve ihtiyaç sahiplerine verdikleri zaman onları Ancak Allah hidayete eriştirir.
50- Bir köyde bir mahallede bir beldede bir kişi açlığından dolayı veya herhangi bir ihtiyaçtan dolayı ölmüşse o köy o belde veya o mahalle halkı o ölenin katilidir. O halk dünya hayatında helak olmuş demektir. Onlar dünya hayatında asla hidayete eremezler. Kör ve sağır olarak ahret âleminde hasrolunacaklardır.
KURANİANLAMAMETODU.BLOGSPOT.COM