hanifler.com Kuran odaklı dindarlık  

Go Back   hanifler.com Kuran odaklı dindarlık > AHLAK > Ahlakı kavramlar > Günah

Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 6. December 2009, 11:51 PM   #1
dost1
Site Yöneticisi
 
dost1 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Sep 2008
Mesajlar: 2.939
Tesekkür: 3.501
1.077 Mesajina 2.376 Tesekkür Aldi
Tecrübe Puanı: 100000
dost1 is on a distinguished road
Standart Büyük Günahlar

Selamun Aleykum! Değerli Kardeşlerim!

Büyük günahlar ile ilgili yapılan bir çalışmayısizlerle paylaşmak istiyorum.

Günah-ı kebair (Büyük günahlar):

Büyük günahların neler olduğu, bazı rivayetlere dayanılarak yapılan içtihatlar doğrultusunda aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
- Haksız yere adam öldürmek
- Zina etmek
- İffetli bir bayana kötülük isnat etmek
- Savaşta, hücum anında cepheden kaçmak
- Sihirbazlık yapmak
- Yetim malını yemek
- Müslüman ana-babaya asi olmak
- Faiz yemek
- Hırsızlık yapmak
- Alkolik olmak, aklı işe yaramaz hale getirmek
- Emredileni yapmamak, yasakları yapmakla aileye karşı istikameti terk etmek
- Küçük sayılmasına rağmen ısrarla, devamla yapılan her türlü küçük günah
- Şirk

Yukarıdaki sıralamanın sonunda yer alan “şirk”, bir günah değil, kâfirliğin ta kendisidir. Günah, imanlı insanların yaptıkları hatalardır. Bu nedenle “şirk”in günahlar arasında sayılması yanlıştır.
Bize göre “büyük günah”; Rabbimizin Kur`an`da, önüne “büyük” sıfatı eklediği suçlardır. Bu suçlar, tespitlerimize göre şunlardır:

Haram Ay`da savaşmak.

Bakara; 217: Sana Kutsal Ay`dan; bu ayda savaşmaktan soruyorlar.
De ki: “Onda (o ayda) savaşmak büyüktür (büyük günahtır), …”

Haram aylar; Hacc yapılan, Arap geleneğine göre de savaşın yasak olduğu aylardır. Bu ayeti, “işaret”, “delâlet” ve “iktiza” anlamlarını dikkate alarak günümüze uyarlarsak “büyük günah”; uluslar arası eğitimin, öğretimin, bilim alış verişinin ve ticaretin yollarını güvensiz hâle getirmek ve engellemektir.

Yetim malı yemek.

Nisa; 2: Ve yetimlerinize mallarını verin. Temizi pise değişmeyin.Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin.Bunu yapmak kesinlikle büyük bir suçtur.

Bu ayetin günümüz şartlarındaki direktiflerinden birisi de “Kamu mallarının talan edilmemesi ve kamu geliri olan verginin kaçırılmaması”dır. Çünkü bugün yetimin velisi ve hamisi kamudur.

Rızık endişesiyle çocukların öldürülmesi.

İsra; 31: Ve yoksulluk kaygısıyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları ve sizi biz rızıklandırırız (besleriz). Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır.

Bu ayet, bugüne kadar, Arapların kız çocuklarını diri diri toprağa gömmeleri ve erkek çocuklarını putlara kurban etmeleri şeklinde açıklanmıştır. Halbuki ne kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi, ne de erkek çocuklarının putlara kurban edilmesi, ayetin vurguladığı yoksulluk kaygısı ile yapılmış eylemler değildir. Bu ayetin “yoksulluk kaygısı” vurgusu göz önüne alındığında, günümüz için işaret ettiği “büyük günah” bize göre; yoksulluk bahanesiyle geç dönemde yaptırılan kürtajlar ve yine yoksulluk bahanesiyle erkek veya kız çocukların, öğretimden ve eğitimden mahrum bırakılması suretiyle geleceklerinin karartılmasıdır.

Kişinin yapmayacağı şeyi “yapacağım” demesi.

Saff; 2 - 3: Ey inananlar! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında gazap bakımından büyüdü (büyük bir suç; günah olarak belirlendi).

