PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kur'an'da Allah'ın Vasıfları


Umar
2. April 2009, 08:01 AM
1- ALLAH' TAN BASKA İLAH YOKTUR :

73 Müzemmil 9 :
( O ) dogunun ve batının Rabb'idir.ondan baska Tanrı yoktur.yalnız onu vekil tut.
64 Tegabun 13 :
Allah ki ondan baska Tanrı yoktur.Mü'minler Allah'a dayansınlar.
3 Al-i &mran 18 :
Allah, kendisinden baska Tanrı olmadıgına sahitlik etti.Melekler ve ilim sahipleri de
O'ndan baska Tanrı olmadıgına adaletle sahitlik ettiler.(O)Aziz'dir, Hakim'dir.
2 Bakara 163 :
Tanrı'nız bir tek Tanrı'dır,O'ndan baska Tanrı yoktur, O Rahman'dır , Rahim' dir.
27 Neml 26 :
''Allah ki O'ndan baska Tanrı yoktur, büyük arsın sahibidir.''
28 Kasas 70 :
O, kendisinden baska Tanrı olmayan Allah'tır.ilkte de, sonda da (dünyada da, ahirette de
) hamd O'na mahsustur. hüküm de O'nundur ve O'na döndürüleceksiniz.
20 Taha 8 :
Allah'ki , O'ndan baska Tanrı yoktur.en güzel isimler O'nundur.
22 Hac 34 :
biz, her ümmet için bir kurban ibadeti koyduk ki, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdigi
hayvanların üzerine O'nun adını ansınlar.Tanrınız bir tek Tanrı'dır, yalnız ona teslim
olun.(Ey Muhammed)o alçak gönüllü , saygılı, samimi insanları müjdele.
28 Kasas 88 :
Allah ile beraber baska bir Tanrı'ya yalvarma.O'ndan baska Tanrı yoktur.O'nun
yüzü(zatı)ndan baska her sey helak olacaktır. hüküm O'nundur ve O'na
döndürüleceksiniz.
37 Saffat 4 :
Ki Tanrı'nız ,birdir.

Umar
2. April 2009, 08:03 AM
2- ALEMLERİN RABBİDİR :

7 Araf 54 :
Rabb'iniz o Allah'tır ki ; gökleri ve yeri altı günde yaratmıs, sonra arsa istiva etmis(tahta
kurulmus)tur.gündüzü kovalayan geceyi, gündüzün üstüne örtmektedir.günesi , ayı ve
yıldızları buyruguna boyun egmis vaziyette(yaratan odur).iyi bilinki, yaratma ve emir
O'nundur.alemlerin Rabbi Allah, ne uludur!
43 Zuhruf 82 :
göklerin ve yerin Rabbi, arsın Rabbi onların nitelendirmelerinden yücedir, münezzehtir.
73 Müzemmil 9 :
( O ) dogunun ve batının Rabb'idir.O'ndan baska Tanrı yoktur.yalnız onu vekil tut.
Fatiha 2 :
hamd, Alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
27 Neml 8 :
oraya gelince (kendisine ) seslenildi: ''atesin içinde bulunan da , çevresinde olanda
mübarek kılındı.alemlerin Rabb'i Allah, eksikliklerden münezzehtir.''
40 Mü'min 64 :
Allah O'dur ki arzı size durulacak yer, gögüde bina yaptı ; sizi sekillendirdi, sekillerinizi de
güzel O yaptı.ve sizi güzel rızıklarla besledi.iste Rabb'iniz Allah budur.bütün alemleri
yaratan Allah ne yücedir !
44 Duhan 7 :
eger kesin olarak inanıyorsanız (bilinki Allah ) , gökleri , yerin ve ikisi arasında
bulunanların Rabb'idir.
45 Casiye 36 :
hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabb'i, olan Allah'a mahsustur.
6 En'am 162 :
De ki : '' benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm hep alemlerin Rabb'i Allah
içindir.''
2 Bakara 131 :
Rabb'i ona : '' İslam '' ol demisti, '' Alemlerin Rabb'ine teslim oldum .''dedi

Umar
2. April 2009, 08:05 AM
3- HERŞEYİ YARATANDIR :

6 En'am 73 :
gökleri ve yeri Hak( ve Hikmet) ile yaratan O'dur.OL ! dedigi gün oluverir.sözü
haktır.Sur'a üflenecegi gün de mülk O'nundur.gizliyi ve açıgı bilendir.O, hükümdardır,
herseyi haber alandır.
6 En'am 101 :
(O) gökleri ve yeri yoktan var edendir.O'nun nasıl çocugu olabilir ki?kendisinin bir esi
yoktur, herseyi O yaratmıstır ve O, herseyi bilendir.
6 En'am 102 :
Rabb'iniz Allah iste budur.O'ndan baska Tanrı yoktur.(O),herseyin yaratıcısıdır.O'na
kulluk edin, Oherseye vekildir.
7 Araf 54 :
Rabb'iniz O Allah'tır ki ; gökleri ve yeri altı günde yaratmıs, sonra arsa istiva etmis( tahta
kurulmus)tur.gündüzü kovalayan geceyi, gündüzün üstüne örtmektedir.günesi, ayı ve
yıldızları buyruguna boyun egmis vaziyette (yaratan O'dur).iyi bilin ki, yaratma ve emir
O'nundur.Alemlerin Rabbi Allah, ne uludur!
24 Nur 45 :
Allah her canlıyı sudan yarattı; onlardan kimi karnı üzerinde(sürünerek)yürür, kimi iki
ayak üstünde yürür, kimi de dört (ayak)üstünde yürür.Allah diledigini yaratır.çünkü Allah
herseye kaadirdir.
30 Rum 27 :
yaratmaga baslayan O'dur.sonra onu çevirip yeniden yapar.bu, O'na daha
kolaydır.göklerde ve yerde EN YÜCE DURUM O'NUNDUR.( En büyük kudret ve seref
misali O'dur).O, üstündür, hikmet sahibidir.
36 Yasin 81 :
gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratamaz mı?elbette yaratır.O,çok bilen
yaratıcıdır.
36 Yasin 82 :
O'nun isi, bir seyi(n olmasını)istedi mi ona '' OL '' DEMEKT&R, HEMEN OLUVER&R.
40 Mü'min 62 :
iste herseyin yaratıcısı olan Allah budur.O'ndan baika Tanrı yoktur.Nasıl da ( O'nu
birlemekten )çevriliyorsunuz?
31 Lokman 28 :
sizin yaratılmanız ve diriltilmeniz, bir tek kisi(nin yaratılıp diriltilmesi) gibidir.süphesiz
Allah, isitendir, görendir.

