hanifler.com Kuran odaklı dindarlık  

Go Back   hanifler.com Kuran odaklı dindarlık > DUA > Dua > Tevbe

Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 23. April 2009, 04:58 PM   #1
dost1
Site Yöneticisi
 
dost1 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Sep 2008
Mesajlar: 3.017
Tesekkür: 3.567
1.083 Mesajina 2.384 Tesekkür Aldi
Tecrübe Puanı: 100000
dost1 is on a distinguished road
Standart Tevbe

Selamun Aleykum! Değerli Kardeşlerim!


Tevbe konusu ile ilgili bir değerlendirmeyi bilgilerinize sunmak istiyorum.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım.

BismillahirRahmanirRahim.

Hûd ; 3:”Ve Rabbiniz.den mağfiret dileyesiniz, sonra O'na tevbe edesiniz ki,sizi belirtilmiş bir süreye kadar güzelce yaşatsın ve her lütuf sahibine lütfetsin. Ve eğer yüz çevirirseniz, ben sizin için büyük bir günün azabından korkarım.”

Hûd ;52:”Ey kavmim,Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra O’na tevbe edin ki gökten üzerinize bol bol rahmet göndersin, kuvvetinize kuvvet katsın. Suç işleyerek yüz çevirmeyin!”

Hûd ;61:”Semud’a da kardeşleri Salih’i. Dedi ki: “Ey kavmim,Allah’a kulluk edin; sizin O’ndan başka tanrınız yoktur! Sizi yerden inşa eden ve orada yaşatan O’dur; O’ndan mağfiret dileyin,sonra O’na tevbe edin! Çünkü Rabb’im yakındır, kabul edendir.”

Hûd ;90:”Rabbinizden mağfiret dileyin sonra O’na tevbe edin! Doğrusu Rabbim çok esirgeyen, çok sevendir.”

Tevbe; günâhtan vazgeçip Allah'a yönelmek demektir. Bir adı da Tevvâb /tevbeyi çok kabul eden olan yüce Allah, peygamberleri aracılığı ile kullarını tevbe ile kendisine yönelmeğe çağırmış ve tevbe edenin günâhının silineceğini müjdelemiştir. Anlamını verdiğimiz âyetlerde de Allah elçilerinin, insanları tevbeye çağırdıkları vurgulanmaktadır.

Tahrîm;8: “Ey inananlar, Allah'a yürekten tevbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter; Allah'ın, peygamberi ve onunla beraber inanmış olanları utandırmayacağı günde, sizi altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nuru, önlerinden ve sağ yanlarından koşar. Derler ki: "Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Doğrusu, senin her şeye gücün yeter!”

Bu âyette mü'minlere, nasûh tevbesiyle tevbe etmeleri buyurulmaktadır. Allah'ın, Peygamber'i ve inananları perişan etmeyeceği o âhiret gününde inananların nurlarının Önlerinden ve sağlarından koşacağı; mü'minlerin, Allah'tan nurlarını tamamlamasını dileyecekleri anlatılmaktadır.

“Nasûh” sözcüğü ya nush kökünden mübalağa/ abartma kipidir. Ya da gafur vezninde mübalağa sığasıdır. Bu sözcük abartma kipi olarak düşünüldüğünde nushun anlamı, yapanın hayrına olan bir eylemi veya sözü araştırmak anlamına geldiği gibi samimiyet, içtenlik anlamına da gelir. Âyetteki nasûh, ihlâs/ içtenlik , ihkâm/muhkem, sağlam yapmak anlamındadır. Yani âyette Allah'a gönülden, içtenlikle veya sağlam biçimde tevbe edilmesi, içtenlikle günâhları bırakıp Allah'a yönelinmesi emredilmektedir."Nasûh” sözcüğü ğafûr vezninde mübalâğa sığası olarak düşünüldüğünde nush, nesâhet, nasihat anlamına gelir.

Yani öyle bir tevbe etmelidir ki kişi o tevbe ile önce kendi nefsine öğüt versin, onu düzeltsin, iyi hal ve davranışlarıyla de başkalarına örnek olup öğüt versin.

Bu da ancak İnsanın bütün pişman!ığıyla günâhtan dönüp bütün içtenliğiyle Allah'tan af dilemesi, bir daha günâh işlememeğe kesin karar verip O'na itaate sarılmasıdır.
Bir A'râbî'nin: "Allahım, ben senden mağfiret dilerim, sana tevbe ederim" dediğini duyan Hazreti Alî:
" Ey adam demiş, öyle çabuk çabuk 'tevbe ettim' demek, yalancıların tevbesidir. Tevbe altı şeyi içinde bulundurur. Bunlar:
1. Geçmiş günâhlara pişman olmak,
2. Farzları iade etmek,
3. Başkalarının hakkını geri vermek,
4. Hasımlarla helâllaşmak,
5. Bir daha günâh işlememeğe karar vermek,
6. Nefsini isyanda büyüttüğün gibi Allah'a itaatte de eritmek ve ona, günâhların tadını tattırdığın gibi ibâdetlerin acısını da tattırmandır."

Mâide ;74:”Hâlâ Allah'a tevbe edip O'ndan af dilemiyorlar mı? Allah bağışlayandır, esirgeyendir.”

Tevbe Günâhların İzini Siler mi?
Araf ;153:”Ama kötülükler yaptıktan sonra ardından tevbe edip inananlar, muhakkak ki Rabbin, ondan sonra, elbette bağışlayandır, esirgeyendir.”

Furkân; 70:” Ancak tevbe edip inanan ve faydalı bir iş yapanlar, işte Allah onların kötülüklerini iyiliklere değiştirecektir. Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.”

Furkân; 71:”Kim tevbe eder ve faydalı iş yaparsa o, makbul bir kimse olarak Allah'a döner.”

Hud;114:” Gündüzün İki tarafında/ sabah, akşam ve geceye yakın saatle¬rinde namaz kıl; çünkü iyilikler, kötülükleri giderir. Bu, ibret alanlara bir öğüttür.”