Bu ayetteki direktifler, her ne kadar ayetlerin iniş sebebi olarak gösterilen Uhud savaşındaki cepheden kaçanları muhatap alır gözükse de, tüm yalan taahhütte bulunanları; yapmayacağı halde “yapacağım” diyerek kendilerine inanan, güvenen insanları kandıranları, hayal kırıklığına uğratanları muhatap almaktadır. Bu tipler, hatırlanacağı üzere Nass suresinde “Neffasati fil ukadi (sözleşmelerine tükürenler)” olarak nitelenmişti.

Fevahiş:

“ فواحش Fevahiş”, “çirkin iş, yüz kızartıcı söz veya davranış, olması gereken sınırı aşmak, söz ve cevapta taşkınlık etmek” anlamına gelen “ فحشاء fahşa” sözcüğünün çoğuludur.
“Fuhş”, “fahşa” ve “fahişe” kelimeleri, Ragıb el-İsfehanî tarafından “el-Müfredat”ta; “son derece çirkin söz ve fiiller” olarak tanımlanmıştır (Fahşa mad.).
“Gerçeğe ve normal ölçülere uymayan her şey” demek olan “fahişe” sözcüğü, İbnu`l Cinni`ye göre cehaletin bir çeşidi olup, “ilim” sözcüğünün zıttıdır (İbn Menzur, Lisan ul Arab). Âl-i Imran suresinin 135. ayetinde “fena iş” olarak nitelenen “fahişe” sözcüğü Kur`an`da on üç yerde, çoğulu “fevahiş” sözcüğü ise dört yerde geçmektedir.

“Fahşa” sözcüğü Kur`an`da birden çok aşırılık için kullanılmıştır:

Nisa suresinin 19. ayetinde; zinadan kinaye olarak kullanılmıştır. Ama İmam Fahrûddin er-Râzi`ye göre bu ayette geçen “fahişe” kelimesi, kadının kocasına ve onun yakınlarına eziyette bulunması anlamına gelir (Mefâtihu`l-Gayb).

Nisa suresinin 22. ve Bakara suresinin 169. ayetlerinde; şeytanın emrettiği kötü davranış ve hayâsızlık anlamında kullanılmıştır.

Nisa; 22: Babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin; ancak (cahiliye devrinde) geçen geçmiştir. Şüphesiz o bir hayâsızlıktır (fahişedir), iğrenç bir iştir yol olarak da ne kadar kötüdür?

Nisa suresinin 25. ayetinde; evlilikten sonra zina yapmak anlamında kullanılmıştır.

Nisa; 25: … O halde fuhuşta bulunmayan, gizli dost edinmeyen namuslu
kadınlar olmak üzere yakınlarının izniyle nikâhlayın ve örfe uygun bir şekilde mehirlerini verin. Evlendiklerinde fahişe işlerlerse (zina ederlerse) onlara hür kadınlara verilen cezanın yarısı verilir. …

A`râf suresinin 28. ayetinde; çıplak olarak Kâbe`yi tavaf etmek ve şirk koşmak anlamında kullanılmıştır.

A`râf suresinin 80, 81. ve Ankebut suresinin 28. ayetlerinde; Lût Kavmi`nin yaptığı çirkin fiil (homoseksüellik) anlamında kullanılmıştır.

A`râf; 80, 81: … Sizden hiç kimsenin yapmadığı hayâsızlığı (fahişeyi) mı
yapıyorsunuz? …
… Çünkü siz, kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yanaşıyorsunuz. Hayır, siz haddi aşan bir kavimsiniz/ halksınız. …

İsra suresinin 32. ayetinde; zina fiili fahişe olarak nitelenmiştir.

İsra; 32: Zinaya yaklaşmayın; çünkü o fahişedir ve ne kötü bir yoldur.

Nur suresinin 19. ayetinde; insanlar arasında yayılan kötülük ve fuhşiyat anlamında kullanılmıştır.

