hanifler.com Kuran odaklı dindarlık  

Go Back   hanifler.com Kuran odaklı dindarlık > TEMİZLİK VE İBADET > İbadet > Zekat

Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 29. October 2011, 06:48 PM   #1
galipyetkin
Uzman Üye
 
Üyelik tarihi: Sep 2011
Mesajlar: 1.458
Tesekkür: 105
574 Mesajina 958 Tesekkür Aldi
Tecrübe Puanı: 24
galipyetkin has much to be proud ofgalipyetkin has much to be proud ofgalipyetkin has much to be proud ofgalipyetkin has much to be proud ofgalipyetkin has much to be proud ofgalipyetkin has much to be proud ofgalipyetkin has much to be proud ofgalipyetkin has much to be proud of
Standart Zekat

Din -deyne-ödenmesi gereken borç- kavramından ismini alır.
Herkesin bir borç ödeme anlayışı vardır ve dinler bu açıdan insanlık tarihi kadar eski ve çeşitlidir. Kimi sadece hak iddiasındadır ve borçtan hiç bahsetmez, borç ödemeye yanaşmaz. Veya iddia ve istemin çok altında bir borç algısı vardır. Kökten bâtıl, uyduruk dinlerle, semai bir kökeni olmasına rağmen sonradan içleri boşaltılarak Rabbe ve insanlara karşı borçlarını tamamen ve titizlikle ödemeyi ihmâl ederek bâtıllaşan dini yorum, anlayış ve uygulamalar vardır. Allah doğruyu doğru olarak bildirmiş; ama hakikat vahyin içinde durmasına rağmen nefsine uyan ve içindeki mülk şehvetini(Sayın Barış ın sitemizin Ekonomi bölümü, mal kısmında Mülk Kavramı yazısına bakılmalıdır) atamayan bir bölük, hak dinin taklidini icat ederek insanları helâk eden dini anlayışları ortaya koymuşlardır.

Semai demek işitmek suretiyle hakikate ulaşmanın kast edildiği dindir. İşittiren Allah, vasıta resul ve nebiler, nebiler vasıtası ile işitenler ise insanlardır. Bunun dışında kalan yöntemlerle edinilen din, hak olmayan Pagan dinleridir. Böyle dinlere Allah din demez, kuruntu-heves der. Semai dinin özünü iyi kavrayıp, vahyin amacıyla örtüşen ve borcun kaytarılmadan ödenmesine ise, hak ve doğru din üzere borç ödeme denir. Bunun diğer ismi İslamdır.

Doğru din üzerinde olabilmek için öncelikle vahiy ilmini benimsemek gerekir. İkincisi, bunu doğru algılamak gerekir.üçüncüsü, dosdoğru olmayı içine sindirip doğru uygulamak gerekir. Dördüncüsü ise Allahın bizzat hakkı olanı titizlikle ve tamamen vermek-Uluhiyette kıst-, yine insanlara haklarını titizlikle ve tamamen vermek-insanlar arası kıst- gerekir.

Allah yaratan ve El Müstağni yani hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Bu nedenle de kendi faydalanma haklarından bütün yarattıkları adına, toplum adına feragat etmiş, bu nedenle kişiye ve topluma yapılacak ödemeleri de kendi nezdinde alacak yazacağını, ödeyenin alacaklı, kendisinin de ödeyene borçlu olacağını ve öbür dünyada ödeyene iyi bir yer sağlayacağını vaad ve ilan etmiştir. Mülkiyet hakkını ise kitapta -mülk Allahın-dır diyerek mahfuz/kendinde tutmuştur.

Biz bu yazımızda, konusu ekonomik olduğundan, insanlar arası kıst yönünden ödemeyi inceleyeceğiz.,

İslâm da ekonomik hayat ve ona bağlı sosyal yaşam politikası yani sosyo-ekonomi politik, esas olarak Nahl-71; Bakara-219 ve Muminun:4-5, üzerine kurulmuş olup bunu itidal olarak ifade edebiliriz: itidalli bir hayat, itidalli bir ekonomi. İsterseniz iffetli.