Allah, tevbe edenlerin, eskiden işledikleri günâhları sevaba döndürür, iyi iş yapmışlar gibi onlara sevap verir. Bu, tıpkı kirlenmiş olan kimsenin, su ve sabun İle bedenini temizlemesi gibidir.

Nasıl su ve temizlik maddeleri, dış kiri giderirse, ibâdet, güzel ameller, tevbe ve istiğfar da kötü eylemlerin ruh üzerinde bıraktığı günâh kirlerini giderir.

Bu ve benzeri âyetler, umutsuz insanlara umut sunmakta, insanları karamsarlıktan, günâhta ısrardan kurtarmaktadır.

Kur'ân-ı Kerîm'in her yerinde insanlara bu umut aşılanmaktadır. Bütün bunların amacı, insanlara zorluk değil, kolaylık ve umut sunarak onları günâh vadisinden çekip Allah'a yöneltmektir.

Yüce Allah, kendisine yönelen kulunu büyük lütfuyla affeder. Rabbimiz;

Zümer; 53:” De ki: "Ey nefislerine karşı aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden umud kesmeyin. Allah bütün günâhları bağışlar. Çünkü O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.

Zümer;54:” Size azâb ansızın gelip çatmadan önce Rabbinize dönün, O'na teslim olun. Sonra size yardım edilmez."

diye buyurmuştur.

Tevbe Cezaları Savar mı?


Enfâl;33:” Oysa sen onların içinde bulundukça Allah, onlara azâb edecek değildi ve onlar istiğfar ederlerken de Allah, onlara azâb edecek değildi.”

Bu âyetde, Peygamber'i yalanlamalarından ötürü başlarına azâb gelmesini isteyen, böylece Peygamber'le alay eden kimseler hakkında; Peygamber onların arasında bulundukça ve onlar istiğfar ettikçe Allah'ın onlara azâb etmeyeceği belirtilmektedir.

Fetih;25:"Eğer orada, kendilerini bilmediğiniz için tepeleyeceğiniz ve bilmeyerek tepelemenizden ötürü kınanacağınız inanmış erkekler ve inanmış kadınlar olmasaydı..."

Bu âyetde mü'minlere işaret edilir. Mü'minlerin korunması için Allah kâfirlere hemen azap indirmemiştir.

Şûra 25:” O'dur ki kullarından tevbeyi kabul eder, kötülüklerden geçer ve yaptıklarınızı bilir.”

Şûra 26:” İnanan ve iyi işler yapanların dileklerini kabul eder; lütuf ve kereminden onlara, daha fazlasını da verir. Kâfirlere gelince: onlara da çetin bir azâb vardır.”
Bu âyetlerde Allah'ın, kullarının tevbesini kabul buyuracağı, kötülüklerinden geçeceği belirtilerek kullara umut verilmekte, onlar tevbeye yöneltilmektedir.
Hiçbir işin Allah'tan gizli kalmadığı ve kalamayacağı bildirilerek kullar, kötü işler yapmaktan kaçındırılmaktadır. İnanıp iyi işler yapanların dua ve dileklerinin kabul edileceği belirtilmektedir. Allah’ın, lütuf ve keremiyle onlara istediklerinden daha fazlasını da vereceği, ama inkarcıları da şiddetle cezalandıracağı vurgulanmaktadır.
Allah tevbe edenlerin tevbesini kabul buyurur ve onların günâhlarını affeder. Hiç kimse umutsuzluğa düşmesin. Herkes hemen tevbe etsin. O öyle kerîmdir ki her tevbe edenin tevbesini kabul edip günâhlarını bağışlar.Allah kerîm ve rahîmdir. Kullarının tevbe ve istiğfar ile günâhlardan arınmalarını ve ibâdetle yücelmelerini ister.

Nahl ;119:” Sonra Rabbin şunlardan yanadır ki, cehaletle kötülük işlediler,sonra onun ardından tevbe ettiler, uslandılar. Bütün bunlardan sonra Rabbin, elbette bağışlayandır, esirgeyendir.”

Bu âyette cehaletle kötülük yaptıktan sonra ondan dönüp uslananları Allah'ın affedeceği bildirilmektedir.Uygun olmayan her şeye kötülük denilir. Bu âyette kullanılan cehalet kelimesi, bilmezlik anlamına geldiği gibi, şehvanî hislerine kapılarak düşünmeden hareket etmek anla¬mına da gelir.

Nisa; 17:” Allah'a göre, şu kimselerin tevbesi makbuldür ki, cahillikle bir kötülük yapıp hemen ardından dönerler. İşte Allah onların tevbesini kabul eder. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.”

Burada cehaletle günâh işlemek, bir şeyin günâh olduğunu bilmeden onu yapmak anlamında değildir. Cehalet kelimesi, Arapçada sadece basit bilgisizlik anlamı taşımaz. Cehalet, duyuların, şehvetin akıl gücünü örtmesi, kabaran şehvet duygularının dürtüsüyle hareket etmek demektir.
Câhiliyye döneminde bu kelime, ilmin değil, hilmin karşıtıdır.

Cehl, en ufak bir kızgınlık anında irâdesini kaybedip parlayan, kontrolsüz bîr ihtirasla öfkesine kapılıp sonucu düşünmeden hemen körü körüne atılan, ateşli, sabırsız kişinin sorumsuz davranışıdır. Bu, duygularına hırslarına hakim olamayan aşırı bir insanın davranışıdır. Bu insan, doğruyu yanlışı düşünme ölçüsünü kaybedip kendisini öfkenin peşine kaptırmıştır.

Kur'ân-ı Kerîm'e göre Allah'a isyan eden herkes câhil sayılır. Çünkü yaptığı işin sonucunu, sonunda kendisine neler getireceğini hesaplamadan yapar. Sâf aklına uymaz, kabaran şehvet duygularının, basit düşüncelerinin akımına kapılır. İşte bu duygulara kapılarak hareket etmek cehalettir. Bizim halkımız arasında da câhil kelimesi, bu mânâya yakın bir anlamda kullanılır. Câhil deyince duygularına kapılarak hareket eden genç delikanlı kastedilir. "O cahildir, kusuruna bakma" sözü, o delikanlının kusuruna bakma, düşünmeden böyle yapmıştır anlamına gelir.