Umar
2. April 2009, 08:06 AM
4- SÜREKLİ YARATMA HALİNDEDİR :

55 Rahman 29 :
29 Göklerde ve yerde bulunanlar (her seyi) O'ndan isterler. O, her gün (her ân) yeni bir
istedir.
32 Secde 5 :
5 (Allâh) Emri gökten yere tedbir eder (buyrugunu indirir). Sonra emir, sizin hesabınızca
bin yıl süren bir gün içinde O'na çıkar.

5- iLMi HERSEYi KUSATMISTIR :

20 Taha 98 :
98 "Tanrınız ancak kendisinden baska tanrı olmayan Allah'tır. O'nun bilgisi her seyi
kusatmıstır."
65 Talak 12 :
12 Allâh O'dur ki yedi gögü ve yerden de onların benzerini yarattı. (Allâh'ın) Buyrugu,
bunlar arasında iner ki Allâh'ın herseye kâdir oldugunu ve Allâh'ın bilgice her seyi
kusatmıs bulundugunu bilesiniz.

6- EN GÜZEL iSiMLER O'NA AiTTiR :

7 Araf 180 :
180 En güzel isimler Allâh'ındır. O halde O'na o (güzel isim)lerle du'â edin ve O'nun
isimleri hakkında egrilige sapanları bırakın; onlar yaptıklarının cezâsını çekeceklerdir.
17 &sra 110 :
110 De ki: "İster Allâh diye çagırın, ister Rahmân diye çagırın. Hangisiyle çagırsanız en
güzel isimler O'nundur. Namazında pek bagırma, pek de sesini gizleme, bu ikisinin
arasında bir yol tut.
20 Taha 8 :
8 Allâh ki, O'ndan baska tanrı yoktur. En güzel isimler O'nundur.

Umar
2. April 2009, 08:10 AM
7- YARATTIKLARINDAN HİÇ BİRİNE BENZEMEZ :

42 Sura 11 :
11 (O) Gökleri ve yeri yoktan var edendir. Size kendinizden çiftler, hayvanlardan da
çiftler yaratmıstır. Bu(düzen içi)nde sizi üretiyor. O'na benzer hiçbir sey yoktur. O
isitendir, görendir.
112 &hlas 4 :
4 Hiçbir sey O'nun dengi olmamıstır.
9 Tövbe 31 :
31 Hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan ayrı rabler edindiler, Meryem oglu Mesih'i de öyle.
Oysa kendilerine yalnız tek Tanrı olan Allah'a ibâdet etmeleri emredilmisti. O'ndan baska
tanrıı yoktur. O, onların ortak kostukları seylerden münezzehtir(105).
30 Rum 40 :
40 Allâh sizi yarattı, sonra besledi sonra öldürüyor, sonra diriltiyor. Ortaklarınız içinde
bunlardan birini yapan var mı? O, onların ortak kostukları seylerden uzak ve yücedir.
16 Nahl 1 :
1 Allâh'ın emri geldi, artık onu acele istemeyin. Allâh, onların ortak kostukları seylerden
uzaktır, yücedir.
16 Nahl 3 :
3 (Allâh), gökleri ve yeri hak ile (hikmeti uyarınca) yarattı. (O), onların ortak
kostuklarından yücedir.
39 Zümer 67 :
67 Allâh'ı geregi gibi bilemediler. Halbuki kıyâmet günü yer, tamamen O'nun avucu
içindedir, gökler de sag elinde dürülmüstür. O, onların ortak kostuklarından uzak ve
yücedir.
52 Tur 43 :
43 Yoksa onların Allah'tan baska bir tanrısı mı var? Allâh'ın sânı onların ortak
kostuklarından yücedir.
7 A'raf 190 :
190 Fakat (Allâh) onlara iyi, güzel bir çocuk verince, kendilerine verdigi seyde Allah'a
ortaklar kosmaga basladılar. Allâh ise onların ortak kostukları seylerden yücedir.

Umar
2. April 2009, 08:11 AM
8-GENİS RAHMET SAHİBİDİR :

6 En'am 12 :
12 De ki: "Göklerde ve yerde olanlar kimindir?" "Allâh'ındır" de. O, rahmet etmeyi kendi
üstüne yazmıs(acımayı kendisine prensip edinmis)tir. Sizi elbette varlıgında süphe
olmayan kıyâmet gününde toplayacaktır. Ama kendilerini ziyana sokanlar, inanmazlar.
6 En'am 133 :
133 Rabbin zengin, rahmet sâhibidir. Dilerse sizi götürür, sizi nasıl baska bir toplulugun
soyundan yarattı ise, sizden sonra da diledigini (yaratıp) sizin yerinize getirir.
6 En'am 147 :
147 Eger seni yalanladılarsa, de ki: "Rabbiniz bol rahmet sâhibidir. Fakat O'nun azâbı da
suçlu toplumdan geri çevrilmez (gazabı suçluların üzerine bir indi mi, onu kimse geri
çeviremez)."
24 Nur 10 :
10 Ya Allâh'ın size lutfu ve rahmeti olmasaydı ve Allâh, tevbeleri çok kabul eden ve
hikmet sâhibi olmasaydı (ne yapardınız)?
36 Yasin 44 :
44 Ancak bizden bir rahmet ve bir süreye kadar yasatma vardır (acıyarak onları bir süre
yasatırız).
4 Nisa 83 :
83 Onlara güven veya korkuya dair bir haber gelse onu yayarlar. Halbuki onu Elçi'ye ve
aralarında buyruk sâhiplerine götürselerdi, isin içyüzünü arastırıp çıkaranlar, onun ne
oldugunu (haberin tasıdıgı anlamı) bilirlerdi. Eger size Allâh'ın lutfu ve rahmeti olmasaydı,
birçok isinizde seytâna uyardınız.
3 Al-i &mran 107 :
107 Yüzleri agaranlar ise Allâh'ın rahmeti içindedirler, orada sürekli kalacaklardır.
12 Yusuf 56 :
56 Böylece biz Yûsuf'a o ülke'de iktidar verdik. Orada diledigi yerde konaklardı. Biz,
diledigimiz kimseye rahmetimizi ulastırırız, güzel davrananların ecrini zayi etmeyiz.
42 Sura 8 :
8 Allâh dileseydi, onları bir tek millet yapardı. Fakat O, diledigini rahmetine sokar.
Zâlimlere gelince: Onların ne velisi ne de yardımcısı vardır.

