PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Dinde ihtilaf rahmet midir yoksa cinayet midir?


aorskaya
19. October 2012, 01:42 AM
DİNDE İHTİLAF RAHMET MİDİR YOKSA CİNAYET MİDİR?

Kur’ana rağmen “ümmetin ihtilafı rahmettir” rivayetiyle Allah Resulüne iftira edenler acaba kıyamet gününde ne cevap verecekler. (1) Bu gün İslam ülkelerinde oluk gibi akan kanların vebalı bunu savunanların boynunda değil midir.(2) Rabbimizin bu kadar ikazlarına rağmen bu yalanı din kuralı haline getirenler bu gün onun belasını çekmektedirler.(3)


Allah'ın selamı üzerinize olsun.


1-Kur’ana rağmen “ümmetin ihtilafı rahmettir” rivayetiyle Allah Resulüne iftira edenler acaba kıyamet gününde ne cevap verecekler.

Bu sözü, bu uyduruk rivayeti, imansız yada münafık biri (büyük ihtimalle de yahudi din satıcıları) olan şeytan dostu bir kimse islama sokmaya çalışmıştır. Ancak, bu söz islama hiç bir şekilde giremezse de, islam diye atalar dini yaşayanların dinine çok başarılı giriş yapmıştır.

Bu rivayeti uyduranlar, bu iftiracılar; kuranda örneği olduğu üzere hesap gününde; "şüphesin biz zalimlermişiz, tekrar dünyaya dönüp müslüman olarak yaşamak istiyoruz" şeklinde söyleyecekler, istekte bulunacaklardır. Ama, istekleri kabul edilmeyerek ebedi cehenneme nuyur edileceklerdir.

2- Bu gün İslam ülkelerinde oluk gibi akan kanların vebalı bunu savunanların boynunda değil midir.
Akan kanlarında, giden canlarında, duran kanlarında, duran canlarında vebalı, sadece bu uyduruk rivayeti çıkaranların değil, başta, kendini müslüman alimi diye gösteren ve çok küçük dünya menfaatleri için, rivayeti uyduranlardan daha çok sahip çıkan, savunan, ve müslümanlara bunu kabul ettirmeye, din diye yaşatmaya çalışanların boynundadır.

Yine bu uyduruk sözlere, aklını kullanmadan kanan ve buna inanan tembel müslümanlarında boynundadır. Hatta, müslümanlar bana göre, bu uyduruk rivayete inanıp savunuculuğunu yapmakla belki bunu uyduranlardan daha da zarardadırlar.

Çünkü, bunu uydurup, islama sokmaya çalışan imansızlar, bunun karşılığında çok büyük dünya menfaatleri elde edebilirken, bizim kendine müslüman alimi diyen zalimlerimiz ise, zavalılarımız ise, belkide saadece maaşları, ücretleri kadar bir dünya menfaati için dini satmış olmaktadırlar.

Şimdi, görüldüğü üzere, imansız hiç değilse dünya çıkarı bakımından bizim akılsız ve imansız konumuna düşen kimsemizden daha kazançlı değilmi? Bu kadar kazanç için ahiret satılırmı? Onlar hiç değilse kendileri zaten ahirete inanmadıkları halde sizin katlarınızı kazanırken, siz inanıyorum dediğiniz halde, dünya çıkarına nasıl ahireti değişirsiniz.

3- Rabbimizin bu kadar ikazlarına rağmen bu yalanı din kuralı haline getirenler bu gün onun belasını çekmektedirler

Bunlar zaten, ciddi olarak ahireti algılayıp, ahirete iman edebilselerdi, bunu yapamazlardı.

Ama, bunlar;

a- Ahirette şefaatla kurtarılacaklarına, peygamberimizn torpil yapacağına inanmak isteyen düşüncesizlerimizdir.
b- "kalbinde zerre iman olan biri, cezasını çektikten sonra cehennemden çıkıp cennete gidecektir" yalanına inanan, imanın ne olduğunu bilmeyen cahillerimizdir.

Bu nedenle, bunlar bu gün bu belayı çekmiyorlar, farkında değiller, umurlarında değil.

Bunun belasını çekenler, samimi, akıllı, bilinçli, kurana göre yaşamayı becerebilmiş müslüman kardeşlerimiz çekiyorlar. Yoksa onlar sadece görünüşte çekiyor olabilirler ama gerçekte onları çok acıtmıyor.

Ancak; hesap gününden sonra onlar çekmeye başlayacak... Ama, şu an bunu da bilmediklerinden rahatlar...

İşin garibi, ikaz edenleri dinlemiyorlar, kızıyorlar, rahatsız oluyorlar, rahatlarını bozdurmakta istemiyorlar...

İnşallah çok geçmeden gerçekleri görüp, kuran merkezinde toplanarak yaşamaları mümkün olur.

saygılarımla
aorskaya

Not: Dini kaynağından anlama da kolayca anlaşılır olmasına rağmen, rabbimizin ayetlerini bilmece, bulmacalara dönüştürerek, dinin doğru anlaşılıp, doğru yaşanmasında başka bir ayrışma yaratan ve kendini ön plana çıkarma gayretinde olanları daha sonra ele almayı düşünüyorum.

pramid
19. October 2012, 09:01 AM
Dini, “terimlere / kavramlara ” hapsetmiş ezberci düşünce yapımızı bir tarafa bırakarak, terimlerin, kavramların işlevine bakacak olursak, Rabbi birlemenin / tevhidin aslında koşulsuz inanılıp teslim olunan “kutsalı” birlemek olduğunu görürüz.

Ortalama bilgi birikimine sahip herhangi bir insana “Kuşlar ne diye yaratılmıştır, onları diğer canlılardan ayıran en bariz özellik nedir” diye sorsanız, “uçmasıdır” yanıtını alırsınız. Bunun gibi balıklar yüzsün diye, arı bal yapsın diye yaratılmıştır.