Günâh işleyenler, basit hislerine, şehvet duygularına kapılarak hareket ettiklerinden Kurân'da onlara câhil denmiştir.
Yüce Allah;Yûsuf Aleyhısselâmın, günâh işlediği takdirde câhillerden olacağını söylüyor.

Yûsuf;33: " O kadınlara meylederim ve câhillerden olurum."

Kendisini kuyuya atarak günâh işlemiş olan kardeşlerinin durumunu da cehaletle niteliyor.

Yûsuf;89:” Dedi: Sizler câhil iken Yûsuf'a ve kardeşlerine yaptığımızı bildiniz mi?”

Bütün bunlar, buradaki "cehaletle günâh işlemek" sözüyle neyin kastedildiğini ortaya koyar.

Âyetin kasdı, günâh işleyen kimsenin, yaptığı işin günah olduğunu bilmeyerek yapması değil, neticesini düşünmeden, nefsânî duygularına kapılarak Allah'ın yasakladığı bir şeyi, yasak olduğunu bile bile yapmasıdır.

Böyle kimseler, tevbe ettikleri takdirde tevbeleri kabul edilir.Bir işin günâh olduğunu bilmeden onu işlemek hatâdır. Hatâ ile yapılan günâhlar affedilmiştir.Basit duygularına, şehvetlerine kapılarak her nasılsa günâh işlemiş olan kimseler, bu yaptıkları işlerden pişman olur, bir daha yapmamaya karar vererek Allah'tan af dilerlerse şüphesiz Allah, tevbeleri kabul edendir, merhametlidir, onları affeder. Hayatın hangi çağında olursa olsun, yapılan tevbe makbuldür.

Zümer 53:” De ki Ey nefislerine karşı aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz!”

âyeti gereğince fâsık mü'minin son nefesindeki tevbesi de makbul olabilir.

Âl-i İmrân;135:”Ve onlar bir kötülük yaptıkları, ya da nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayarak hemen günâhlarının bağışlanmasını dilerler."

Nisa 18:” Yoksa kötülükler yapıp yapıp da nihayet kendilerine ölüm gelip çatınca: "Ben şimdi tevbe ettim" diyenlere ve kâfir olarak ölenlere tevbe yoktur. Onlar için acı bir azâb hazırlamışızdır.”

Bu âyetler ise hangi tevbenin makbul olacağını anlatıyor.

Günâh işleyip de ölüm gelip çattıktan, yaşama ümidi hiç kalmadıktan, gözlerden perdeler kalkıp âhiret halleri göründükten sonra "Tevbe ettim" diyenlerin, ya da hayatlarının sonuna kadar inkâr içinde olanların tevbeleri geçerli değildir.

Nisa;18:” Yoksa kötülükler yapıp yapıp da nihayet ölüm gelip çatınca: “Ben şimdi tevbe ettim “ diyenlere ve kâfir olarak ölenlere tevbe yoktur…”

Nisa;48:”Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz, bunun dışındaki her günâhı dilediğine bağışlar. Allah’a ortak koşan da gerçekten büyük günah işlemiştir.”

âyetini indirmek suretiyle kâfir olarak ölene mağfireti haram kılmış, tevhîd ehlini de meşîetine/ dilemesine bırakmış, onları ümitsizlikten kurtarmıştır.

Mü'min;85:”Fakat hışmımızı gördükleri zaman inanmaları, kendilerine bir fayda sağlamadı... “

Âyet-i kerîmesi, azabı gördükten sonra inanmanın bir faydası olmadığını haber vermektedir.

Değerli Kardeşlerim!

Hepsini birlikte görebilmek ve daha sağlıklı değerlendirebilmek için, yukarıda geçen ayetlerin bazılarını aşağıda yeniden yazdım .

Tevbe 117:” Andolsun Allah, Peygamberi ve o güçlük saatinde ona uyan Muhacirleri ve Ensârı affetti. O zaman içlerinden bir kısmının kalbleri kaymağa yüz tutmuş iken yine de onların tevbesini kabul buyurdu. Çünkü O, onlara karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.”

Tevbe 118:” Ve geri bırakılan o üç kişinin de tevbesini kabul buyurdu. Bütün genişliğiyle beraber dünyâ başlarına dar gelmiş ve canları sıkıldıkça sıkılmıştı ve Allah 'tan, yine kendisine sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Allah onların tevbesini kabul buyurdu ki tevbe etsinler. Çünkü Allah, tevbeyi çok kabul eden, çok esirgeyendir.”

Tevbe 119:” Ey inananlar, Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun.”

Yüce Allah, Peygamber'i ve ona tâbi olan Muhacirleri ve Ensârı da o güçlük saatinde affettiğini buyuruyor.

Güçlük saatinde istemeyerek insanın içinden bazı olumsuz düşünceler geçebilir. Buna, kişinin içinden kendi kendine konuşması denir. Hattâ insanlar bu yolculuğun bunalımı ve sinir bozukluğuyla birbirlerine kırıcı sözler de söyleyebilirler, istemeden hatâlar işleyebilirler. İşte Allah, onların bu gibi hatâlarını affettiğini bildiriyor.

Furkân; 70:” Ancak tevbe eden, iman eden ve salih amel yapan müstesna. işte Allah, onların kötülüklerini hasenata tebdil eder. Allah Ğafur’dur, Rahıym’dir

Furkân;71: “Kim tevbe edip salih amel işlerse, muhakkak ki o tevbesi gerçekleşmiş olarak Allah’a döner.”

Meryem;60: “Tevbe eden, iman eden ve salih amel yapan müstesna... İşte onlar cennete dahil olurlar ve hiç bir şekilde zulme uğratılmazlar.”

Tâhâ 82:” Muhakkak ki ben, tevbe eden, iman eden salih amel yapan, sonra da doğru yolu bulan kimseye elbette Ğaffar’ım.

Tâhâ 122:” Sonra Rabbi onu ictiba etti onun tevbesini gerçekleştirdi ve hidayet etti.