Nur; 19: Şüphesiz müminler arasında fuhşiyatın yayılmasını sevenler için dünyada rezillik ve ahirette çok acıklı bir azap vardır. …

“Fahişe” sözcüğünün çoğulu olan “fevahiş” sözcüğünün ise, Kur`an`da had cezasını (ağır ceza) gerektiren hâller için kullanıldığını görüyoruz. (En`âm; 151, A`râf; 33, Şûra; 37, Necm; 32). Müminler bu suçlardan uzak durmalı ve kendileri arasında bu ahlaksızlığın yayılmasına fırsat vermemelidir. Zira düşmanları bu konuda sinsice çalışmaktadırlar:

Lemem:

Kur`an`da sadece burada ve bir tek kez geçen اللمم lemem” sözcüğünün aslı olan “lemme” fiili; “toplamak, biriktirmek, bir şeyi ısrarlı ve devamlı olmamak şartıyla yapmak ve düzeltmek” manasına gelir. Meselâ dağınık saçları düzeltmek “lemme” fiiliyle ifade edilir. Aynı kökten gelen “ الم eleme” sözcüğü de; “az miktarda, hafif tesir ve bir şeyin yanında az bir zaman durma” demektir.
Dolayısıyla “lemem” sözcüğü, bir kişinin bir işi yapmamakla birlikte yapacak noktaya kadar gelmesini, ve yaparsa da az bir şey yapmasını ifade eder.
Konumuz itibariyle ise, Allah`ın yasakladığını yapmaya yaklaşmak, günah işlere yakın olmak ama yapmamak veya yapıp hemen geri dönmek manasındadır. Bu sözcüğün kapsamına giren davranışlar; “kebair” ve “fevahiş” derecesinde olmayan ve özellikle de kişinin kendine yönelik işlediği kusurlardır. Hayatında bu tip kusurlardan başka kusur işlemeyenleri Rabbimiz “güzel davranıp, güzel düşünenler” olarak nitelemiş ve onlardan övgüyle bahsetmiştir.

32. ayette Rabbimizin bağışlamasının geniş olduğu vurgulanmaktadır. Müminler ve onların kusurlarına, bu ayetler ile ilk kez değinilmiştir. Burada öz olarak verilen mesajların detayları, ilerideki surelerde gelecektir. Biz bunlardan bir kaç ayeti örnek olarak veriyoruz:

Zümer; 53: De ki: “Ey kendi aleyhlerinde olmak üzere ölçüyü aşan kullarım. Allah`ın rahmetinden umut kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları bağışlar. Çünkü O, bağışlayandır, esirgeyendir.”

Nisa; 16-18: Sizlerden fuhuş yapanların (eşcinsel ilişkide bulunan erkeklerin), her ikisine eziyet edin. Eğer tövbe ederler de ıslah olurlarsa artık onlardan vazgeçin. Şüphesiz Allah, tövbeleri kabul edendir, esirgeyendir.
Allah`ın (kabulünü) üzerine aldığı tövbe, ancak cehalet nedeniyle kötülük yapanların, sonra hemencecik tövbe edenlerinkidir. İşte Allah, böylelerinin tövbelerini kabul eder.
Allah, bilendir, hüküm (hikmet) sahibidir.
Tövbe; ne, kötülükleri yapıp-edip de, onlardan birine ölüm çatınca: `Ben şimdi gerçekten tövbe ettim` diyenler, ne de kâfir olarak ölenler için değil. Böyleleri için acı bir azap hazırlamışızdır.

Nisa; 31: Size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin kusurlarınızı örteriz ve sizi `onurlu-üstün` bir makama sokarız.

Nisa; 48:Gerçekten, Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun aşağısında olanları ise, dilediğini bağışlar. Kim Allah`a şirk koşarsa, doğrusu büyük bir günah uydurmuş olur.

Nisa; 116: Hiç şüphesiz, Allah, kendisine şirk koşanları bağışlamaz.
Bunun aşağısında kalanları ise, (onlardan) dilediğini bağışlar.
Kim Allah`a şirk koşarsa elbette o uzak bir sapıklıkla sapmıştır.

Âl-i Imran;133-136: Rabbinizden olan mağfiret ve eni göklerle yer kadar olan
cennete (kavuşmak için) yarışın; o, muttakiler için hazırlanmıştır.
Onlar, bollukta da, darlıkta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve insanlar (daki hakların)dan bağışlama ile (vaz) geçenlerdir.
Allah, iyilik yapanları sever.Ve `çirkin bir hayâsızlık` işledikleri ya da nefislerine zulmettikleri zaman, Allah`ı hatırlayıp hemen günahlarından dolayı bağışlanma isteyenlerdir. Allah`tan başka günahları bağışlayan kimdir? Bir de onlar, yaptıkları (kötü şeylerde) bile bile ısrar etmeyenlerdir.bunların karşılığı, Rabblerinden bağışlanma ve içinde ebedî kalacakları, altından ırmaklar akan cennetlerdir. (Böyle) Yapıp edenlerin karşılığı (ödülü) ne güzeldir.

