PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kuranla arın


ozaner
19. November 2011, 09:46 PM
Yeryüzünün tüm karmaşası , ihtirasına ve aldatmacasına rağmen insanın varlık hakikatına göre ve kulluk bilincini kuşanması ve fıtratına uygun bir hayat sürmesi oldukça zordur Hakikatın tüm berraklığı ile algılanmlası gereklidir .Rabbimiz bu konuda Kerim olan Kitabında konuyu net bir şekilde anlatmıştır.Olayı mistik vahalara çekmenin fıtratı inkar etme olacağı düşünülmektedir.Kavramsal olarak konuyu inceleyelim;
Tezkiye ze-kâ fiilinden türemiştir. “Ze-kâ” söZcük olarak temizlik, paklık, arıtıp büyütmek anlamında nemâ, feyiz ve bereket anlamına gelmektedir. Yeryüzünde insanın onurlu izzetli bir şekilde yaşayabilmesi ve fıtratına ihanet etmemesi ve Rabbine vardığında yüzünün ak olabilmesi için gayrı fıtri ,gayrı ahlaki, gayr Kuran i özelliklerden uzaklaşması , hicret etmesi gerekmektedir. ...Arınmayı içten arzu eden adamlar vardır. Allah temizlenip arınanları sever (Tevbe-108) Kuranın temel amacıda insanı yaratılış gayesinin dışına çıkmasını önlemek ve yalnız Rabbine kulluk etmek değilmidir. İnsanın yaratılişi gereği sırat ı müstakim üzere yani dosdoğru yolda devam etmesi gerekmektedir. Ahlak yaratılış gereği gibi hareket etmek demektir. Yanı yaratılışın kuralını koyan Rahmanın ,kurallara uygun kodlarıda insanın benliğine fıtratına ,nefsine yerleştirmiştir. Arınma konusunda nefs önplana çıkmaktadır. Nefs kavramına çok değişik ve anlaşılmaz anlamlar yüklenmektedir.

Kuranda nefs kavramı bir çok anlamda kullanılmasına rağmen mistik düşüncede anlaşıldığı gibi benlik ve nefis ikilemi söz konusu değildir.

Bakara..281- Öyle bir günden korkunuz ki, o gün Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra da her nefse kazancı tamamıyla ödenecek ve hiç kimse haksızlığa uğramayacaktır.

Kuranın iniş süreci aslında bir insanın nasıl arınacağını canlı örnekleri ile tarihsel olarak göstermiştir . Temel sorun kavramların ve hakikatın zihinlerde netleşmemesınden kaynaklanır. Neden Allaha karşı en duyarlılarımız onu en iyi anlayanlarımız cevabı bir çok soruyu aydınlatır.

Kuranda arınma aslında bilincin arınması ile başlar . Bilincin arınması ise Kuranını ahlak edinilmesi ile başlar. Burada dikkat edilmesi gereken konu nefis benlik ayırımına giderek insanın kendi ile sonuçsuz kalacağı bir mücadeleye girmesi olacaktır. .

“Benliğini arındıran gerçekten kurtulmuştur” (91/Şems-9); kuran arınmayı sadece bir nefsi eylem olarak değil tümden bireyin kurtuluşuna önem verir. “Benliğini arındıran, kurtuluşa gerçekten ermiştir.” (87/A’la-14)“Yaratan Rabbinin adıyla oku derken, Rabbin terbiye edici özelliği özellikle vurgulanmıştır. Kişinin bilincinde vahıy tüm netliği ile yerleşmezse orada karanlıklar , hurafeleler ve aldanmalar yerleşecektir, peki nasıl olacak bu iş eğer ; Yeyüzünün Rabbimizin geçici bir deneme alanı olduğu anlaşılamazsa dahası zamanın , önemi kavranamazsa, eşyanın geçici bir kullanım metası olduğu netleşmezse ve İnsanın bağımlı sınırlı sorumlu olduğu yanı müstağni olmadığı kuranı kavramlarla oturtulmazsa arınma çok zor olur.