Temsilen, uçmak kuşların, yüzmek balıkların ayırd edici vasfıdır. Her canlı için bunun gibi yüzlerce vasıf sayabiliriz.

Peki insanın ayırd edici vasfı nedir ?

Kuşları uçsun, balıkları yüzsün diye yaratmış olan O üstün Kudret sahibi Yaratıcı insanı ne için yaratmış olabilir ? Tüm yaratılmışlar içinde insanın ayırt edici vasfı nedir ? Alelade sohbetlerimizin övünç kelimesi, övünç cümlesidir “Eşrefi Mahlukat / yaratılmışların en şereflisi” olmak…

Düşünen, irade sahibi varlık olmak.

Kuşların dizi dizi uçmasını “salat / görev / anlaşmanın, ahdin, yaratışın gereğini yerine getirme” olarak tanımlayan Kuran’a göre insan için “düşünmek” de bir görev, bir din / yol, yordam olsa gerektir.

Onun için, “Soru sormak aklın dindarlığıdır” diyor bir söyleyen…

Ne güzel söylüyor…

Uçsun diye yaratılan kuşların uçmaması, yüzsün diye yaratılan balıkların yüzmemesi ne menem bir şeyse, düşünsün, akletsin diye yaratılan insanın düşünmemesi de öyle garip / yaratışa ters bir durumdur.

Peki insan nasıl olur da düşünmez ? Düşünmeyen insan mı olur ?

Bir şeyi sorgulamasız kabul ile ona teslim olan, o şey hakkında düşünmemiş, onu kutsal kabul etmiştir.

İşte tevhit, sorgulamaksızın kabul edilen “kutsal”ı teke, tek kaynağa indirir. Bilgi kaynağını da, melekut alemini de

İnsana der ki, “Ey insan, eğer birisinin sözünü sorgulamaksızın doğru kabul edip, ona itaat edeceksen O ancak, her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah olmalıdır”

Kutsalı “tek”e indirip, Rabbin buyruğuna kulak verdiğinde ise şunu işitir insan:

Allah’ın izni olmadıkça hiçbir benlik iman edemez. Allah, pisliği, aklını kullanmayanlar üzerine bırakır. Yunus,100

Çünkü Allah insanı aklını kullansın diye yaratmıştır. “Tek”e inen Kutsal, onlarca, yüzlerce ayetinde insanı düşünmeye, tefekküre çağırır…

Her emrinin sebebini açıklar, izah eder. Üstü kapalı konuşmaz, apaçık bildirir. Kelamı, öğüt alınması için kolaylaştırır. (Bkz. Kamer, 17,22,32,40) Böyle yaparak, insanın sebep ve sonuç süreçleri hakkında düşünme yeteneğini canlandırır, harekete geçirir, üzerine çöreklenmiş “dogmacı kutsal”dan ibaret “batılı” giderir. Akletmeme sonucunda insanın üzerine yağdırılan pislik, “yağmur yüklü bulutlar”a benzetilen vahiy ile temizlenir. Bedeni diri ama ruhu ölü olan beşer (toprak), yeniden diriltilir. Kuran’ın teşbihi / benzetmeli anlatışına göre, vahiy yağmuru ile bereketlenmiş, aklını işleten insanın misali, yağmuru bol ve her daim meyve veren bir bahçe gibidir.

Şu halde, tevhidin yani “kutsalı –Tek-e indirmenin” faydası, insanın aklını ve vicdanını hür bir biçimde işletmesine engel olan, düşünce süreçlerini bloke eden “öteki ve sahte” tanrıların bertaraf edilmesi, insanın akıl ve vicdanının özgürleştirilmesidir.

Allâh, (ortak koşanla tek Allah’a inananın durumunu anlatmak için) şöyle bir misâl verdi: Birbiriyle çekişen ortaklara bağlı olan bir adam (yani köle) ile yalnız bir kişiye bağlı olan bir adam. Şimdi bu ikisinin durumu bir olur mu? Hamd yalnız Allah’a mahsustur, fakat çokları bilmiyorlar. Zümer,29

Bir kimsenin aklını, düşünme süreçlerini ve vicdanını kısım kısım bloke edip işlemez hale getiren birden fazla efendi, birden fazla sahte tanrı mı, yoksa yalnız kendisine bağlanılan ve insana aklını ve vicdanını işletmesini emrederek onu “hür” kılan, yaratışına / fıtratına uygun davranmaya teşvik eden bir efendi, kudret ve ilim sahibi Yaratan mı ?

“Yaratan, yaratmayana benzer mi? Hiç düşünmüyor musunuz?” Nahl,17

Hal böyleyken, yine de O’nu bırakıp, hiçbir şey yaratmayan, tersine kendileri yaratılmış bulunan; ne kendilerinden bir darlığı uzaklaştıracak ne de kendilerine bir yarar sağlayacak güce sahip olmayan; ne ölüm üzerinde, ne hayat üzerinde, ne de ölümden sonra kalkış üzerinde herhangi bir etkisi bulunmayan birtakım düzmece tanrılara kulluk ediyorlar. Furkan,3

Kim bu düzmece, yaratamayan ve ne oluşta, ne yeniden dirilişte hiçbir söz hakkı bulunmayan sahte tanrılar ?

Heykeller mi ?

Sahi, onca insan, onca nesil sırf “taşlara” olan sevgisinden mi tapındı bunlara ?

Akıl ve idrak sahibi insanı taş parçalarına tapınmaya, onlardan medet ummaya iten sebep nedir ?