Yüce Allah kullarına bazen uyarı mahiyetinde belâlar, fitneler verir:

Secde; 20, 21: Ve fasıklara (yoldan çıkanlara) gelince, onların varacağı yer,
Ateş olacaktır. Her çıkmak istediklerinde oraya yeniden çevrilecekler ve onlara, “yalanlayıp durduğunuz Ateş`in azabını tadın” denilecektir.
Hiç kuşkusuz, onlara büyük cezanın astından en yakın cezadan tattıracağız; belki dönerler?

Rum; 41:İnsanların elleriyle kazandıkları yüzünden, yaptıklarının bir kısmını onlara tattırmak için karada ve denizde fesat (kargaşa) çıktı. Belki dönerler.

Tur; 47:Evet, zalimlik edenlere, bundan aşağı bir azap var; ama, onların çoğu bilmez.

Bu konuya verilebilecek diğer iki örnek de, A`râf suresinin 186., Ankebut suresinin 40. ve Zühruf suresinin 48. ayetleridir.

Sonuç olarak, yukarıda verdiğimiz bilgiler ve ayetler ışığı altında Rabbimizin, “kebair” ve “fevahiş” derecesinde olmayan ve kişinin sadece kendisine zarar veren kusurlarını bağışlayacağını, ama “kebair” ve “fevahiş” derecesinde olan ve kişinin büyüklük taslayarak Allah`a rağmen cüretle işlediği suçları affetmeyeceğini söylemek mümkündür.
Kaynak:İşte Kur'an (Hakkı Yılmaz)

Kusursuzluk sadece Allah'a mahsusdur.
Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır.
Sevgi saygı ve muhabbetle.
Allah'a emanet olunuz.
__________________
Halil Ay
dost1 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
dost1 Adli üyeye bu mesaji için Tesekkür Eden 2 Kisi:
Barış (7. December 2009), hiiic (9. May 2010)
Alt 16. October 2014, 03:02 PM   #2
kuman
Uzman Üye
 
Üyelik tarihi: Mar 2013
Mesajlar: 641
Tesekkür: 77
125 Mesajina 170 Tesekkür Aldi
Tecrübe Puanı: 18
kuman has much to be proud ofkuman has much to be proud ofkuman has much to be proud ofkuman has much to be proud ofkuman has much to be proud ofkuman has much to be proud ofkuman has much to be proud ofkuman has much to be proud of
Standart

Hakli yere adam oldurmek nedir?
Hangi kosullarda adam oldurmek gunah olmaz?
Ornegin sizi oldurmeye calisan birini oldurmek gunah midir yada sizi tehdit eden birini ?
Yada size maddi manevi zarar veren ?

Hangi sartlarda bir insan oldurulebilir ?
kuman isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 16. October 2014, 04:24 PM   #3
khaos
Uzman Üye
 
khaos - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Apr 2012
Bulunduğu yer: earth
Mesajlar: 429
Tesekkür: 228
167 Mesajina 301 Tesekkür Aldi
Tecrübe Puanı: 19
khaos has much to be proud ofkhaos has much to be proud ofkhaos has much to be proud ofkhaos has much to be proud ofkhaos has much to be proud ofkhaos has much to be proud ofkhaos has much to be proud ofkhaos has much to be proud of
Standart

Eğer adam
Vatanını, milletini, bayrağını, namusunu, canını, cananlarını, malını korumak için insan adam öldürebilir bence.Hatta bu haktır.
Ama iş ne bakıyorsun tanıyamadın mı olayına girerse, günah boyutu bir yana insani olarak ta büyük suçtur.

Adam karısı kendisinden boşandı diye karısını öldürür
Adam kızı birisine kaçtı diye kızını öldürür
Adam tarla takke davasına akrabasını öldürür
Adam oğlunu cinsel tercihi yüzünden öldürür
Adam hırsızlık için girdiği evde ev sahibini öldürür
Adam trafikte yol vermedi diye sade vatandaşı öldürür.
Adam genç kıza tecavüz eder suçunu örtbas için kızı öldürür
Adam haraç vermiyor diye esnafı öldürür
Adam ne bakıyorsun lan diye yoldan geçen garibi öldürür
Adam madde bağımlısıdır caddede yürüyen insanı öldürür
Adam şehrin en işlek yerinde üstündeki bombayı patlatıp masum insanları öldürür
Adam kendisinden farklı düşünüyor diye karşısındakini öldürür
Adam başka insanları sırf başka olduğu için öldürür(din,dil,ırk,mezhep,siyasi görüş)
bir anlık kızgınlıkla öldürür
küfretti diye öldürür
aksırdı diye öldürür
öksürdü diye öldürür
...

en sonunda ne olur?