Kasas:67:” Amma kim tevbe etmiş, iman edip salih amel yapmış ise, (işte o kimsenin) iflah edenlerden olması umulur.”

Bakara 37: ” Derken Adem Rabbinden bir takım kelimeler telakkı etti de bunun üzerine O da tevbesini kabul etti. Gerçek ki O Tevvab, Rahıym’dir.

Bakara 54: “Ve hani Musa kavmine demişti ki “Ey kavmim, muhakkak ki siz buzağıyı edinmenizle nefslerinize/kendinize zulmettiniz. Bu sebeple Bari’nize tevbe edin ve hemen nefslerinizi öldürün. Böyle yapmanız Bari’niz indinde sizin için daha hayırlıdır. tevbenizi kabul eder. Muhakkak ki O, evet O, Tevvab’dır, Rahiym’dir”.

Bakara 128: “Rabbimiz, bizi sana teslim olmuş iki müslim kıl; ve zürriyyetimizden de sana teslim olmuş müslim bir ümmet. Bize menasikimizi göster ve tevbemizi kabul buyur. Kesinlikle sen, evet sensin Tevvab, Rahıym”.

Âl i İmrân 90: “İmanlarından sonra kafir olup, sonra küfürlerinde daha da ileri gidenlerin asla tevbeleri kabul edilmez. İşte onlar sapanların ta kendileridir.”

Nisa; 17: “Allah’ın kabulünü üzerine aldığı tevbe, ancak cehalet ile kötülük yapıp, sonra da çok geçmeden/hemen yakından tevbe edenler içindir. İşte Allah bunların tevbesini kabul eder. Ve Allah Aliym’dir, Hakiym’dir.

Nisa 18: “Yoksa kötülükleri yapıp duran, nihayet onlardan birine ölüm gelip çattığında “İşte şimdi tevbe ettim” diyenlerinki değildir tevbe. Kafir olarak ölenlere de tevbe yoktur. İşte onlar için elim azab hazırladık.

Nisa:146” Ancak tevbe edenler, ıslah edenler, Allah’a sımsıkı tutunanlar ve dinlerini Allah için halis kılanlar müstesna.Onlar mü’minlerle beraberdirler. Allah mü’minlere aziym bir ecir verecektir.

En'âm: 54 “Ayetlerimize iman edenler sana geldiklerinde de ki: “Selamun aleyküm Rabbiniz rahmeti nefsine yazmıştır. sizden her kim cehaletle bir kötülük işler de, sonra arkasından tevbe eder ve ıslah eder ise, muhakkak ki O Ğafur’dur, Rahıym’dir”.

Mâide:34” Ancak, onlara gücünüzün yetmesinden önce tevbe edenler müstesna. İyi bilin ki Allah Ğafur’dur, Rahıym’dir.”

Mâide: 39 “Ama kim zulmünden sonra tevbe eder ve ıslah ederse, muhakkak ki Allah onun üzerine tevbe gerçekleştirir/onun tevbesini kabul eder. Kesinlikle Allah Ğafur’dur, Rahıym’dir.

Mâide:71” Bir fitne olmayacak sandılar da kör oldular, sağır kesildiler. Sonra Allah onların tevbelerini kabul etti. Sonra onlardan çoğu kör ve sağır kesildiler. Allah onların yapmakta olduklarını Basıyr’dir.

Mâide: 74 “Hala Allah’a tevbe etmeyecek ve O’nun mağfiretini dilemeyecekler mi? Allah Ğafur’dur, Rahıym’dir.”

A'râf: 153 “O kimseler ki, kötülükler işlediler, sonra onun ardından tevbe yaptılar ve iman ettiler. Muhakkak ki senin Rabbin ondan sonra elbette Ğafur’dur, Rahıym’dir.

Tevbe: 5 “Haram aylar çıkınca, kendilerini nerede bulursanız müşrikleri öldürün; onları yakalayın, hasr edin onları ve her gözetleme/geçit yerinde onlar için oturun Eğer tevbe eder, salat’ı ikame eder ve zekat’ı verirler ise o vakit yollarını açın onların. Muhakkak ki Allah Ğafur’dur, Rahıym’dir.

Tevbe 11 “Eğer tevbe eder, salat’ı ikame eder ve zekat’ı verirler ise, artık Diyn’de kardeşlerinizdirler. Bilen bir kavim için ayetleri tafsil ediyoruz.

Tevbe 104 : “Onlar bilmediler mi ki Allah’dır kullarından tevbeyi kabul eden ve sadakaları alan. Ve Allah Tevvab Rahıym’dir.

Mü'min 3: “ Günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı çetin olan,lütuf sahibi O’ndan başka tanrı yoktur, dönüş O’nadır.”

Mü'min:Arş’ı taşıyanlar ve onun havlinde bulunan kimseler Rabblerinin Hamdı ile tesbih ederler, O’na iman ederler ve iman edenler için mağfiret isterler. “Rabbimiz, rahmet ve ilim itibarıyla herşeyi kapsamışsın. O halde tevbe edenleri ve senin yoluna tabi olanları mağfiret et ve onları cahıym’in azabından koru”.
Nahl: Sonra, muhakkak ki Rabbin, cehalet ile kötülük yapanlar, sonra bunun arkasından tevbe edip ıslah edenlerin lehinedir Muhakkak ki Rabbin, onlardan sonra Ğafur’dur, Rahıym’dir.

Hûd ; 3:”Ve Rabbiniz.den mağfiret dileyesiniz, sonra O'na tevbe edesiniz ki,sizi belirtilmiş bir süreye kadar güzelce yaşatsın ve her lütuf sahibine lütfetsin. Ve eğer yüz çevirirseniz, ben sizin için büyük bir günün azabından korkarım.”

Hûd ;52:”Ey kavmim,Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra O’na tevbe edin ki gökten üzerinize bol bol rahmet göndersin, kuvvetinize kuvvet katsın. Suç işleyerek yüz çevirmeyin!”