Umar
2. April 2009, 08:12 AM
9- ESiRGEYEN VE BAGISLAYANDIR ,TÖVBELERi KABUL EDENDiR :

2 Bakara 163 :
163 Tanrınız bir tek Tanrı'dır, O'ndan baska tanrı yoktur, O Rahmân'dır, Rahim'dir.
9 Tövbe 27 :
27 Sonra Allâh, bunun ardından yine dilediginin tevbesini kabul eder. Allâh bagıslayandır,
esirgeyendir.
39 Zümer 53 :
53 (Tarafımdan onlara) De ki: "Ey nefislerine karsı asırı giden kullarım, Allâh'ın
rahmetinden umut kesmeyin. Allâh bütün günâhları bagıslar. Çünkü O, çok bagıslayan,
çok esirgeyendir."
9 Tövbe 102 :
102 Baska bir kısmı da günâhlarını itiraf ettiler, iyi isle kötü isi birbirine karıstırdılar. Belki
Allâh, onların tevbesini kabul eder. Çünkü Allâh bagıslayandır, esirgeyendir.
9 Tövbe 104 :
104 Bilmediler mi ki, kullarından tevbeyi kabul eden, sadakaları alan Allah'tır. Ve Allâh,
tevbeyi çok kabul eden, çok esirgeyendir.
67 Mülk 29 :
29 De ki: "O, çok merhametlidir. O'na inanmıs, O'na dayanmısızdır. Yakında kimin apaçık
bir sapıklık içinde oldugunu bileceksiniz."
2 Bakara 199 :
199 Sonra insanların akın akın döndügü yerden siz de akın edin ve Allah'tan magfiret
dileyin, süphesiz Allâh bagıslayandır, esirgeyendir.
11 Hud 41 :
41 "Haydi, gemiye binin, dedi. Onun akıp gitmesi de durması da Allâh'ın adıyledir.
Rabbim, elbette bagıslayandır, esirgeyendir!"
57 Hadid 28 :
28 Ey inananlar, Allâh'tan korkun, O'nun Elçisine inanın ki size rahmetinden iki pay
versin, sizin için ısıgında yürüyeceginiz bir nur yaratsın ve sizi bagıslasın. Allâh çok
bagıslayan, çok esirgeyendir.
4 Nisa 17 :
17 Allah'a göre, su kimselerin tevbesi makbuldür ki, câhillikle bir kötülük yapıp hemen
ardından dönerler. &ste Allâh onların tevbesini kabul eder. Allâh bilendir, hüküm ve
hikmet sâhibidir.
27 Neml 11 :
11 "Ancak zulmeden, sonra yaptıgı kötülügün yerine iyilik yapan olursa ona karsı da ben
bagıslayıcı, esirgeyiciyim."
35 Fatır 34 :
34 Dediler ki: "Bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun, dogrusu Rabbimiz çok
bagıslayan, çok karsılık verendir."
38 Sad 66 :
66 "O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir, dâimâ üstündür, çok
bagıslayandır."
39 Zümer 53 :
53 (Tarafımdan onlara) De ki: "Ey nefislerine karsı asırı giden kullarım, Allâh'ın
rahmetinden umut kesmeyin. Allâh bütün günâhları bagıslar. Çünkü O, çok bagıslayan,
çok esirgeyendir."
7 A'raf 153 :
153 Ama kötülükler yaptıktan sonra ardından tevbe edip inananlar(a karsı), muhakkak ki
Rabbin, o(tevbe ve imâ)ndan sonra, elbette bagıslayandır, esirgeyendir.
5 Maide 98 :
153 Ama kötülükler yaptıktan sonra ardından tevbe edip inananlar(a karsı), muhakkak ki
Rabbin, o(tevbe ve imâ)ndan sonra, elbette bagıslayandır, esirgeyendir.
60 Mümtehine 7 :
7 Belki de Allâh sizinle, onlardan düsman olduklarınız arasına bir sevgi koyar. Allâh
kâdirdir. Allâh çok bagıslayan, çok esirgeyendir.
33 Ahzab 73 :
73 (Allâh bu emâneti insana vermistir) Ki iki yüzlü erkeklere ve iki yüzlü kadınlara, ortak
kosan erkeklere ve ortak kosan kadınlara azâb etsin; inanan erkekleri ve inanan kadınları
da bagıslasın. Allâh çok bagıslayan, çok esirgeyendir.
16 Nahl 119 :
119 Sonra Rabbin sunlardan yanadır ki, cehâletle kötülük islediler, sonra onun ardından
tevbe ettiler, uslandılar. Bütün bunlardan sonra Rabbin, elbette bagıslayandır,
esirgeyendir.

Umar
2. April 2009, 08:15 AM
10- HiÇBiR SEYE MUHTAÇ DEGiLDiR :

112 ihlas 2 :
2 Allâh Samed'dir.
559 Her sey varlıgını ve bekâsını O'na borçludur. Hersey O'na muhtaçtır. O, hiçbirseye
muhtaç degildir. Her seyin basvuracagı, yardım dileyecegi tek varlık O'dur.
17 İsra 111 :
111 "Çocuk edinmeyen, mülkte ortagı olmayan, acze düsüp de yardımcıya ihtiyacı
bulunmayan Allah'a hamdolsun!" de ve O'nu geregi gibi tekbir et (saygı ve tekbir ile an).
35 Fatır 15 :
15 Ey insanlar, siz Allah'a muhtaçsınız, Allâh ise, iste zengin ve hamde lâyık olan O'dur.

11- ZENGiN VE ÖVÜLMEYE LAYIKTIR :

35 Fatır 15 :
15 Ey insanlar, siz Allah'a muhtaçsınız, Allâh ise, iste zengin ve hamde lâyık olan O'dur.
22 Hacc 64 :
64 Göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur. Allâh; iste zengin O'dur, övülmege lâyık
O'dur.

12- iZZET VE SEREF SAHiBiDiR :

35 Fatır 10 :
10 Kim seref istiyorsa (bilsin ki) seref tamamen Allâh'ındır, (onu baskasından degil,
Allah'tan istesin). Güzel söz O'na çıkar, iyi amel onu yükseltir. Kötü seyleri kuranlara
gelince, onlar için çetin bir azâb vardır. Ve onların tuzagı bozulacaktır.