İnsanların çoğunun üç gizli tanrısı vardır. Bu üç tanrının yoldan çıkarışından sonra artık tanrıcıkların ardı arkası kesilmez… Taşlı veya taşsız tapınışın esirleridir bu üç sahte tanrının kurbanları…

Bu üç tanrı, buyrukları tartışmasız kabul edilen ve bu suretle “kutsal”ı, “Tanrı’nın Kut’undan olanı” tayin eden, etkisi aşikar, adları gizli güç odaklarıdır.

İnsan kendi başına iken bir başka, “öteki” ile birlikteyken bir başkadır. Her benlik “Amerikayı yeniden keşfetmesin” diye, bir kolaylık, bir nimet olarak sunulan “öteki”ne uyma ve davranışı ötekine göre tanzim etme yeteneği / gerekliliği zaman zaman feci bir akıbete sebep teşkil edebilir.

Doğumumuzdan itibaren öğretici konumunda olan, bir çok hazır davranış modellerini kopyaladığımız “öteki”, bazen aşkın bir nitelik kazanarak bizi kendisinin esiri edebilir.

Grup psikolojisi ve uyma davranışı, üç alanda pek baskındır.
Hazırdaki çoğunluk, gelmiş geçmiş çoğunluk ve otorite / lider…

İnsan aslında hazırdaki çoğunluğa uymakla, hazırdaki çoğunluğun uyduğu gelmiş geçmiş çoğunluğa yani atalara ve yine hazırdaki çoğunluğun uyduğu otoriteye / lidere uymuş olur.

Eğer bu uyma yerini teslimiyete bırakırsa, kendisine uyulan şeyin buyruğu tartışmasız ve mutlak doğru (kutsal) kabul edilirse, artık bu sosyo psikolojik süreç bir din ve bu sürecin ürettiği uyum “kulluk” halini alır.

(Yahudiler) Allah’ı bırakıp, hahamlarını; (Hıristiyanlar ise) rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih’i rab/ERBAB edindiler. Oysa, bunlar da ancak, bir olan Allah’a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, onların ortak koştukları her şeyden uzaktır. Tevbe,31

Bu ayette açıkça belirtildiği üzere, Yahudiler hamamlarını, Hıristiyanlar rahiplerini rabler/ERBAB / tanrı edinmiştir. Hiç birimiz, Yahudileri hahamlarının önünde, Hıristiyanları da rahiplerinin önünde sanki onlar bir tanrı imiş gibi tapındıklarını görmediğimize göre, ya Kuran’ın “tanrı” tanımında ya bizim “tanrı” anlayışımızda bir problem var.

Yahudilerin ve Hıristiyanların din adamları ile olan münasebetlerinin “tanrı-kul” ilişkisi olarak nitelendirilmesinin sebebi, onların din adamlarının her buyruğunu tanrı buyruğu gibi kabul ederek, sorgulamaya kapalı tutmaları, onların helal dediğine helal, haram dediğine haram demeleridir. Kuran, insanın bu tutumunu “kulluk/uymak” olarak tanımlamakta, bu eylemle buyruğu tartışılmaz olarak kabul edilen güçleri de “tanrı” olarak tanımlamaktadır. Elbette ki sahte tanrılar…

“Yüzlerinin ateşte bir yandan bir yana döndürüleceği gün, “Keşke Allah’a ve Resûl’e itaat edeydik” diyecekler. Yine şöyle diyecekler: “Ey Rabbimiz! Biz önderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz! Onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lânete uğrat.” Ahzab,66-68

O topluluklar için din adamları, dinsel düşünüş sürecinde “otorite”yi temsil etmektedir.

“Otorite/UZZA” tanrıçasının ("aziz" isminin dişili) meşruiyetini kazanmasında grup psikolojisinin çok büyük etkisi vardır. Güç, insanlara daima cazip gelmiştir ve insanlar güçlünün yanında yer alma eğilimindedir. Otorite’nin sahası “din” ise, bağlılık genellikle “güce” değil, bilgi ve korkuya dayalıdır. İnsan, kendisinden daha çok bilenin bilgisinden istifade etmeye meğillidir. Sosyal psikologlar, grubun “uzmana / otoriteye” uyumunu yıllardan beri çeşitli deneylerle incelemiş ve uzmana / otoriteye uyma eğiliminin insanın akıl ve vicdan dengesini ne boyutlarda alt üst ettiği deneysel olarak da kanıtlanmıştır.

Otorite sahip olduğu bilgiyi, inanç unsuru olarak tanımlar ve birey bu veriyi “kutsal” kabul ederse, otoriteye, otoritenin buyruğuna itaat bir nevi “ibadet / kulluk” halini alır. Onun için Kuran, bu olguyu “Rab edinme” olarak tanımlamıştır. Bu halde otoritenin buyruğunun dışına çıkmak, “dinsel” bir korku sebebi teşkil eder. Korku, bir zaman sonra tabuya dönüşür.

İnsanın davranışına yön veren diğer bir etken ise, “çoğunluk”tur Gruba uyma eğilimi de insanın düşünme süreçlerini bloke edebilmektedir.
Çoğunluğu iki kategoride ele alabiliriz: Hali hazırdaki servet çoğunluğu, geçmişte kalmış çoğunluk / Atalar…Bu çoğunluk kuranda "meny" olark bahsi geçer. Meny dişi ise MENAT'tır. Bu hem para hemde insan çoğunluğunu ifade eder.Üçün üçüncüsüdür.

Kuran, “mistik” bir yapısı bulunduğu için “çoğunluğa” uyma meselesinde ağırlığı “Atalar’a uyma” davranışına vermiş, bu eğilimi çetin bir biçimde eleştirmiştir.