Hûd ;61:”Semud’a da kardeşleri Salih’i. Dedi ki: “Ey kavmim,Allah’a kulluk edin; sizin O’ndan başka tanrınız yoktur! Sizi yerden inşa eden ve orada yaşatan O’dur; O’ndan mağfiret dileyin,sonra O’na tevbe edin! Çünkü Rabb’im yakındır, kabul edendir.”

Hûd ;90:”Rabbinizden mağfiret dileyin sonra O’na tevbe edin! Doğrusu Rabbim çok esirgeyen, çok sevendir.”

Hûd:112 “O halde sen emrolunduğun gibi müstakım ol, seninle beraber tevbe edenler de. Sakın tuğyan etmeyin. Çünkü O, yapmakta olduklarınızı Basıyr’dir.

Nûr: 31”… Ey o mü’minler hepiniz cemi’an Allah’a tevbe edin ki iflah edesiniz.”

Tahrîm: “Ey inananlar, Allah'a yürekten tevbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter; Allah'ın, peygamberi ve onunla beraber inanmış olanları utandırmayacağı günde, sizi altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nuru, önlerinden ve sağ yanlarından koşar. Derler ki: "Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Doğrusu, senin her şeye gücün yeter!”

Şûra: 25 :” O'dur ki kullarından tevbeyi kabul eder, kötülüklerden geçer ve yaptıklarınızı bilir.”

Değerli Kardeşlerim!

Lütfen ayetleri Rabbimizin bizlere emrettiği gibi ağır ağır,düşüne düşüne ,tekrar tekrar okuyalım. “Hak” ne imiş? Bilelim! Niçin tevbe edilirmiş? Bilelim!
Eminim ki bunları bildiğimizde;
“kulun, kula hakkını helal edip etmemesi”,
“insanların birbiriyle helalleşmesi”
Gerekir mi gerekmez mi? Sorusunun yanıtını bulacağız ve yaşantımızı da buna göre düzenleyeceğiz. İnşaAllah.

Devam edecek. İnşaAllah.
dost1 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
dost1 Adli üyeye bu mesaji için Tesekkür Eden 4 Kisi:
erol5109 (18. May 2011), hiiic (17. June 2010), Miralay (18. June 2010)
Alt 23. April 2009, 05:00 PM   #2
dost1
Site Yöneticisi
 
dost1 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Sep 2008
Mesajlar: 3.017
Tesekkür: 3.567
1.083 Mesajina 2.384 Tesekkür Aldi
Tecrübe Puanı: 100000
dost1 is on a distinguished road
Standart

Allah; inanıp iyi işler yapanların du'â ve dileklerini kabul edeceğini, lütuf ve keremiyle onlara, istediklerinden daha fazlasını da vereceğini, ama nankörleri de şiddetle cezalandıracağını belirtmektedir.

Şûra:25:O'dur ki kullarından tevbeyi kabul eder, kötülüklerden geçer ve yaptıklarınızı bilir.
Şûra:26- İnanan ve iyi işler yapanların dileklerini kabul eder; lütfuyla onlara daha fazlasını da verir. Nanörlere de çetin bir azâb vardır!Allah; kötülüğü affetmenin, affına sebeb olacağını belirterek, insanlara hoşgörülü olmayı, kendisine şirk koşanlardan, günahkârlardan öc almağa kadir iken onları affedeceğini bildirmektedir.

Nisa: 149:Bir iyiliği açığa vurur veya onu gizlerseniz, yahut bir kötülüğü affederseniz, Allah da affedicidir, güçlüdür.


Fâtır:45:" Eğer Allâh, insanları yaptıkları işler yüzünden (hemen) cezâlandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allâh, onları belirtilmiş bir süreye kadar erteliyor. Süreleri geldiği zaman, kuşkusuz Allâh kullarını görmektedir. (onları yaptıkları işlere göre cezalandıracaktır.)

Nahl: 61:Eğer Allâh, insanları, yaptıkları (her) haksızlıkla cezâlandırsaydı, yeryüzünde tek canlı bırakmazdı. Fakat onları takdir edilen bir süreye kadar erteler. Süreleri geldiği zaman da bir sâ'at dahi ne geri kalırlar, ne de ileri geçerler (derhal mahvolup giderler).

A'râf: 153:Ama kötülükler yaptıktan sonra ardından tevbe edip inananlar(a karşı), muhakkak ki Rabbin, o(tevbe ve imâ)ndan sonra, elbette bağışlayandır, esirgeyendir.

En'âm:54: Âyetlerimize inananlar, sana geldikleri zaman: "Size selâm olsun, de, Rabbiniz, kendi üzerine rahmeti yazmış(yaratıklarına acımayı prensip edinmiş)tir. Sizden kim, bilmeyerek bir kötülük yapar da sonra ardından tevbe eder, uslanırsa muhakkak ki O, bağışlayandır, esirgeyendir."Allah; kullarının tevbesini kabul edip günâhlarını affedeceğini bildirmekte, insanlara umut vermekte , inananları tevbeye yöneltmekte ve hiçbir işin, gizli kalmadığı vurgulanarak kötü işler yapmaktan kaçındırmaktadır.
.


Hûd:114:Gündüzün iki tarafında (sabah, akşam) ve geceye yakın sâ'atlerde namaz kıl; çünkü iyilikler, kötülükleri giderir. Bu, ibret alanlara bir öğüttür.


Allah; gündüzün iki ucunda ve gecenin gündüze yakın saatlerinde veya gündüze yakın bir zamanında namaz kılmayı emrederek; iyiliklerin, kötülükleri gidereceğini vurgulamaktadır.

Ankebût:7: İnanıp iyi işler yapanların, mutlaka kötülüklerini örteceğiz ve onları, yaptıklarının en güzeliyle mükâfatlandıracağız.

Allah; inanıp iyi işler yapan kimselerin kötülüklerini örteceğini ve onları, yaptıkları işlerin en güzeliyle ödüllendireceğini, yani bütün amel ve ibâdetlerini en güzel biçimde yapmışlar gibi onlara mükâfat vereceğini buyurmaktadır.