Umar
2. April 2009, 08:16 AM
13- HERSEYi GÖRENDiR :

2 Bakara 110 :
110 Namazı kılın, zekâtı verin; kendiniz için yapıp gönderdiginiz her hayrı, Allâh'ın
yanında bulursunuz, Allâh yaptıklarınızı görür.
5 Maide 71 :
71 Bir fitne kopmayacak sandılar, kör oldular, sagır kesildiler. Sonra Allâh onların
tevbesini kabul etti. Sonra yine çokları kör, sagır kesildiler. Allâh yaptıklarını görüyor.
17 &sra 30 :
30 Rabbin diledigine rızkı açar (bol bol verir, diledigine) kısar. Çünkü O, kulları(nın hâli)ni
bilir, görür.
17 &sra 96 :
96 De ki: "Benimle sizin aranızda sâhid olarak Allâh yeter. O, kulları(nın halleri)ni haber
alır, görür."
40 Mü'min 44 :
44 "Benim size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ben isimi Allah'a bırakıyorum.
Süphesiz Allâh, kulları görür."
49 Hucurat 18 :
18 Süphesiz Allâh, göklerin ve yerin gizlisini bilir. Allâh yaptıklarınızı görmektedir.
57 Hadid 4 :
4 O'dur ki gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra Ars'a oturdu. Yere gireni, ondan çıkanı,
gökten ineni, ona çıkanı bilir. Nerede olsanız, O sizinle beraberdir, Allâh yaptıklarınızı
görmektedir.
11 Hud 112 :
112 Öyleyse emrolundugun gibi dogru ol; seninle beraber tevbe edenler de (dogru
olsunlar), asırı gitmeyiniz! Zira O, yaptıklarınızı görmektedir.
33 Ahzab 9 :
9 Ey inananlar, Allâh'ın size olan ni'metini hatırlayın, hani bir zaman size ordular gelmisti
de biz onların üzerine bir rüzgâr ve sizin görmediginiz ordular göndermistik. Allâh,
yaptıklarınızı görmekteydi.

Umar
2. April 2009, 08:17 AM
14- iMTiHAN ETMEKTEDiR :

2 Bakara 155 :
155 Andolsun, sizi korku, açlık, mallar(ınız)dan canlar(ınız)dan ve ürünler(iniz)den
eksiltmek gibi seylerle deneriz; sabredenleri müjdele.
9 Tövbe 126 :
126 Kendilerinin her yıl bir iki defa sınandıklarını görmüyorlar mı? Yine de tevbe etmiyor,
ögüt almıyorlar.
16 Nahl 92 :
92 Bir topluluk, diger bir topluluktan (sayıca ve malca) daha çok oldugu için, yeminlerinizi
aranızda bozucu bir vasıta yaparak, ipligini kuvvetli büktükten sonra çözen kadın gibi
olmayın! Çünkü Allâh, sizi bununla dener. Hakkında ayrılıga düstügünüz seyleri kıyâmet
günü size açıklayacaktır.
11 Hud 7 :
7 Gökleri ve yeri altı günde yaradan O'dur. O zaman Ars'ı su üzerinde idi(117). (Bu
kâinâtı yarattı) Ki, hanginizin daha güzel is yaptıgınızı denesin. Böyle iken yine sen:
"Öldükten sonra diriltileceksiniz" desen, inkâr edenler, mutlaka: "Bu, apaçık bir büyüden
baska bir sey degildir." derler.
16 Nahl 92 :
92 Bir topluluk, diger bir topluluktan (sayıca ve malca) daha çok oldugu için, yeminlerinizi
aranızda bozucu bir vasıta yaparak, ipligini kuvvetli büktükten sonra çözen kadın gibi
olmayın! Çünkü Allâh, sizi bununla dener. Hakkında ayrılıga düstügünüz seyleri kıyâmet
günü size açıklayacaktır.
21 Enbiya 35 :
35 Her nefis, ölümü tadacaktır. Biz sizi sınamak için serre de hayra da müptelâ kılıyoruz.
Ve (sonunda) bize döndürüleceksiniz.
29 Ankebut 2-3 :
2 &nsanlar yalnız "inandık" demekle, hiç sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar?
3 Andolsun biz, onlardan öncekilerini sınadık. Elbette Allâh (sınayıp) dogruları bilecek,
yalancıları bilecektir.

Umar
2. April 2009, 08:17 AM
15- TÜM VARLIKLARIN RIZIKLARINI VERENDiR :

30 Rum 37 :
37 Görmediler mi, Allâh diledigine rızkı genisletiyor da, daraltıyor da. Süphesiz inanan bir
toplum için bunda ibretler vardır.
51 Zariyat 58 :
58 Süphesiz rızık veren, saglam kuvvet sâhibi olan ancak Allah'tır.
67 Mülk 21 :
21 Yahut Allâh, rızkını tutacak olursa size rızık verecek kimdir? Dogrusu onlar, azgınlık ve
nefret içinde direnmektedirler.
29 Ankebut 17 :
17 "Siz Allah'tan baska bir takım putlara tapıyorsunuz, yalan seyler uyduruyorsunuz.
Sizin Allah'tan baska taptıklarınız, size rızık vermezler. Siz rızkı Allâh'ın yanında arayın,
O'na tapın ve O'na sükredin. O'na döndürüleceksiniz."
14 &brahim 32 :
32 Allâh O'dur ki, gökleri ve yeri yarattı, gökten su indirdi ve onunla size rızık olarak
çesitli meyvalar çıkardı. Buyruguyla denizde akıp gitmesi için gemileri emrinize verdi,
ırmakları emrinize verdi.
30 Rum 40 :
40 Allâh sizi yarattı, sonra besledi sonra öldürüyor, sonra diriltiyor. Ortaklarınız içinde
bunlardan birini yapan var mı? O, onların ortak kostukları seylerden uzak ve yücedir.
22 Hacc 58 :
58 Allâh yolunda göç edip sonra öldürülen veya ölenlere gelince, Allâh onları en güzel bir
rızıkla besleyecektir. Dogrusu Allâh, rızık verenlerin en iyisidir.
34 Sebe 39 :
39 De ki: "Rabbim kullarından diledigine rızkı yayar ve ona (tekrar rızkı) kısar. Siz Allâh
için ne verseniz, Allâh onun yerine baskasını verir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır."