İşte misaller…

Onlara, “Allah’ın indirdiğine uyun” dendiğinde: “Hayır! Biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız.” derler. Peki, ataları bir şeye akıl erdiremiyor, doğruya ve güzele ulaşamıyor idiyseler!… Bakara,170

“Allahtan başka şeylere ilahlık yakıştırmaya şartlanmış olanlar, “Eğer Allah dileseydi Ondan başkasına ilahlık yakıştırmazdık; atalarımız da (öyle yapmazdı); ve (Onun izin verdiği) hiçbir şeyi de yasaklamazdık” derler. Onlardan önce yaşamış olanlar da böyle yaparak hakikati yalanladılar, ta ki azabımızı tadıncaya kadar! De ki: “Bize sunabileceğiniz (kesin) herhangi bir bilgiye sahip misiniz? Siz sadece (başka insanların) zanlarına uyuyorsunuz ve kendiniz tahminde bulunmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz.” Enam,148

“Bir iğrençlik yaptıklarında şöyle derler: “Atalarımızı bu hal üzere bulmuştuk. Yani Allah emretti bize bunu.” De ki: “Allah, edepsizliği/iğrençliği emretmez. Allah hakkında, bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz?” Araf,28

“Şunların kulluk etmekte oldukları şeyler yüzünden bir kuşku içine girme. Daha önce atalarının kulluk ettikleri gibi kulluk ediyorlar, hepsi bu. Biz onların da nasiplerini hiç eksiltmeden elbette vereceğiz.” Hud,109

Mûsâ, onlara delillerimizi apaçık olarak getirince onlar, “Bu, ancak uydurulmuş bir sihirdir. Biz geçmiş atalarımızın zamanında böyle bir şeyin varlığını duymadık” dediler. Kasas,36

“Böylelerine, Allah’ın indirdiğine uyun dendiğinde şu cevabı verirler: “Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız.” Peki, şeytan onları, alevli ateşin azabına çağırmış olsa da mı?” Lokman,21

“Onlara, Allah’ın indirdiğine ve resule gelin dendiğinde şöyle derler: “Atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter.” Peki, ataları hiçbir şey bilmiyor, doğru yolu bulamıyor idiyseler de mi?” Maide,104

Bunlar, sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka şeyler değildir. Onlar hakkında Allah bir kanıt indirmemiştir. Onlar, sadece sanıya, bir de nefislerin hoşlandığı şeylere uyuyorlar. Yemin olsun, onlara hidayet Rablerinden gelmiştir. Necm,23

“”Sen” dediler, “Ha böyle nasihat etmiş, ha etmemişsin, bize göre hepsi bir. Bizim tuttuğumuz yol, önceki atalarımızın sürüp gelen âdetlerinden başka bir şey değildir. Biz bundan ötürü de cezalandırılacak değiliz!” Şuara, 136-138

“O’nun yanında nelere kulluk ediyorsunuz? Sadece bir takım isimlere ki, adlarını siz ve atalarınız koymuştur. Onlar hakkında Allah, hiçbir kanıt indirmemiştir. Hüküm yalnız Allah’ındır. O, yalnız ve yalnız kendisine kulluk etmenizi emretti. Eskimez ve pörsümez din işte budur. Ama insanların çokları bilmiyorlar.” Yusuf,40

“Bilakis (şöyle) dediler: «Gerçek biz atalarımızı bir ümmet (bir din) üzerinde bulduk. Biz de hakikaten onların izleri üstünden doğruya erdirilmişleriz.” Zuhruf,22

“İşte böyle! Senden önce de hangi kente bir uyarıcı göndermişsek oranın servetle şımarmış kodamanları mutlaka şöyle demişlerdir: “Biz atalarımızı bir ümmet/bir din üzerinde bulduk; onların eserlerine uyarak yol alacağız. Uyarıcı dedi: “Peki, ben size, atalarınızı üzerinde bulduğunuz şeyden daha iyi yol göstereni getirmiş olsam da mı?” Dediler: “Doğrusu, biz seninle gönderilen şeyi tanımıyoruz.” Zuhruf,23-24

“Sonra onların dönüşleri doğrudan doğruya cehennemedir. Çünkü onlar, babalarını sapıtmış kişiler halinde bulmalarına rağmen, kendileri de hâlâ onların eserleri ardınca koşturuyorlar.” Saffat, 68-70

Atalara uymak, insan için “doğru”ya uymak gibidir, güven verir. Bu düşünüş, atalar olarak adlandırdığımız gelmiş – geçmiş çoğunluğun daha tecrübeli, daha bilgili olduğu hususundaki inanışın sonucudur.

Çoğunluk başlı başına insanı yönlendirir. Grup içerisindeki insanların, grubun genel eğilimine uyma davranışı yaşam içerisinde insanlara bir çok faydalar sunmakla birlikte, insanların düşünme yetilerini bloke edip, çoğunluğun eğilimi kutsal gibi algılayarak “tartışılmaz” kıldığında artık faydadan çok zarar doğurur ve düşünmek, sorgulamak ve bu suretle gerçeği aramak için yaratılmış “hür” bireyi “kul” eder.