İNSANLIK ÖLÜR.
__________________
(FOR RAVEN)
khaos isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 17. October 2014, 11:17 AM   #4
kuman
Uzman Üye
 
Üyelik tarihi: Mar 2013
Mesajlar: 641
Tesekkür: 77
125 Mesajina 170 Tesekkür Aldi
Tecrübe Puanı: 18
kuman has much to be proud ofkuman has much to be proud ofkuman has much to be proud ofkuman has much to be proud ofkuman has much to be proud ofkuman has much to be proud ofkuman has much to be proud ofkuman has much to be proud of
Standart

Ademin iki oglu kissasi ; sen beni oldurmek icin elini uzatsan ben seni oldurmek icin elimi uzatnam. Benim gunahlarimi sa yuklenip cehhennemin en derin yerine gitmeni Allah tan isterim ne demektir peki?

Ornegin burda kendini korumak icin dahi adam olduremezsin mi diyor ?

O zaman malini canini namusunu korumak icin dahi adam olduremsin demek olmuyor mu ?
Eger oyleyse biz kendimizi nasil koruyacagiz ?

Konu kuman tarafından (17. October 2014 Saat 11:22 AM ) değiştirilmiştir.
kuman isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 17. October 2014, 06:30 PM   #5
dost1
Site Yöneticisi
 
dost1 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Sep 2008
Mesajlar: 2.939
Tesekkür: 3.501
1.077 Mesajina 2.376 Tesekkür Aldi
Tecrübe Puanı: 100000
dost1 is on a distinguished road
Standart

Selamun aleyküm, Değerli Kuman Kardeşim,

Alıntı:
kuman Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Ademin iki oglu kissasi ; sen beni oldurmek icin elini uzatsan ben seni oldurmek icin elimi uzatnam. Benim gunahlarimi sa yuklenip cehhennemin en derin yerine gitmeni Allah tan isterim ne demektir peki?

Ornegin burda kendini korumak icin dahi adam olduremezsin mi diyor ?

O zaman malini canini namusunu korumak icin dahi adam olduremsin demek olmuyor mu ?
Eger oyleyse biz kendimizi nasil koruyacagiz ?
İsterseniz sözkonusu olan Maide 27. ayeti önce bağlamıyla birlikte görelim:
Maide;27-29
Onlara iki Âdemoğlunun haberini de hakkıyla oku. Hani her ikisi birer kurban sunmuşlardı da birinden kabul edilmiş, diğerinden kabul edilmemişti. O: “Seni kesinlikle öldüreceğim” dedi. Diğeri: “Allah, yalnız Kendisinin koruması altına girmiş kişilerden kabul eder. Sen, beni öldürmek için elini bana uzatsan da, ben, elimi, seni öldürmek için uzatacak değilim [ben, elimi seni etkisiz kılmak için uzatırım]. Şüphesiz ben, âlemlerin Rabb'i Allah'tan korkarım. Şüphesiz ben, isterim ki sen, beni öldürmen nedeniyle oluşacak günahı ve kendi günahını yüklenip de Ateş'in ashâbından olasın! Şirk koşarak, küfrederek yanlış; kendi zararlarına iş yapanların da cezası budur!” dedi."

Ayetteki, "Sen beni öldürmek için elini bana uzatsan da, ben elimi seni öldürmek için uzatacak değilim" ifadesinden de bu kişinin, kardeşi canına kastetse de, kendisinin onu öldürmeyi düşünmediği, karşı koyarsa da nefsini korumaya, onun zararını engellemeye yönelik hareket edeceği bildirilmektedir. Düelloda öldüren kadar öldürülen de suçludur; zira o, öldürülmeseydi, ötekini öldürecekti.
Âyetteki, Şüphesiz ben isterim ki sen, benim günahımı ve kendi günahını yüklenip de ateş'in ashâbından olasın! Zâlimlerin de cezası budur ifadesindeki benim günahımı… yüklenip de… ifadesiyle, öldürülenin günahlarının, öldüren tarafından yüklenileceği kastedilmemiştir. Zira kimsenin başkasının günahını yüklenmeyeceği onlarca âyette bildirilmiştir. Bu ifade, “eski günahlarınla beraber beni öldürme günahını da yüklenip de…” anlamındadır.
Kaynak:İşte Kur'an