Umar
2. April 2009, 08:18 AM
16- iNSANLARA YAKINDIR :

50 Kaf 16 :
16 Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne fısıldadıgını biliriz, çünkü biz ona sah
damarından daha yakınız.
2 Bakara 186 :
186 Kullarım, sana benden sorar(lar)sa (söyle): Ben (onlara) yakınım. du'â eden, bana
du'â ettigi zaman onun du'âsına karsılık veririm. O halde onlar da bana karsılık
versin(benim çagrıma uysun)lar, bana inansınlar ki, dogru yolu bulmus olalar.
4 Nisa 135 :
135 Ey inananlar, adâleti tam yerine getirerek Allâh için sâhidlik edenler olun, kendinizin,
ana babanızın ve yakınlarınızın aleyhinde bile olsa, (sâhidlik ettiginiz kimseler) zengin
veya fakir de olsalar (adâletten ayrılmayın). Çünkü Allâh, ikisine de daha yakındır (onları
sizden çok kayırır). Öyle ise keyfinize uyarak dogruluktan sapmayın. Eger (sâhidlik
ederken dilinizi) egip bükerseniz, ya da dogruyu söylemezseniz, muhakkak ki Allâh
yaptıklarınızı bilir.
17 İsra 60 :
60 Bir zaman sana: "Rabbin insanları kusatmıstır, (suçluları cezalandırmak üzeredir)"
demistik. Sana gösterdigimiz rü'yâyı ve Kur'ân'da la'netlenmis agacı, insanları(n imanını)
sınama (aracı) yaptık. Biz onları (çesitli biçimlerde) korkutuyoruz. Fakat korkutmamız
onların azgınlıklarını daha da artırmaktan baska bir katkı yapmıyor .

Umar
2. April 2009, 08:19 AM
17- EZELi VE EBEDiDiR :

55 Rahman 26-27 :
26 (Yer) Üzerinde bulunan her sey yok olacaktır.
27 Yalnız Rabbinin celâl ve ikrâm sâhibi yüzü bâki kalacaktır.
28 Kasas 88 :
88 Allâh ile beraber baska bir tanrıya yalvarma. O'ndan baska tanrı yoktur. O'nun
yüzü(zatı)ndan baska hersey helâk olacaktır. Hüküm O'nundur ve O'na
döndürüleceksiniz.

18- HERSEYE GÜCÜ YETENDiR :

2 Bakara 284 :
284 Göklerdekilerin ve yerdekilerin hepsi Allâh'ındır. &çlerinizdekini açıklasanız da
gizleseniz de Allâh sizi onunla hesaba çeker; diledigini bagıslar, diledigine azâbeder.
Allâh, herseye kâdirdir.
3 Al-i &mran 26 :
26 De ki: "Allâh'ım, (ey) mülkün sâhibi, sen diledigine mülkü verirsin, dilediginden mülkü
alırsın; diledigini yükseltirsin, diledigini alçaltırsın. Hayır (mal), senin elindedir. Sen her
seye kâdirsin!"
46 Ahkaf 33 :
33 Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allâh'ın, ölüleri diriltmege de
kâdir oldugunu görmediler mi? Evet O, her seye kâdirdir.
29 Ankebut 20 :
20 De ki: "Yeryüzünde gezin, bakın yaratmaga nasıl basladı, sonra Allâh, son yaratmayı
da yapacaktır. Çünkü Allâh, her seyi yapabilendir.
57 Hadid 2 :
2 Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Yasatır, öldürür, O her seyi yapabilir.
65 Talak 12 :
12 Allâh O'dur ki yedi gögü ve yerden de onların benzerini yarattı. (Allâh'ın) Buyrugu,
bunlar arasında iner ki Allâh'ın herseye kâdir oldugunu ve Allâh'ın bilgice her seyi
kusatmıs bulundugunu bilesiniz.
67 Mülk 1 :
1 Mülk (mutlak hükümranlık ve yönetim), elinde bulunan yüce Allâh, kutludur. O'nun
herseye gücü yeter.
64 Tegabun 1 :
1 Göklerde ve yerde bulunanların hepsi Allâh'ın sânının yüceligini anmaktadır. Mülk
O'nundur, hamd O'nundur. O, herseye kâdirdir.
16 Nahl 77 :
77 Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. O sâ'atin isi, bir göz açıp yumma gibi, yahut
daha yakın(kısa)dır. Süphesiz Allâh, her seye gücü yetendir.

Umar
2. April 2009, 08:20 AM
19- HERSEYi iSiTEN VE BiLENDiR :

58 Mücadele 7 :
7 Göklerde ve yerde olanları, Allâh'ın bildigini görmedin mi? Üç kisi gizli konussa mutlaka
dördüncüleri O'dur. Bes kisi gizli konussa mutlaka altıncıları O'dur. Bundan az da, bundan
çok da olsalar, nerede bulunsalar mutlaka O, onlarla beraberdir. Sonra kıyâmet günü,
onlara yaptıklarını haber verir. Çünkü Allâh, her seyi bilendir.
9 Tövbe 105 :
105 De ki: "Yapın (yapacagınızı); yaptıgınız isleri Allâh da görecek Elçisi de, mü'minler
de. Sonra görülmeyeni ve görüleni bilen(Allâh)a döndürüleceksiniz. O size yaptıklarınızı
bir bir haber verecek.
20 Taha 7 :
7 Sözü açık söylesen de (gizli söylesen de) muhakkak O, gizliyi de ondan daha gizlisini de
bilir.
5 Maide 76 :
76 De ki: "Allâh'ı bırakıp size ne zarar, ne de yarar vermege gücü yetmeyen seylere mi
tapıyorsunuz? Oysa Allâh, isiten, bilendir (O'na tapmanız gerekmez mi?)."
9 Tövbe 98 :
98 Bedevi Araplardan kimi var ki, verdigini angarya sayar ve sizin basınıza belâlar
gelmesini gözetler. Kötü belâ onların basına gelsin. Allâh isitendir, bilendir.
3 Al-i &mran 29 :
29 De ki: "Gögüslerinizde olanı gizleseniz de, açıga vursanız da Allâh onu bilir; göklerde
ve yerde olanları da bilir. Allâh her seye kâdirdir.
2 Bakara 137 :
137 Eger onlar da sizin inandıgınız gibi inanırlarsa dogru yolu bulmus olurlar; ama
dönerlerse mutlaka anlasmazlık içine düserler. Onlara karsı Allâh sana yeter. O, isitendir,
bilendir.
34 Sebe 50 :
50 De ki: "Eger saparsam, kendi zararıma sapmıs olurum. Eger yolu bulursam, bu da
Rabbimin bana vahyettigi (Kur'ân) sayesindedir. Süphesiz O, isitendir, yakındır."