“Ve şüphesiz sen pek büyük bir ahlak üzeresin. Artık yakında göreceksin ve onlarda görecekler. Sizden hanginizin fitneye tutulup çıldırdığını. Elbette senin Rabbin, kimin kendi yolundan şaşırıp-saptığını daha iyi bilendir.” (Kalem- 4-5-6-7)

Zihnin netleşebilmesinin yegane yolu Alemlerin Rabbi ile Kuran aracılığı sayesinde iletişim halın de olmak ve gerektiğinde hemen ona müracaat etmekle gerçekleşir zira bunun dışındaki yollar insanı karanlık dehlizlerde yolunu kaybettirmekten başka işe yaramaz.

Peki arınma nasıl gerçekleşir. Örnekleyelim mesela malın Zekatını vermek bir tür arınma bir tür temizlenmedir. Peki mal eksilirken nasıl artar. Rahman malı verirken insanın yapısını bildiğinden içine fakirin yetimin yoksulun hakkını da koymuştur.Yürekten inanan muttakiler bunun farkındadırlar ve o hakkı kalplerinde en ufak bir burukluk olmadan sahibine teslim ederler .

İnsanların mallarından artsın diye, verdiğiniz faiz Allah katında artmaz. Ama Allah'ın yüzünü (rızasını) isteyerek verdiğiniz zekat ise, işte (sevablarını ve gelirlerini) kat kat arttıranlar onlardır. (RUM SURESİ / 39)

Yanı mallarını aşındıran o fazlalıktan kurtulurlar yani budamış olurlar ve bu muttakice tavır nedeniyle Mülkünde sınır bulunmayan Rabbimiz bu arınma ve temizlik nedeniyle ona sınırsızca verir.Zaten Rabimiz sınırsız rahmeti gereği neler vermiyor ki Peki karşılık olarak ne istiyor ; sadece itiraf istiyor.Yani verene verdi. Demeyi kafi buluyor.Birde zaman zaman vediğinin içine verebilirsin diye verilmesi gereken emanetleri yerleştiryor işte buda eminliğimizin yani emniyetimizin yani İMANIMIZIN bir göstergesi olarak ortaya çıkıyor . Aslında her şey çok net arınmak çok kolay ,sadece kural ve kaideleri iyi anlamak gerekiyor, Rabbimizi iyi tanımaktan geçiyor gerçekten Rabbimiz her işi çok kolaylaştırmıştır.

Onlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler. Ve onlar kesin bir bilgiyle ahirete inanırlar. (LOKMAN SURESİ / 4) namazı dosdoğru kılmak aslında verilmesi gerekeninde verilmesi ve bunlarında ahret algısı ile doğru orantılı bir ilişki mevcuttur.Yani Namaz sadece belli Ritiüllerden ibaret değildir.

Peki ya bu insan mala sarılırda bu benim ben çalıştım, ben kazandım .benim malım derse ve bu mal ona ahreti unutturursa ki çoğu zaman unutturur Ki onlar, zekatı vermeyenler ve ahireti inkâr edenlerdir.

(FUSSİLET SURESİ / 7) Kehf süresindeki bahçe (Şirket) sahiplerini duruma benzer yani birden helak (İflas) olur.Rahman mülkün gerçek sahibinin kim olduğunu gösterirde çakılıp kalırlar.

“Mücrimler (günahları kendilerini kuşatanlar) için cehennem; salih amel/iyi işler yaparak kendilerini tezkiye edenler için cennet vardır.” (20/Taha-74-76).

Kısaca arınma mistik yaklaşımlarda olduğu gibi bedene ,hayata en önemlisi de düşünce ve inanca eza cefa çektirmek değildir. Gayri İslami olan bütün faktörleri Kuran la çek ederek hayattan çıkarmak Rabbine gerektiği gibi kul olmaktır. Kuranı analatik düşünce ile okumaktan geçer yani namaz sadece ruhsal bir eğitim değil aynı zamanda sosyalbir düzenleyicidir. Zekat kavramı sadece bir kısım mal vermek değildir.Hayatı bilinci temizleyen arındıran bir gerçekliktir Rabbimiz kendi yolundaki muttakilere , hayatın her alanında Rabbini öncelemelerini ve güç otorite olarak yalnız ona boyun eğme izzet ve şerefi yalnız onda bumların istemektedir.. En önemlisi şirkten mutlak arınmadır. Bunu yaparken Rabbinin Hikmet dolu kitabını Bu da Kitab ı ,Rabbini ,Evreni ve Kendini tanıdıkça gerçekleşecektir[/COLOR]