Furkan;70:Ancak tevbe edip inanan ve faydalı bir iş yapanlar, işte Allâh onların kötülüklerini iyiliklere değiştirecektir. Allâh çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.

Muhammed;2:İnanıp iyi işler yapanların, Rableri tarafından Muhammed’e indirilen gerçeğe inananların da günâhlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.

Kusursuzluk sadece Allah’a mahsusdur.
Şüphesiz en doğrusunu Allah bilir.
Sevgi,saygı ve muhabbetle.
Allah’a emanet olunuz.
dost1 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
dost1 Adli üyeye bu mesaji için Tesekkür Eden 3 Kisi:
erol5109 (18. May 2011), hiiic (17. June 2010), Miralay (18. June 2010)
Alt 17. June 2010, 05:46 PM   #3
hiiic
Uzman Üye
 
hiiic - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Mar 2010
Mesajlar: 1.979
Tesekkür: 1.908
1.298 Mesajina 2.732 Tesekkür Aldi
Tecrübe Puanı: 26
hiiic has much to be proud ofhiiic has much to be proud ofhiiic has much to be proud ofhiiic has much to be proud ofhiiic has much to be proud ofhiiic has much to be proud ofhiiic has much to be proud ofhiiic has much to be proud of
Standart

yani kısaca tespikle tevbe tevbe yada estafirullah estafirullah çekmek günahları faffına sebepolmayacağı ortada.

Tevbe etmek isteyen kişi önce işlediği suçu bulup onu telafi etmek zorunda ve ardından bşr daha bu suçu işlemiyeceğine dair söz vermek zorundadır.
Eğer işlediği suç telafi edilemezse, o zaman mağfiret yani gizlenme isteği söz konusudur. Çünkü her günah açıkca söylenemez, ayıptır yada itiraf ederse başka kesimlerde (suçsuz ana babalar gibi) zarar görürler. Bu durumda mağfiret istenir, yani olayın üzeri bir daha açılmayacak ve tekrarlanmayacak şekilde kapatılıp derinlere gömülür, yaşanmamış ve bir dha yaşanmayacak olandır. Burda takva gereği kul kendi cezasını verebilir ama Allahın mağfiret sahibi oldupunu unutmamak gerekir.

Eğer yapılan günah özellikle kul hakkı yemek gibi yada aynı kapsama giren insanlara zarar vermek dahilindeyse bu zararın telafi edilmesi tevbenin ilk şartıdır. Yapılan bir kötülüğün ardından onu düzeltmek gerekir. Kişi bunu telafi edecek güçte değilse o zaman Allahım Merhameti vardır diyebilriiz bu durumda kişi bir daha aynı davranışı sergilemeyeceğine söz verir ve affedilir, ama bu her suç için geçerli değildir. Kıssas dahilindeki suçlarda yaptığı zararın karşılığı istenirse kendisine çektirilir yada affedlir.

Biz bu aşamaları atlamışız, sonrasındada işin en son kısmı (zaten bu aşamalrdan sonra otomatikmen gelinmesi gereken kısım olan) "oy bidaha yapmıyacağım aaa oyy" kısmına gelmişiz. Öyle bişi yok, ne yaptıysan hepsinin hesabını vereceksin ancak tevbe edersen (yani o işi telafi edip daha yapmıyacağına söz verirsen) yaptığın işlediğin suç ortadan kalkabilir, telafi kapısı açıktır.

Aksi taktide telafi edilmeden çekilen estafirullah, ahirete iman eksikliğinin bir ürünüdür, ve yaptıklarından hesaba çekileceği bilincinin dışında şeytan sokması bir icattan başka bişey değildir.

Allah günahlarımızdan vazgeçip o kötülüklerimizi telafi edip afolunmasını sağlayacak güzel amelleri cümlemize nasip etsin, iyilikle temizlenmemiş kötülüğün çamaşır leğeni cehennemdir. Tevbe etmek ve halini düzeltmek farkılı şeylerdir. Bunlara daha nitelikli açılımlar yaparak, halkımızın ahirette "aaaaa bu böylemiymişşş hani hep affolcaktık, hani hep eğlencektik ohh ne güzeldi burasıııııı" saçmalığından arınması gerekmektedir.

Temizlenmemiş (en az aynı oranda telafi edilmemiş) günahların hespi hesapta sorulacaktır, Allahın dilediğini affedecek olması nimet farklılıklarından kaynaklanır. Örneğin akıl hastası bir şizofrene neden öldürdün adamı diye ceza vermek adelet eksikliğidir, bu durumlarda terazinin miheng taşları ve ölçüleri Allah katında ve onun emrindedir. Sakın bu tür bilgileri zannımıza uyarak hep affolacak günahlar şeklinde algılamayalım. Bu günümüz ne kadar gerçekse yarınımızda o kadar gerçektir, ölümümüzde o kadar gerçektir, tekrar dirilişimizde o kadar gerçektir.
hiiic isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
hiiic Adli üyeye bu mesaji için Tesekkür Eden 3 Kisi:
dost1 (17. June 2010), erol5109 (18. May 2011), Miralay (18. June 2010)
Alt 17. June 2010, 06:48 PM   #4
dost1
Site Yöneticisi
 
dost1 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Sep 2008
Mesajlar: 3.017
Tesekkür: 3.567
1.083 Mesajina 2.384 Tesekkür Aldi
Tecrübe Puanı: 100000
dost1 is on a distinguished road
Standart

Selamun Aleykum! Değerli Hiiç Kardeşim!

Allah sizlerden razı olsun.

"التوبة– Tevbe" kavramı, İslam dininde çok önemli bir yeri olan bir kavramdır. Ama ne yazık ki, zaman içerisinde, Müslümanlar arasında İslam’ın onlarca kavramı gibi bunun da, anlamı sığlaştırılmış, yozlaştırılmış ve içi boşaltılmıştır.

Şu anda Müslümanlar her türlü kusuru; günahı işleyip arkasından tevbe estağfurullah, "tevbe yarabbi!" diyerek tevbe ettiğini sanarak günahlarının affedildiğine inanmaktadır.