Umar
2. April 2009, 08:21 AM
20- HUZURA VE EMNiYETE KAVUSTURANDIR :

59 Hasr 23 :
23 O, öyle Allah'tır ki O'ndan baska tanrı yoktur. Mülkün sahibidir, mukaddestir, selâm
(esenlik veren) mü'min (güvenlik veren), müheymin (kollayıp koruyan), aziz (üstün,
gâlib), cebbâr (istedigini zorla yaptıran), mütekebbir(çok ulu)dur! Allâh (puta tapanların)
ortak kosmalarından yücedir.

21- BÜTÜN VARLIKLARIN SAHiBiDiR :

2 Bakara 115 :
115 Dogu da, batı da Allâh'ındır. Nereye dönerseniz Allâh'ın yüzü (zâtı) oradadır.
Süphesiz Allâh'(ın rahmeti ve ni'meti) boldur. O (her seyi) bilendir.
42 Sura 49 :
49 Göklerin ve yerin mülkü Allâh'ındır. (O) Diledigini yaratır. Diledigine disiler bahseder,
diledigine de erkekler bahseder.
62 Cuma 1 :
1 Göklerde ve yerde bulunanların hepsi pâdisâh, mukaddes, aziz, hakim olan Allâh'ı
tesbih etmektedir.
3 Al-i &mran 109 :
109 Göklerde ve yerde olanların hepsi Allâh'ındır. Bütün isler Allah'a döndürülür.
53 Necm 24-25 :
24 Yoksa insan, her arzu ettigine sâhip mi olacaktır?
25 Son da ilk de (âhiret de, dünyâ da) Allâh'ındır.

Umar
2. April 2009, 08:22 AM
22- DiRiLTEN VE ÖLDÜRENDiR :

3- Al-i İmran 156 :
156 Ey inananlar, siz inkâr edenler ve yeryüzünde sefere, ya da savasa çıkan gazi
kardesleri için: "Eger bizim yanımızda olsalardı ölmezlerdi ve vurulmazlardı." diyenler gibi
olmayın. Allâh, onların bu düsünce ve sözlerini, kalblerinde dert yapar. Yasatan da,
öldüren de Allahtır. Allâh, yaptıklarınızı görmektedir.
9 Tövbe 116 :
116 Göklerin ve yerin mülkü Allâh'ındır. Yasatan, öldüren O'dur. Sizin Allah'tan baska
bir dost ve yardımcınız yoktur.
45 Casiye 26 :
26 De ki: "Allâh sizi yasatıyor, sonra sizi öldürüyor. Sonra sizi, toplayıp durusma gününe
getirecektir. Bunda asla süphe yoktur, ama insanların çogu bilmezler."
57 Hadid 2 :
2 Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Yasatır, öldürür, O her seyi yapabilir.
22 Hacc 66 :
66 O'dur ki sizi diriltti, sonra sizi öldürür, sonra yine sizi diriltir. Gerçekten insan çok
nankördür.
23 Mu'minun 80 :
80 O'dur ki yasatıyor, öldürüyor. Gecenin ve gündüzün degismesi O'nun(eseri)dir. Aklınızı
kullanmıyor musunuz?
30 Rum 40 :
40 Allâh sizi yarattı, sonra besledi sonra öldürüyor, sonra diriltiyor. Ortaklarınız içinde
bunlardan birini yapan var mı? O, onların ortak kostukları seylerden uzak ve yücedir.
44 Duhan 8 :
8 O'ndan baska tanrı yoktur, yasatır, öldürür. Sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da
Rabbidir.
15 Hicr 23 :
23 Biziz, elbette biz ki, yasatır, öldürürüz; gerçek vâris olan da biziz (her fâninin mülkü
bize geçer. Ölmeyen, dâimâ kalan yalnız biziz).

Umar
2. April 2009, 08:22 AM
23- TUZAKLARI BOZANDIR :

3 Al-i İmran 54 :
54 Tuzak kurdular, Allâh da onların tuzaklarına karsılık verdi; çünkü Allâh, en iyi tuzak
kurandır.
7 A'raf 99 :
99 Allâh'ın tuzagından (kurtulacaklarına) emin mi oldular? Ziyana ugrayan topluluktan
baskası, Allâh'ın tuzagın(a yakalanmayacagın)dan emin olamaz.
13 Ra'd 42 :
42 Onlardan öncekiler de tuzak kurmustu. Fakat bütün tuzaklar, (tedbirler) Allâh'ındır.
(Allâh'ın tedbiri, onların tuzaklarını bozar. O), her canın ne kazandıgını (ne yaptıgını) bilir.
Kâfirler de, bu yurdun sonunun kimin olacagını bileceklerdir!

24- HERSEYE SAHiTTiR :

10 Yunus 46 :
46 Ya onları uyardıgımız seylerin bir kısmını sana gösteririz. Ya da (bundan önce) seni
vefat ettiririz (farketmez). Nasıl olsa dönüsleri bizedir. Sonra Allâh onların yaptıklarına da
sâhiddir.
10 Yunus 61 :
61 Ne iste bulunsan, Kur'ân'dan ne okusan ve siz ne is yapsanız mutlaka biz, içine
daldıgınız an üzerinizde sâhidiz (her yaptıgınızı görürüz). Ne yerde, ne de gökte zerre
agırlıgınca bir sey, Rabbin(in bilgisin)den kaçmaz. Ne bundan küçük, ne de büyük hiçbir
sey yoktur ki, hepsi apaçık bir Kitapta olmasın(115).
115 Allah'ın bilgisi her seyi içine almıstır. O'nun bilgisi dısında kalan hiçbir sey yoktur. Her
olay, ancak O'nun bilgisi ve izniyle olur.
17 &sra 96 :
96 De ki: "Benimle sizin aranızda sâhid olarak Allâh yeter. O, kulları(nın halleri)ni haber
alır, görür."
34 Sebe 47 :
47 De ki: "Ben sizden bir ücret istemissem, o sizin olsun. Benim ücretim yalnız Allah'a
âittir. O her seye sâhiddir'."

Umar
2. April 2009, 08:24 AM
25- ADALETLE HÜKMEDER :

40 Mü'min 20 :
20 Allâh, hak ile hükmeder. O'ndan baska yalvardıkları (tanrılar) ise hiçbir hüküm
veremezler. Çünkü isiten, gören yalnız Allah'tır.
4 Nisa 124 :
124 Erkek veya kadından her kim inanarak güzel isler yaparsa, iste öyle kimseler cennete
girerler ve zerre kadar haksızlıga ugratılmazlar.