Otoriteye, atalara ve çoğunluğa körü körüne uymanın mahşerdeki sonucunu anlatan şu sahne çok dramatiktir:

“Allah buyurdu: “Sizden önce gelip geçmiş bilinen ve bilinmeyen insan topluluklarıyla içiçe, girin bakalım ateşe.” Her ümmet girdiğinde, yoldaşına lanet eder. Nihayet, hepsi orada bir araya gelince, sonrakiler öncekiler için şöyle derler: “Rabbimiz! Bizi bunlar saptırdılar. Ateş azabını bunlara bir kat daha fazla ver.” Allah buyurur: “Her biri için bir kat fazlası var, fakat siz bilmezsiniz.” Araf,38

Burada, atalara, çoğunluğa veya otoriteye uymuş olmanın hiçbir şekilde mazeret teşkil etmediğini görüyoruz. Neden mazeret teşkil etsin ki? Allah, onları bu şikayet edenlere göre hangi vasıfla üstün yaratmıştır ki ? Atalarımıza, yahut şu toplumun çoğunluğuna bizden fazla akıl, bizden duru bir vicdan mı verildi ? Allah’ın yaratmasında hiçbir fark var mı? O halde, onlara “kayıtsız ve şartsız” teslim olmak nasıl olur da bir mazeret teşkil eder ? Yoksa Allah, bize bu imkan ve yetenekleri vermekle “müsriflik” mi etmiş ? Yoksa bizi yaratmasında bir eksiklik mi var ? Onun bize düşünecek bir akıl, görecek gözler, işitecek kulaklar vermesi boşu boşuna mıdır ?

Kuran, insanın şifrelerini / eğilimlerini / kurallarını öğretmektedir. Buna göre, insan için, kendisini aşkın gördüğü ve aklını ve vicdanını birlikte işletme sürecini sabote eden çoğunluk, atalar ve otorite birer rabdir. Kim bunların buyruğuna sorgusuz sualsiz itaat ederek kendini teslim ederse, o hiçbir şeyin dengi gibi olamadığı Yaratıcı’ya şirk / ortak koşmuş olur. Aklı işletmemek, insanı düşünebilmesi için her yetenekle donatan Rabbin yaratışına karşı bir başkaldırıdır.

Bu saydıklarımız, kişinin kendisinden aşkın gördüğü güç kaynakları erbab edinmesidir. Nebileri, alimleri ve birbirimizi erbab edinmeme, Dişil isimlendirilen meleklerden şefaati kesme umudu ile

ates demir
19. October 2012, 12:07 PM
Çok etkili bir yazı kardeşim Pramid.
Allah vechini güneşe dönüp vahiy yağmuru altında kirlerinden arınanlardan eylesin. Ki levhi mahfuz a dokunalım.
Sevgilerimle

pramid
19. October 2012, 12:32 PM
Allah vechini güneşe dönüp vahiy yağmuru altında kirlerinden arınanlardan eylesin. Ki levhi mahfuz a dokunalım.

Allahın vechi demişken,

'Biz size, ancak Allah'ın yüzü (rızası) için yediriyoruz; sizden ne bir karşılık istiyoruz, ne bir teşekkür.'İnsan / 9

Burada ki yüz nasıl temsili ise Kuranın melek, cin, levhi mahfuz gibi bir çok öğesi de temsilidir.

Arabi akıl melekleri şirk koştukları yönetime inandıkları için, Allaha el kol ayak yüz gibi ifadeleri yakıştırma saygısızlığını da yapmıştır.

Rabbimiz kitabı yeterince anlayanlardan eylesin. Gaybı bilenindir hamd

galipyetkin
19. October 2012, 12:34 PM
Sayın pramid.

Önünüzden, arkanızdan, sağınızdan, solunuzdan estirilen rüzgârlardan kurtulup ikâmette kalmanız mutlu ediyor. Aklı, gönlü açıcı, tutarlı yazılarınıza özlem duyuyorduk; ulaştık. Yukarıdaki yazınız ''İşte pramid'' dedirtiyor. Yeniden hoş geldiniz.

Saygılarımla.
Galip Yetkin.

pramid
19. October 2012, 04:10 PM
sayın pramid.

önünüzden, arkanızdan, sağınızdan, solunuzdan estirilen rüzgârlardan kurtulup ikâmette kalmanız mutlu ediyor. Aklı, gönlü açıcı, tutarlı yazılarınıza özlem duyuyorduk; ulaştık. Yukarıdaki yazınız ''işte pramid'' dedirtiyor. Yeniden hoş geldiniz.

tşk galipciğim.

ates demir
19. October 2012, 06:56 PM
Allah ın vechi değil de Allah vechini demiştim aslında ve bu bir dua idi kendi kendime soyledigim.
Selam ile

aorskaya
20. October 2012, 01:15 AM
Sayın pramid.

Önünüzden, arkanızdan, sağınızdan, solunuzdan estirilen rüzgârlardan kurtulup ikâmette kalmanız mutlu ediyor. Aklı, gönlü açıcı, tutarlı yazılarınıza özlem duyuyorduk; ulaştık. Yukarıdaki yazınız ''İşte pramid'' dedirtiyor. Yeniden hoş geldiniz.

Saygılarımla.
Galip Yetkin.

selamlar,

Sayın yetkin,
piramid'e yazanları bu yazınızla şeytana benzetmek yerine, size sörduğum ve bart kardeşimizinde cevabını beklediği soruların yanında aşağıdaki soruları da şahsen cevaplamanız mümkünmüdür?


SORULAR:

1- Şeytan, size göre ayrı bir varlık, insandan ayrı bir yaratık olmayıp, insanın kendisi yada insanın nefsi veya insanın kötü taraflarıdır değilmi?

2- Eğer şeytan, insanın bir vasfı ise her insan vefat ettirildiğinde, şeytanında ölmesi gerekir değilmi?

3- Yoksa, şeytanın insandan insana geçen, yani reenkarnasyona tabi olduğunu düşünmüyorsunuzdur değilmi?

selamlar,
aorskaya

pramid
22. October 2012, 08:59 AM
Allah ın vechi değil de Allah vechini demiştim aslında ve bu bir dua idi kendi kendime soyledigim.
Selam ile

Eyvallah, Selam ve dua ile. Bir hatırlatma sayalım o zaman.

pramid
22. October 2012, 09:03 AM
Sevgili aorskaya,

Şeytan nedir, iblis nedir?

Sizler daha şeytanı ve iblisi karıştırıyorsunuz.

