PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İman nedir? Mümin kimdir.


galipyetkin
12. April 2018, 09:57 AM
Bu yazı Eren Erdem'den alınmıştır.

Irkçı Araplar "biz iman ettik" dediler. De ki: İman ettik demeyin, Müslüman olduk deyin. İman, henüz gönlünüze girmedi. Allah'a ve Resulüne bağlanırsanız, amellerinizden hiçbiri eksilmez. Allah suçları örter, affedicidir. Hucurat-14)

İman kavramı kalbi bir kavramdır. Müslümanlık dinin en üst noktası değildir. En üst nokta, müminliktir. Herkes Müslüman olabilir. İslam'a sempatiyle bakan ve inanan herkes Müslümandır.

Esasında ayette "Müslüman" kelimesi de geçmez. Kur'an'da "Müslüman" şeklinde bir ifade yoktur. Ayette "eslemna"(islam olduk ibaresi geçer. Kur'an'da Müslüman, müslim şeklinde kullanılır. Mânâsı "selamette olan" demektir.
Selamet; barış, adalet, esenlik gibi mânâlara gelir. Kelime anlamı itibari ile barış, esenlik ve adalete mazhar olan selamettedir. İslam'dadır.

Mümin ise, imanda olan demektir.İman "emin" kökünden türer. Bir konuda tam emin olmaktan türer.Bu konuda tam emin olmak, güvenmek, güvencede olmak manalarına gelir. Allah'tan emin olmayan, bu eminliği her şekilde sağlama yaparak, sorgulayarak tesis etmeyen(yaşamına katmayan) iman kelimesine mazhar(ulaşmış) olmaz.

İslam'da iman vardır. Diğer dinlerde "inanç vardır." İman, inanç kelimesine çok zıttır. Çünkü mutlak tatminlik gerektirir. Tatmin olunmayan bir inanış, asla iman olamaz.
İman, kalbidir demiştim. Kalb ile akıl arasındaki ilişkinin ürünüdür. Tarih boyunca ya kalb akla, ya akıl kalbe üstün gelmiştir. Bu ikisi aynı noktadan hasıl(üremiş) olmasına rağmen, bir türlü aynı kefeye sokulamamıştır.

Kur'an bu durumu şöyle izah eder:
"Yeryüzünde hiç dolaşmadılar mı ki, kalpleri olsun da onunla akıllarını çalıştırsınlar, kulakları olsun da onlarla duysunlar. Şu bir gerçek ki, kafalardaki gözler kör olmaz ama göğüslerin içindeki gönüller körleşir. (Hacc-46)
Bu ayet, kendisiyle akledilen kalpten bahseder. Ne alaka diyeceksiniz? Kalp ile akledilir mi?
Evet. Kalp ile akledildiğinde ortaya aşk çıkar. Aşk, kalbin iman derecesini yükselten bir inanışın adıdır. Akıl tatmin olduğunda, kalp iman eder. Kalp iman ettiğinde akıl tatmin olur. Ve bu ikisi birbirinin arkasını kollar...

Hatırlayalım:
İbrahim, "Rabbim, ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster" demişti. "Yoksa inanmıyor musun?"dedi. "Evet; ancak kalbimi güçlendirmesi için" dedi. "Dört kuş al ve onları iyice incele, kendine alıştır.... Sonra her bir dağın üzerine onlardan bir tane koy, yerleştir. Daha sonra onları çağır. Sana hemen gelecekler. Bilesin ki Allah güçlüdür, Bilgedir" dedi. (Bakara-260)

Tevhidin önderi İbrahim Resul, inanç ile iman arasındaki o ince çizgiyi usulca resmediyor burada. Sembolik anlatımlarla dolu olan bu ayette, Allah'ın "halil/dost" dediği ve Hz. Muhammed'e, İbrahim'in yolundan git dediği o yolu anlatıyor.

İbrahim Peygamber aklı işletmenin en önemli resmidir. Gönlüm tatmin olsun yönündeki o talep, imandandır. İnanç ile iman arasındaki fark budur. İman, adamı İBRAHİM eder. İnanç ise Ebu Cehil'leştirebilir.

Ya o kuşlar? 0 konuya sonra değineceğiz...

Mü'min...
En önemli sıfat budur. Hem de "İnkılabi Mümin/ Devrimci İman..."
Şiarımız(belirleyicimiz-özelliğimiz-ilkemiz),
istikametimiz (yönümüz) bu yöndedir.

Saygılarımla.
Galip Yetkin.