الوبة – Tevbe, lügatlerde: "Günahtan pişmanlık duyarak Allah’a itaate dönmektir, yönelmektir" diye tanımlanır. (Lisanü’l Arab, c.1 , s. 635, 636 "tvb" mad.)

Sözcüğün asıl anlamı, "dönmek" demektir. Kur’an’da bu sözcük farklı türevleriyle, (fiil, isim) 110 kez yer almıştır. Bu ayetlere baktığımızda bu sözcüğün hepsinin "kul" ile "Allah" için kullanıldığını; yani "Kulun Allah’a tevbesi" veya "Allah’ın kullara tevbesi" olarak kullanıldığını, bunların dışında başka bir anlamda kullanılmadığını görüyoruz.

Yukarıdaki yazımda belirtilen ayetlerde de görüldüğü gibi kulun tevbesi (kötülükten Allaha itaate dönüşü) ve Allah’ın tevbesi (kullarını cezalandırmaktan dönüşü) mutlak olmayıp, bir bilgi neticesinde oluşmaktadır. Yani bu, tepkisel bir eylemdir. Tevbe, kişinin hayata bağlanmasına, ümitlerin sönmemesine vesile olan bir rahmet kapısıdır.

Bunu kul açısından ele alırsak: Kişi, yaptığı kötülüğün, kötülük ve zararlı bir hareket olduğunu bilecek, bu konuda bilinçlenecek ve yaptığı kötülükleri bir daha yapmamaya kesin olarak karar verecektir.
Tevbe ile ilgili ayetler ışığında kulun tevbesini nasıldır dersek: "Tevbe, bilinçlenerek, kararlılıkla kusurları terk edip, Allah’a" itaate yönelmedir." Kısacası tevbe, kişinin hayatındaki gerçekleştirdiği bir bilinçli devrimdir, "Tevbe ya Rabbi" demek gibi sözden ibaret değildir.

Allah açısından ele alırsak, Allah da kulun bu kesin kararı karşısında kulun cezalandırılmamasının, cezalalandırılmasından daha yararlı olduğunu bilecek ve kulu cezalandırmaktan dönecektir, vazgeçecektir. Ve de kulun kusurlarını örtüp gizleyecektir. Allah’ın bir ismi de "Tevvab olup" Kur’an’da, on bir kez yer alır. Ayrıca "Tevbeleri kabul etti, eder (cezalandırmaktan vaz geçti, geçer, O, tevbeleri kabul edendir)" şeklinde de onlarca Allah’ın vaadi vardır. Allah’ın Tevvab oluşu, yani hatalı kullarının kusurlarını örtüp onları cezalandırmaması, bir başka ifade ile onlara mağfiret etmesi olarak ifade edilir.

Tevbe, sadece, ahırete yönelik değildir. Dünya da da söz konusudur.

Ayetlerden açıkça anlaşıldığına göre, Rabbimiz, küfürden, şirkten, münafıklıktan, müslümanlara karşı savaştan, zina iftirasından, hırsızlıktan, uğursuzluktan hangi suç olursa olsun, kendine, ailesine, topluma kötülüğün bilincine ererek hayatında değişim yapanları cezalandırmaktadır7karşılığını vermektedir. Bir taraftan şirki, küfrü sürdürürken bir taraftan da tevbe edenlerin tevbesini ise kabul etmemektedir.

Mağfiret ve istiğfar konuları ile ilgili ayetlerin tevbe ile ilgili ayetlerle birlikte tefekkür edilmesinin bu konunun daha da iyi anlaşılmasına neden olacağını düşünüyorum.

Kusursuzluk sadece Allah’a mahsusdur.
Şüphesiz en doğrusunu Allah bilir.
Sevgi,saygı ve muhabbetle.
Allah’a emanet olunuz.
__________________
Halil Ay
dost1 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
dost1 Adli üyeye bu mesaji için Tesekkür Eden 3 Kisi:
erol5109 (18. May 2011), hiiic (17. June 2010), Miralay (18. June 2010)
Alt 17. June 2010, 07:31 PM   #5
hiiic
Uzman Üye
 
hiiic - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Mar 2010
Mesajlar: 1.979
Tesekkür: 1.908
1.298 Mesajina 2.732 Tesekkür Aldi
Tecrübe Puanı: 26
hiiic has much to be proud ofhiiic has much to be proud ofhiiic has much to be proud ofhiiic has much to be proud ofhiiic has much to be proud ofhiiic has much to be proud ofhiiic has much to be proud ofhiiic has much to be proud of
Standart

Öz olarak, müslümanların bir zamanlar yahudi gencin düştüğü tuzağa düşmemesi gerekmektedir. Cezasının tatbik edilmesi gereken suçla tevbesi gereken suç arasındaki farkın bilinmesi ve işin ciddiyetşinin farkında olunması gerekir.

Hani yahudi bir genç kendilerine verilen kitaptan uzaklaşıp ondan yazmayan bir bilgiyi hadis gibi bir nevi uydurma bir kaynaktan alarak cehennemde 3 günden fazla yanmayacağını ileri sürmesi üzerine kitaplarından uzaklaşmış olması gibi bizimde kitabımızdan başka bir kaynağa başvurmamamız gerekmektedir. Cezası belirtilmiş suçların bedeli tevbe etmekle geçiştirilmez. Heleki kul hakkı gibi en önemli konulardan birisinin tevbesi oldukça zordur.
---------------------------------
Tevbe Konusunda Allahın Merhamati Yanılgısı

Allahın merhameti hallerini düzeltip işlediği hatayı telafi edenler için geçerlidir. Aksi taktirde hatayı işleyip herhangi bir kelime yada büyüsel hareketle bunun affolunacağını sanmak gaflettir.
Allah kimsenin cehenneme gitmesini istemez, eğer isterse bu sadistliktir ve Allahı tenzih ederim
Allah kimsenin cennete de gitmesini istemez. Eğer isteseydi zaten cenette giderdik, cegennem söz konusu bile olmazdı, Allahın dilediği bir şey gerçekleşir, Bu böyledir Allah isteseydi cenneten asla çıkmazdık.
Dolayısıyla Allah kimeyi cehenneme yada cennete koymaz. Kişi ancak yaptıklarının karşılığında hak ettiği yere gidecektir. Cezası yada telafisi yapılmamış (yani tevbe edilmemiş)günahlar cehenneme yaklaştıracak ve orda yapılan her ama her hareket hesaba çekilecektir. Bu hesapta Allahın istediğini affedip istediğini affetmemesi adaletsizliktir. Allahı tenzih ederim. Orda kimseye adaletsizlik edilmeyecektir. ani o gün kişiye cennet yada cehenneme gitmek için kendi nefsi hesap görücü olarak yetecektir. Dille edilen tevbeler ancak bir şartla geçerlidir, o da söylediğiniz sözler yaptığınız hatayı gideriyorsa.