26- DUALARI KABUL EDER :

11 Hud 61 :
61 Semûd(kavmin)e de kardesleri Sâlih'i (gönderdik). Dedi ki: "Ey kavmim, Allah'a kulluk
edin, O'ndan baska tanrınız yoktur! Sizi yerden insâ eden ve orada yasatan O'dur;
O'ndan magfiret dileyin, sonra O'na tevbe edin! Çünkü Rabbim yakındır, (du'âları) kabul
edendir."
2 Bakara 186 :
186 Kullarım, sana benden sorar(lar)sa (söyle): Ben (onlara) yakınım. du'â eden, bana
du'â ettigi zaman onun du'âsına karsılık veririm. O halde onlar da bana karsılık
versin(benim çagrıma uysun)lar, bana inansınlar ki, dogru yolu bulmus olalar.
42 Sura 26 :
26 &nanan ve iyi isler yapanların dileklerini kabul eder; lutuf ve kereminden onlara, daha
fazlasını da verir. Kâfirlere gelince: onlara da çetin bir azâb vardır.
40 Mü'min 60 :
60 Rabbiniz buyurdu ki: "Bana du'â edin, du'ânızı kabul edeyim. Bana kulluk etmege
tenezzül etmeyenler, asagılık olarak cehenneme gireceklerdir."

Umar
2. April 2009, 08:25 AM
27- iYiLiKLERiN KARSILIGINI FAZLASIYLA VERiR :

3 Al-i İmran 57 :
57 İnanıp iyi seyler yapanlara da (Allâh) mükâfâtlarını tam olarak verecektir. Allâh
zâlimleri sevmez.
57 Hadid 11 :
11 Kimdir o, Allah'a güzel bir borç verecek olan ki, Allâh da onun verdigini kat kat artırsın
ve onun için degerli bir mükâfât da versin?
64 Tegabun 17 :
17 Eger Allâh'a güzel borç verirseniz, Allâh onu sizin için kat kat yapar ve sizi bagıslar.
Allâh karsılık verendir, halimdir (hosgörülüdür).
4 Nisa 40 :
40 Allâh zerre kadar haksızlık etmez, zerre miktarı bir iyilik olsa onu kat kat yapar ve
kendi katından da büyük bir mükâfât verir.
4 Nisa 146 :
146 Ancak tevbe edenler, uslananlar, Allah'a yapısanlar ve dinlerini sırf Allâh için
yapanlar (yalnız O'na tapanlar), iste onlar mü'minlerle beraberdir; Allâh da yakında
mü'minlere büyük bir mükâfât verecektir.
5 Maide 9 :
9 Allâh, inanıp iyi isler yapanlara va'detmistir: Bagıslama ve büyük mükâfât onlarındır.
3 Al-i İmran 195 :
195 Rableri onlara karsılık verdi: "Ben, sizden erkek kadın, hiçbir çalısanın isini
zayi etmeyecegim. Hep birbirinizdensiniz. Göç edenler, yurtlarından çıkarılanlar,
yolumda iskence edilenler, vurusanlar ve öldürülenler... Elbette onların
kötülüklerini örtecegim ve onları, altlarından ırmaklar akan cennetlere
sokacagım. (Yaptıklarına), Allâh katından bir karsılık olarak (onlara bu
ni'metleri verecegim). Karsılıkların en güzeli Allâh katındadır."
6 En'am 84 :
84 Biz ona İshak'ı ve (İshâk'ın oglu) Ya'kûb'u da hediye ettik; hepsine de dogru yolu
gösterdik. Nitekim daha önce Nûh'a ve onun soyundan Dâvûd'a, Süleyman'a, Eyyûb'a,
Yûsuf'a, Mûsâ'ya ve Hârûn'a da yol göstermistik. Biz güzel davrananları böyle
ödüllendiririz.

Umar
2. April 2009, 08:26 AM
28- KADIN ERKEK AYRIMI YAPMAZ :

4 Nisa 32 :
32 Allâh'ın sizi birbirinizden üstün kıldıgı seylere göz dikmeyin. Erkeklere de
kazandıklarından bir pay var, kadınlara da kazandıklarından bir pay var. Allah'tan, O'nun
lutfunu isteyin. Kuskusuz Allâh, her seyi bilendir.
4 Nisa 124 :
124 Erkek veya kadından her kim inanarak güzel isler yaparsa, iste öyle kimseler cennete
girerler ve zerre kadar haksızlıga ugratılmazlar.
16 Nahl 97 :
97 Erkek ve kadından her kim inanmıs olarak iyi bir is yaparsa, onu (dünyâda) hos bir
hayâtla yasatırız, onların ücretini yaptıklarının en güzeliyle veririz.
33 Ahzab 35 :
35 Müslüman erkekler ve müslüman kadınlar, mü'min erkekler ve mü'min kadınlar, tâ'ate
devam eden erkekler ve tâ'ate devam eden kadınlar, dogru erkekler ve dogru kadınlar;
sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, (Allah'a) saygılı erkekler ve saygılı kadınlar,
sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan
kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve (ırzlarını) koruyan kadınlar, Allâh'ı çok zikreden
erkekler ve zikreden kadınlar; (&ste) Allâh bunlar için bagıs ve büyük bir mükâfât
hazırlamıstır.
48 Feth 5 :
5 (Allâh isini böyle hikmetle çevirir, mü'minlerin gönüllerine huzûr verir, onlara görünmez
askerleriyle yardım eder) Ki inanan erkekleri ve inanan kadınları, altlarından ırmaklar
akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere soksun, onların kötülüklerini de örtsün.
Gerçekten bu, Allâh katında büyük bir basarıdır.
57 Hadid 18 :
18 Sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel borç verenler, iste
onlara, (verdikleri), kat kat yapılır ve onlar için degerli bir mükâfât da vardır.
47 Muhammed 19 :
19 Allah'tan baska tanrı olmadıgını bil ve kendi günâhın, inanan erkeklerin ve inanan
kadınların günâhı için (Allah'tan) magfiret dile. Allâh, dönüp dolasacagınız yeri ve varıp
duracagınız yeri bilir.