Gerçi karıştırmadığınız ne var diye düşünüyrum da; Yok gibi.

Kuranda geçen iblis ki arapça kelime kullanımları ve şeytan ayetlerini analiz edermisiniz.

galipyetkin
22. October 2012, 11:10 AM
İnsan denilen varlığın kendisine has özellikleri olan bir cesedi olduğu ve o cesedin kendine has parmak izi gibi neden o insana has ve o cesede özel iblisi olmasın ki? Yasak mı?

İnsan öldüğü zaman hem cesedinin hem de iblisinin ölmesinin düşünülmesi hayret verici değil ki. Bizi var etmiş olan Allah her yeni doğuşla nevi şahsına münhasır özellikler taşıyan yeni cesetler yarattığı gibi o cesede münhasır yani kişinin düşüncesine münhasır ve ona has özellikler taşıyan yeni iblisler yaratamaz mı?

Ceset ölünce, benim inancıma aykırı ''ölmez iblis''in ölüm anında cesetten ayrılıp Emirgân Çınaraltı'nda diğer hemcinsleriyle nargile içmeye gidip yeni görev beklediğini veya parça olarak ayrıldığı yaşayan ''ana'' ile eklemlendiğini zannetmiyorum. Var edildi, görevini yaptı, yok edildi.

Reenkarnasyona inananlar da var; onlar da insan. Sizler inanmıyor olanlardan mısınız?

Sayın bartsimpson, kendinizi ellere teslim mi ettiniz? Adınıza soru yöneltenler var da.... Ama zannetmiyorum; siz kendinizi ellere teslim etmeyecek bir kişiliğe sahip olduğunuzu ispat etmiş, benim için değerli bir beyefendi bireysiniz.

Saygılarımla.
Galip Yetkin.

aorskaya
23. October 2012, 11:37 AM
Sevgili aorskaya,

Şeytan nedir, iblis nedir?

1- Sizler daha şeytanı ve iblisi karıştırıyorsunuz.

2- Gerçi karıştırmadığınız ne var diye düşünüyrum da; Yok gibi.

3- Kuranda geçen iblis ki arapça kelime kullanımları ve şeytan ayetlerini analiz edermisiniz.

Piramid kardeşim,

Senin her şeyi bilme ve başkalarının da her şeyi karıştırma iddialarını artık bir kenara bırakta, dinimiz hakkında yazıştığımızı ve bunun önemini kavrayarak, yazılarda ileri sürülen fikirleri değerlendir.

Bir konudaki görüş sana göre yanlışsa, yazıdan yanlış kısmı alıntıla ve sana göre olması gerekeni yazsana kardeşim.

Şahsi nitelemerle, karalamalarla yada sataşmalarla dini bilgi paylaşımımı olur?

Son defa olmak üzere, buradaki nitelemelerine cevaplarımı veriyorum. Tekrarı halinde sizi dini konularda bilgisini bile payşamayan, kendi gibi düşünmeyeni dini bilmemekle suçlayarak kaçan bir kimse olarak kabul edeceğim.

ŞİMDİ BURADAKİ ŞAHSIMA YÖNELİK İDDİALARIN VE CEVAPLARIMI YAZIYORUM:

1- Sizler daha şeytanı ve iblisi karıştırıyorsunuz.

Sana kısaca, "İblis bir şeytandır, ama her şeytan iblis değildir" dersem, herhalde anlayabilirsin!

Ben, İblis ve şeytanı karıştırmıyorum, ama sen ve senin gibi bir kaç kardeşim maalesef, meleği rabbimizin gücü şeklinde bir özelliği, unsuru kabul ederken, bazı kardeşlerimizde insanın gücü şeklinde ona ait bir özellik kabul etmektedir.

İblis için ise yine ayrı varlık olarak yok sayıp, insanın nefsi gibi kötü bir özelliği yani insana ait bir eleman olarak kabul ediyorsunuz.

Bunların yanlış olduğunu ispatlamak ve sizlerin anlamasını sağlamak üzerine daha önce sorduğum soruların cevaplarını alamayınca aşağıda tekrar soruları yazdım ve cevaplarınızı bekliyorum. Siz bunları bir cevaplayın, zaten bunları cevaplama esnasında bazı yanlışlarınızı göreceksiniz, cevaplayınca yada cevaplamayacaksanız bildirince diğer yanlışlarınızı da ben göstermeye çalışacağım.

2- Gerçi karıştırmadığınız ne var diye düşünüyrum da; Yok gibi.

Bu tarz komplekslerinizi yenin artık. "Herşeyi bildiğini sanan birisinin akıl, mantık kullanımdan şüphe edilmesi gerekenlerden olduğunu" kavrayın.

3- Kuranda geçen iblis ki arapça kelime kullanımları ve şeytan ayetlerini analiz edermisiniz.

Ben zaten incelemelerimi yaptıktan sonra yazan biriyim. Ama, cevap vermekten bu yöntemle kurtulmaya çalışan sana, karşı tarafa ne yapması gerektiğini söylemek yerine, fikirlerini, düşüncelerini yazmanı öneririm.

ŞİMDİ, MELEK VE ŞEYTAN KONUSUNU VARMI, YOKMU, İNSANA AİT ÖZELLİKLERMİ YOKSA AYRI YARATIKLARMI OLDUĞUNU TÜM OKUYUCULARA GÖSTERMEK ÜZERE AŞAĞIDAKİ SORULARIMI CEVAPLAMANI RİCA EDİYORUM.

CEVAPLAMAK İSTEMEZSEN DE BUNU BELİRTMEN HALİNDE BEN ANLATIMIMA DEVAM EDECEĞİM.

SORULAR:

1- Şeytan, size göre ayrı bir varlık, insandan ayrı bir yaratık olmayıp, insanın kendisi yada insanın nefsi veya insanın kötü taraflarıdır değilmi?