Allah kimseyi cehenneme atmayacaktır, kimseyide cennete koymayacaktır. Kişiye kendi nefsi yeter. Ancak amellerimizin elimizle yaptıklarımızın karşılığını göreceğiz. Burda hatalarımızın telafisi için tespik çekmenin ıslık çalmaktan hiçbir farkı yok.

Allah işlediğimiz hatalardan dönmemizi için her zaman tevbe kapısını açık bırakmıştır. Ölmeden önce kendimizi hesaba çekip olumsuz özelliklerimzi ve hatalarımızı tespit edip düzeltmeye çalışmamız lazımdır. Çökmüş bir islam atmosferi içerisinde yaşıyoruz, bu nedenle islam hukukundan yararlanamıyacağımız için mümkün mertebe hata yapmamaya çalışmamız gerekiyor. Niyetlerimize göre Allah tevbelerimizi boşa çıkarmaz. Günahlarımızın affı için yaptığımız iyilikleri (yani salatlarımızı) eksik namazlarımız (salatlarımızın yerine sayar) sayar. Hesap görücülerin en hayırlısıdır. Bu konuda daha çok düşünmek gerekiyor...
hiiic isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
hiiic Adli üyeye bu mesaji için Tesekkür Eden 3 Kisi:
dost1 (17. June 2010), erol5109 (18. May 2011), Miralay (18. June 2010)
Alt 17. June 2010, 07:41 PM   #6
hiiic
Uzman Üye
 
hiiic - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Mar 2010
Mesajlar: 1.979
Tesekkür: 1.908
1.298 Mesajina 2.732 Tesekkür Aldi
Tecrübe Puanı: 26
hiiic has much to be proud ofhiiic has much to be proud ofhiiic has much to be proud ofhiiic has much to be proud ofhiiic has much to be proud ofhiiic has much to be proud ofhiiic has much to be proud ofhiiic has much to be proud of
Standart

Bu konuya çok değinme sebebim, az önce kandil sebebiyle, bir camide bir yayın izliyorum. kanal 7 de,, cami hocası aklı sıra tevbe edip günah döküyor. İnsanlar ellerini açmış bu zaman kadar yaptıkları hatanın ortadan kaybolacağını, onlardan hesaba çekilmeyeceğini mi sanıyorlar?
Allahım sen tevbe edeneleri seversin diyorlar ama tevbenin ne demek olduğunu belkide bilmiyorlar. Sen kötülükleri düzeltenleri seversin diyorlar ama nasıl yapacaklarını mı bilmiyorlar. Bu insanların kalpleri üzerinde mühür mü var? Belki yüzlerce binlerce milyonlarca insan aynı ağızdan amin diyor yada yalandan yere (kendilerini kandıra kandıra) ağlıyorlar ama asıl Allahın istediği birlik olmayı cemaat olmayı ve salatı nasıl görmüyorlar. Bu konu çok ciddi. Salat dinin diğeğidir, salatı yıkdık dini yıktık, böylece bu saatten sonra anca şekilsel putperest hareketleri yapıyoruz farkında bile değiliz. Kıldığımız namaz bile bir zamanlar put prestlerin tapınma hareketleri, Allah bu hareketleri kınamıştır. İsteyene fazladan kaynak bulabilriim.
hiiic isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
hiiic Adli üyeye bu mesaji için Tesekkür Eden 3 Kisi:
dost1 (17. June 2010), erol5109 (18. May 2011), Miralay (18. June 2010)
Alt 17. June 2010, 08:05 PM   #7
dost1
Site Yöneticisi
 
dost1 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Sep 2008
Mesajlar: 3.017
Tesekkür: 3.567
1.083 Mesajina 2.384 Tesekkür Aldi
Tecrübe Puanı: 100000
dost1 is on a distinguished road
Standart

Selamun Aleykum! Değerli Hiiç Kardeşim!

Buraya

ve

Buraya

bakar mısınız?

Kusursuzluk sadece Allah’a mahsusdur.
Şüphesiz en doğrusunu Allah bilir.
Sevgi,saygı ve muhabbetle.
Allah’a emanet olunuz.
__________________
Halil Ay
dost1 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
dost1 Adli üyeye bu mesaji için Tesekkür Eden 2 Kisi:
hiiic (17. June 2010), Miralay (18. June 2010)
Alt 14. January 2011, 11:46 AM   #8
hiiic
Uzman Üye
 
hiiic - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Mar 2010
Mesajlar: 1.979
Tesekkür: 1.908
1.298 Mesajina 2.732 Tesekkür Aldi
Tecrübe Puanı: 26
hiiic has much to be proud ofhiiic has much to be proud ofhiiic has much to be proud ofhiiic has much to be proud ofhiiic has much to be proud ofhiiic has much to be proud ofhiiic has much to be proud ofhiiic has much to be proud of
Standart

Münâfikûn SURESİ
Diyanet Vakfı Meali


5. Onlara: Gelin, Allah'ın Peygamberi sizin için mağfiret dilesin, denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların, büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün.

***
Kişinin tevbesine peygamber aracılık mı yapıyor?
hiiic isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Etiketler
günah, hak, islam, nasûh, rab, tevbe, tevvâb


Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı

Hizli Erisim


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 03:38 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Hanifler - Kuran odaklı gerçek din islam