Kusursuzluk sadece Allah'a mahsusdur.
Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır.
Sevgi,saygı ve muhabbetle.
Allah'a emanet olunuz.
__________________
Halil Ay
dost1 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 17. October 2014, 06:50 PM   #6
bartsimpson
Super Moderator
 
bartsimpson - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Mar 2012
Mesajlar: 944
Tesekkür: 472
199 Mesajina 302 Tesekkür Aldi
Tecrübe Puanı: 19
bartsimpson has much to be proud ofbartsimpson has much to be proud ofbartsimpson has much to be proud ofbartsimpson has much to be proud ofbartsimpson has much to be proud ofbartsimpson has much to be proud ofbartsimpson has much to be proud ofbartsimpson has much to be proud of
Standart

Halil ağabey peki bedir uhud ve hendek savaşları neden yapıldı?
__________________
"Hayat bugündür. Emin olduğun tek hayat. Onu en iyi şekilde yaşa."
bartsimpson isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 17. October 2014, 07:33 PM   #7
khaos
Uzman Üye
 
khaos - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Apr 2012
Bulunduğu yer: earth
Mesajlar: 429
Tesekkür: 228
167 Mesajina 301 Tesekkür Aldi
Tecrübe Puanı: 19
khaos has much to be proud ofkhaos has much to be proud ofkhaos has much to be proud ofkhaos has much to be proud ofkhaos has much to be proud ofkhaos has much to be proud ofkhaos has much to be proud ofkhaos has much to be proud of
Standart

Mesela Canakkale yada Kurtulus savasinda vatan topragini savunanlarin hatta bölücü terör örgütüne karsi savanlarin durumu nedir
__________________
(FOR RAVEN)

Konu khaos tarafından (17. October 2014 Saat 07:36 PM ) değiştirilmiştir.
khaos isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 17. October 2014, 08:16 PM   #8
kuman
Uzman Üye
 
Üyelik tarihi: Mar 2013
Mesajlar: 641
Tesekkür: 77
125 Mesajina 170 Tesekkür Aldi
Tecrübe Puanı: 18
kuman has much to be proud ofkuman has much to be proud ofkuman has much to be proud ofkuman has much to be proud ofkuman has much to be proud ofkuman has much to be proud ofkuman has much to be proud ofkuman has much to be proud of
Standart

Benim anladigim(yanlış olabilir) ;
Gerekirse adam öldürebilirsin. Gerektiği kosullari sen düşün. Kafanı kullan, boş yere adam öldürme, zevk için, gurur için, kibir için, kendini daha iyi hissetmek için de adam öldürme.
Ancak gerekli ise adam öldürebilirsin.
Ac kalma ihtimalin varsa dahi adam öldürme kaldı ki açlık insan için öncelikli bir şart.

Öldürmekte ki amaç önemli sanirim. Amacın doğru olması gerekiyor.
kuman isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 17. October 2014, 11:12 PM   #9
dost1
Site Yöneticisi
 
dost1 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Sep 2008
Mesajlar: 2.939
Tesekkür: 3.501
1.077 Mesajina 2.376 Tesekkür Aldi
Tecrübe Puanı: 100000
dost1 is on a distinguished road
Standart

Selamun aleyküm, değerli kardeşlerim,
Lütfen sitemizden Enfal suresinin ilk 25 ayetini ile savaş ve harp ile ilgili makaleyi okur musunuz?

Kusursuzluk sadece Allah'a mahsusdur.
Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır.
Sevgi, saygı ve muhabbetle.
Allah'a emanet olunuz.
__________________
Halil Ay
dost1 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
dost1 Kullanicisina Bu Mesaji Için Tesekkür Edenler:
khaos (18. October 2014)
Cevapla

Bookmarks

Etiketler
büyük, fevahiş, günah, günahlar, güyük, ism, lemem, zina


Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı

Hizli Erisim


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 10:23 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Hanifler - Kuran odaklı gerçek din islam