2- Eğer şeytan, insanın bir vasfı ise her insan vefat ettirildiğinde, şeytanında ölmesi gerekir değilmi?

3- Yoksa, şeytanın insandan insana geçen, yani reenkarnasyona tabi olduğunu düşünmüyorsunuzdur değilmi?

selamlar,
aorskaya

aorskaya
23. October 2012, 12:12 PM
selamlar,

Sayın yetkin,
piramid'e yazanları bu yazınızla şeytana benzetmek yerine, size sörduğum ve bart kardeşimizinde cevabını beklediği soruların yanında aşağıdaki soruları da şahsen cevaplamanız mümkünmüdür?


SORULAR:

1- Şeytan, size göre ayrı bir varlık, insandan ayrı bir yaratık olmayıp, insanın kendisi yada insanın nefsi veya insanın kötü taraflarıdır değilmi?

2- Eğer şeytan, insanın bir vasfı ise her insan vefat ettirildiğinde, şeytanında ölmesi gerekir değilmi?

3- Yoksa, şeytanın insandan insana geçen, yani reenkarnasyona tabi olduğunu düşünmüyorsunuzdur değilmi?

selamlar,
aorskaya

SELAMLAR,

İleri sürdüğünün fikirlerinize karşılık, İblisin ne olduğunu, insana ait bir özellik olmayıp ayrı bir yaratık olduğunu ispatlamak üzere, sorularımı cevaplamanızı isteyen yukarıdaki yazım üzerine aşağıdaki yazıyı yazmışsınız.


1- İnsan denilen varlığın kendisine has özellikleri olan bir cesedi olduğu ve o cesedin kendine has parmak izi gibi neden o insana has ve o cesede özel iblisi olmasın ki? Yasak mı?

2- İnsan öldüğü zaman hem cesedinin hem de iblisinin ölmesinin düşünülmesi hayret verici değil ki. Bizi var etmiş olan Allah her yeni doğuşla nevi şahsına münhasır özellikler taşıyan yeni cesetler yarattığı gibi o cesede münhasır yani kişinin düşüncesine münhasır ve ona has özellikler taşıyan yeni iblisler yaratamaz mı?

3- Ceset ölünce, benim inancıma aykırı ''ölmez iblis''in ölüm anında cesetten ayrılıp Emirgân Çınaraltı'nda diğer hemcinsleriyle nargile içmeye gidip yeni görev beklediğini veya parça olarak ayrıldığı yaşayan ''ana'' ile eklemlendiğini zannetmiyorum. Var edildi, görevini yaptı, yok edildi.

4- Reenkarnasyona inananlar da var; onlar da insan. Sizler inanmıyor olanlardan mısınız?

5- Sayın bartsimpson, kendinizi ellere teslim mi ettiniz? Adınıza soru yöneltenler var da.... Ama zannetmiyorum; siz kendinizi ellere teslim etmeyecek bir kişiliğe sahip olduğunuzu ispat etmiş, benim için değerli bir beyefendi bireysiniz.

Saygılarımla.
Galip Yetkin.

Şimdi yazınızı (numalarla maddeler halinde düzenledim) değerlendiriyorum.

1- İnsan denilen varlığın kendisine has özellikleri olan bir cesedi olduğu ve o cesedin kendine has parmak izi gibi neden o insana has ve o cesede özel iblisi olmasın ki? Yasak mı?

İnsana has ve ona özel bir İblis tabiki olabilirdi! Ama yok. İblis insandan ayrı bir yaratıktır.

"Yasakmı?" demişsiniz.

İnsana has yada değil İblis'i insanın kendisi yada başka biri veya başka bir şeymi belirleyebildiğini düşünüyorsunuz da bu soruyu sorabiliyorsunuz?

İnsanı yaratan ve ona özelliklerini veren rabbimizin bizzat kendisi değilmidir de, sanki başka birileri bunları yapabilir durumdaymış gibi "yasakmı?" diye soruyorsunuz hayret edilecek bir durum.

Siz, ayetler üzerinde yeterince düşünürseniz, "yasakmı?" diye sormazsınız...

2- İnsan öldüğü zaman hem cesedinin hem de iblisinin ölmesinin düşünülmesi hayret verici değil ki. Bizi var etmiş olan Allah her yeni doğuşla nevi şahsına münhasır özellikler taşıyan yeni cesetler yarattığı gibi o cesede münhasır yani kişinin düşüncesine münhasır ve ona has özellikler taşıyan yeni iblisler yaratamaz mı?

Burada önce "ceset" konusunda bir düzeltme yapalım, sonra devam edelim.

Ceset, ölü bedene denmektedir. Bu nedenle, cesedinin öldüğü deyimi yanlış olmaktadır. Ben sizin "ceset" deyimlerinizi yerine göre "beden" olarak değerlendirerek yazacağım.

Rabbimiz elbette insana özel beden yarattığı gibi yine ona özel İbliste yaratabilirdi ve bu onun için çok kolaydır. Ama, İblisle ilgili ayetleri yeniden dikkatlice okursanız, İblisi insandan önce ve ayrı varlık olarak yarattığını görürsünüz.

3- Ceset ölünce, benim inancıma aykırı ''ölmez iblis''in ölüm anında cesetten ayrılıp Emirgân Çınaraltı'nda diğer hemcinsleriyle nargile içmeye gidip yeni görev beklediğini veya parça olarak ayrıldığı yaşayan ''ana'' ile eklemlendiğini zannetmiyorum. Var edildi, görevini yaptı, yok edildi.