Umar
2. April 2009, 08:28 AM
29- iNSANLARA ZORLUK DiLEMEZ :

5 Maide 6 :
6 Ey inananlar, namaza dur(mak iste)diginiz zaman yıkayın: yüzlerinizi ve dirseklere
kadar ellerizi; meshedin: baslarınızı ve topuklara kadar ayaklarınızı. Eger cünüp iseniz
tam temizlenin. Hasta, yahut yolcu iseniz, yahut biriniz tuvaletten gelmisse, ya da
kadınlara dokunmus da su bulamamıssanız temiz topraga teyemmüm edin; ondan
yüzlerinize ve ellerinize sürün. Allâh size güçlük çıkarmak istemiyor, fakat sizi
temizlemek ve size olan ni'metini tamamlamak istiyor ki, sükredesiniz.
2 Bakara 286 :
286 Allâh, kimseye gücünün üstünde bir sey teklif etmez. Herkesin kazandıgı iyilik kendi
yararına, kötülük de kendi zararınadır. "Rabbimiz, unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu
tutma! Rabbimiz, bize, bizden öncekilere yükledigin gibi agır yük yükleme! Rabbimiz, bize
gücümüzün yetmedigi seyleri yükleme! Bizi affet, bizi bagısla, bize acı! Sen bizim
mevlâmız(sâhibimiz, efendimiz)sin! kâfirler toplumuna karsı bize yardım eyle!"
20 Taha 2-4 :
2 Biz bu Kur'ân'ı sana güçlük çekesin diye indirmedik.
3 Ancak (Allah'tan) korkanlara bir ögüt (olarak indirdik).
4 (O) yeri ve yüce gökleri yaratan tarafından azar azar indirilmistir.
4 Nisa 28 :
28 Allâh sizden (agır teklifleri) hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf yaratılmıstır.
87 A'la 8 :
8 Seni en kolay yola muvaffak edecegiz.
22 Hacc 78 :
78 Allâh ugrunda, O'na yarasır biçimde cihâd edin. O, sizi seçti ve dinde size bir güçlük
yüklemedi; babanız &brâhim'in dini(ne uyun). O (Allâh) bu (Kur'â)ndan önce(ki
Kitaplarda) da, bu(Kur'â)nda da size "müslümanlar" adını verdi ki, Elçi size sâhid olsun,
siz de insanlara sâhid olasınız. Haydi namazı kılın, zekâtı verin ve Allah'a sarılın; sâhibiniz
O'dur. Ne güzel sâhip ve ne güzel yardımcıdır (O)!
6 En'am 152 :
152 Yetimin malına yaklasmayın: yalnız erginlik çagına erisinceye kadar (onun malına) en
güzel biçimde (yaklasabilir, onu uygun tarzda sarfedebilirsiniz); ölçü ve tartıyı tam
adâletle (dengeli) yapın. Biz, kisiye gücünün yettiginden fazlasını teklif etmeyiz.
Söylediginiz zaman da akrabânız da olsa adâlet yapın ve Allah'a verdiginiz sözü tutun.
Hatırlayıp ögüt alasınız diye (Allâh) size bunları tavsiye etti.
2 Bakara 185 :
185 Ramazan ayı, insanlara yol gösteren, hidâyeti, dogruyu ve yanlısı ayırdedip açıklayan
Kur'ân'ın indirildigi aydır. &çinizden kim o aya yetisir(ayı görür)se oruç tutsun. Kim hasta
olur, yahut seferde bulunursa tutamadıgı günler sayısınca baska günlerde oruç tutsun.
Allâh sizin için kolaylık ister, güçlük istemez. Sayıyı tamamlamanızı, size dogru yolu
gösterdiginden dolayı Allâh'ı tekbir etmenizi ister. Sükredesiniz diye (size bu kolaylıgı
gösterir).
7 A'raf 156-157 :
156 "Bize bu dünyâda da iyilik yaz, âhirette de. Biz sana yöneldik." (Alah) buyurdu ki:
"Azâbıma, diledigimi ugratırım; rahmetim ise her seyi kaplamıstır. Onu, korunanlara,
zekâtı verenlere ve âyetlerimize inananlara yazacagım."
157 Onlar ki yanlarındaki Tevrât ve &ncil'de yazılı buldukları o Elçi'ye, o ümmi
Peygamber'e uyarlar. O (Peygamber) ki, kendilerine iyiligi emreder, kendilerini
kötülükten meneder; onlara güzel seyleri helâl, çirkin seyleri harâm kılar, üzerlerindeki
agırlıkları, sırtlarındaki zincirleri kaldırıp atar. O'na inanan, destekleyerek O'na saygı
gösteren, O'na yardım eden ve O'nunla beraber indirilen nura uyanlar, iste felâha erenler
onlardır.

Umar
2. April 2009, 08:41 AM
30- VAADİ GERÇEKTİR, SÖZÜNDEN DÖNMEZ:

YUNUS 55 :
Gözünüzü açın, göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır! Gözünüzü açın, Allah'ın vaadi haktır! Ama onların çokları bilmiyorlar.
LOKMAN 33 :
Ey insanlar, Rabbinizden korkun ve babanın, çocuğunun cezâsını çekmeyeceği, çocuğun da babasının cezâsını çekmeyeceği (hiç kimse, kimsenin borcunu ödemeyeceği) günden çekinin. Allâh'ın va'di gerçektir. Dünyâ hayâtı sizi aldatmasın. O aldatıcı (şeytân), sizi Allâh hakkında (O'nun yumuşak davranmasına, mühlet vermesine güvendirerek) aldatmasın.
NiSA 122 :
İnanıp iyi işler yapanları da altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacağız, orada ebedi kalacaklardır. Bu, Allâh'ın gerçek va'didir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?
RUM 6 :
(Bu,) Allâh'ın va'didir. Allâh va'dinden caymaz; fakat insanların çoğu bilmezler.
ZÜMER 20 :
Fakat Rablerinden korkanlar için üstüste yapılmış odalar var. Odaların altından da ırmaklar akmaktadır. Bu, Allâh'ın va'didir. Allâh va'dinden caymaz.
HACC 47 :
Senden azâbı çabuk istiyorlar. Allâh sözünden caymaz. (Ama herşeyin bir zamanı vardır. O, acele etmez. Zirâ) Rabbinin yanında bir gün, sizin saydıklarınızdan bin yıl gibidir.
YUNUS 4 :
Hepinizin dönüşü, O'nadır. Bu, Allâh'ın gerçek olarak verdiği sözdür. O, yaratmağa başlar, sonra inanıp iyi işler yapanlara adâletle karşılık vermek için yeniden yaratır. İnkâr edenlere gelince, küfürlerinden dolayı onlara kaynar sudan bir içki ve acı bir azâb vardır.

__________________________________
KUR'AN'DA ALLAH'IN VASIFLARI E-KİTABI'NDAN ALINTIDIR