Şu çınaralatında nargileli kısım la taşı gediğine koyduğunuzu düşünen edalı yazınızın yine yanlış olmakta görünüz.

a- İblis, zaten insanın unusuru olmadığından, insanın vefat ettirilmesiyle cesetten ayrılmaz.

b- İblis var edildi, görevini yaptı ve halen yapıyor, yapacak, bu nedenle yok edilmedi.

4- Reenkarnasyona inananlar da var; onlar da insan. Sizler inanmıyor olanlardan mısınız?

Reenkarnasyona inanan insanlar elbette var. Ben inanmıyorum. Ayrıca, "onlarda insan" diyerek, reenkarnasyona inananları sanki insanlık dışı şeylerle suçlamışım gibi bir havayı neden vermek istiyorsunuzki?

Sizinle aynı düşünmeyenleri, yıpratmak için her yöntemi denemeyi siz kazançmı sanıyorsunuz, yazıktır kardeşim ya, bırakın artık bu tarz davranışları...

5- Sayın bartsimpson, kendinizi ellere teslim mi ettiniz? Adınıza soru yöneltenler var da.... Ama zannetmiyorum; siz kendinizi ellere teslim etmeyecek bir kişiliğe sahip olduğunuzu ispat etmiş, benim için değerli bir beyefendi bireysiniz.

Bart Simpson kardeşimizi de bu şekilde psikolojik baskılarla etkileyeceğinizimi sanıyorsunuz? Kaldıki, etkileseniz ne olur?

Bunlar nasıl kocaman insanlar tarafından yazılabiliyor, hele hanif forumda, belli yer edinen birileri olduğunu sandığım kimselerce buna neden gerek duyuluyor gerçekten anlamakta zorlanıyorum.

Kardeşim, herkes sizin gibi düşünmeyebilir, anlamayabilir, buda çok normaldir. Bu tip kabullerinizle, eleştirdiğiniz mezhepçi ayrışmalarının bir benzerini de kendinizin yaratmaya çalıştığınızı görebilecekmisiniz acaba?

Bart kardeşim, hatırlarsan, benim sorularımı aynen alıntılayarak, kendisi de o soruların cevaplarını istemişti. Sen ise soruları cevaplamak yerine şimdi bart'ı yarattığın yapay bölünmenin karşı tarafındandan kendi tarafına almaya çalışan biri konumuna düşüyorsun.

Ama, bunlara gerek yokki! Bizler, hamdolsun müslümanız ve en doğruyu bulmak için fikirlerimizi paylaşmak istiyoruz. Artık, bunun farkına varın ve kimseyi bir şeyle itham etmeden, sadece fikir alışverişini becerin inşallah...

selamlar,
aorskaya

pramid
23. October 2012, 04:10 PM
Kişileştirme sanatını kim bulmuştur?

İnsanlar niçin kişileştirme sanatı yapar?

isimlendirme nedir? ve kim İsimlendirmeyi kim öğretmiştir.

Allahın öğrettikleri kuranda nelerdir. Av hayvanlarını eğitimini Allah nasıl bizlere öğretmiştir. Ayrıca yazı yazmayı?

.....Allah'ın size öğrettiği şekilde O'nu anın Bakara 239

.... Allah'ın size öğrettiğinden öğretip avcı hale getirdiğiniz hayvanların sizin için yakaladıklarından da yeyin ve.... Mâide 4

...Hiçbir katip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan geri durmasın ... Bakara 282

İntak sanatı ve müteşabih nedir ?

Allah bu sanatları kuranda kullanmış mıdır?

aorskaya
23. October 2012, 05:04 PM
Kişileştirme sanatını kim bulmuştur?

İnsanlar niçin kişileştirme sanatı yapar?

isimlendirme nedir? ve kim İsimlendirmeyi kim öğretmiştir.

Allahın öğrettikleri kuranda nelerdir. Av hayvanlarını eğitimini Allah nasıl bizlere öğretmiştir. Ayrıca yazı yazmayı?

.....Allah'ın size öğrettiği şekilde O'nu anın Bakara 239

.... Allah'ın size öğrettiğinden öğretip avcı hale getirdiğiniz hayvanların sizin için yakaladıklarından da yeyin ve.... Mâide 4

...Hiçbir katip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan geri durmasın ... Bakara 282

İntak sanatı ve müteşabih nedir ?

Allah bu sanatları kuranda kullanmış mıdır?

Bak kardeşim,

Kuranda en kolay şekliyle sıradan akıllı insanların bile anlayabileceği şeyleri, imansızların müteşabihlerle uğraşmalarına çevirmeyelim.

Burada, sen ve ben hangimizin daha bilgili olduğunu gösterme yarışına giremeyiz. Yada ben girmem en azından. Çünkü, benim böyle bir şeyle kazanacağım yoktur, başkalarına aktaracağım bir fayda da olamaz.

Ben ayetlerden konuları anladığımı yazarım, okuyuculardan itiraz eden,, ilgili kısmı alıntılar ve itirazı ile kendine göre doğrusunu yazar, ben de tekrar katılırım.

YAzışma bu şekilde devam eder benim için. Bu senin yada başkaları içinde aynıdır.

Konu açılıyor, fikirler yazılıyor, sonra farklı görüşler ortaya çıkıyor. Bundan sonra görüş farklılıklarını kurandan delillerle gidermek yerine, sabit fikirlerde kalıp, başkalarını kurannı anlamamakla, kuran dışı kalmakla suçlayıp, kelimelerin kökleri ile bir yerlere varmaya çalışmak çözüm değildir.

Kelimelerin kökleri yada gramer şeklindeki kalıplarla, her konuyu aynı şekilde anlayamazsın.

Burada konular, her okuyanın anlayacağı kolaylıkta olmalıdır. Aksi halde akıl oyunlarına girmeye kalkmak, bu konular yanında doğru olmaz.

selamlar,
aorskaya