İslam sosyo-ekonomi politiği iki esas üzerine oturtulmuştur:
1-Haram Usulü. (Kollektivizm-Devletçilik)
2-Helâl usulü. (Girişimcilik)


1-Haram usulü.
Haram usulü sosyo-ekonomi politik, Kuranda Nuh Peygamberin Beyti ile başlatılmış, İbrahim Peygamberin Beyti ile açıklanmış ve Havra-Manastır (Bakara 139 delâletiyle Hacc-40) ile devam ettirilip, Mescid-el Haram ve Medine sosyo ekonomi politiği olan Ensariyet ile izah edilmiştir.
Bu usulde borç ödemeye Sadaka denilir.Bunun için işaret edilenler tıklatılıp oradaki yazılarımız okunmalı:
http:www.hanifler.com/showthread.php?p=11610#post11610,
http:www.hanifler.com/showthread.php?p=10776#post10776 (Bütün sayfa okunmalıdır.)

2-Helal Usulü.
Önce yine soru soralım ve makul cevabını bulalım. Zekât nedir?.... Zekât vermek nedir..... Bu ikisini netleştirmeden sağlıklı sonuca ulaşılamaz. Eğer zekât “vermeyi” de kapsayan bir kavram olsaydı yüce Kuran, laf olsun diye “atüzzekat”(Zekâtı veriniz) demezdi. Onun mastarı ise ZEKÂVET. Nasıl salâtın mastarı SALÂVAT ve anlamı Havra ise, Zekât’ın mastarı da Zekâvet’tir.

Şunu hemen belirtelim ki, kavramın birbirine bağlı önemli işlevsel anlamları vardır.

1-Mal varlığında başkaları aleyhine bir nemalanma, bir artma varsa bu insanı kirletir.

2-Malında başkaları aleyhine artma olmayan insan kirlenmediği için zekât vermez.

3-Malda artma, başkalarında azalma yarattığı için, malı artmamış olanların artanda kendiliğinde hakları doğmuştur. Malı mülkünden/ mülkiyetinden, mal sevgisini kalbinden çıkartmadan temizlenemez. Buna tezkiye olmak deriz.

4- Geçimliğe yeten mal için zekât gerekmez. Onun üstünde kalanın verilmesi gerekir.

5-Mescid El Haram ve harim(Dış etkilere kapalı ve Mülkte iştirak) üzere yaşayana zekât gerekmez.
Çünkü:
a-Kendisine değil, kamuya maişet karşılığı çalıştığı için kesbi/elde ettiği/kazandığı kendi nam ve hesabına değil, kamu nam ve hesabınadır.
b-Kamu onun ihtiyaç fazlasına artık değer olarak el koyup, ona sadece maişet(Geçimlik) verdiği için/maişet miktarını aşan kısım zekat verme konusu olduğu için o insan zaten saf ve temizdir. Mülkten dolayı bir kiri yoktur. Borcunu sadaka olarak peşin ödemiştir.

Mescid-el haram ve harim(dış etkilere kapalı ve mülkte iştirak) üzere yaşayana zekat gerekmediğine göre:
zekâtın konusu Helal Statüsü içinde yaşamanın bir kurumudur. Buna Komşu sistemi de denir. Bu sistem de havra veya manastırlardaki gibi hep bir arada olup bir işi elbirliği ile yapıp müşterek ve eşit paylaşma yerine, ayrı ayrı iş
yerlerinde çalışıp, şahsen kazandıkları üzerinden zekat verenlerdir.

Sermayeye dayalı kapitalist sistem öyle bir yoldur ki cadde gibi kol kola girilip de bir hizada gidilecek geniş bir yol olmayıp, bunun zıttı olan iki kişinin bile yan yana yürüyemeyeceği kadar dar bir yol, hiyerarşik bir düzen ki, tam hak dine karşı din icat edecek münafıkların bolca bulunduğu bir düzen, mal ve para istiflemeye dayanan münafıkların düzeni olan kapitalist bir düzen. Münafıklar gerek cebren, gerekse hile ile Manastır-Havra-Haram üzere(dış etkilere kapalılık ve mülkte işitirak) yaşama son vererek insanları sınıflı toplumun statüsüne soktu. Bu statüyü seçenler, halktan zekatlarını kollektivizm esarettir; mülkte sınırlama getirir; ne lüzumu var ki; biz kendi irademizle sizden topladığımız fazlayı muhtaçlara infak ederek sizi kuş sütüyle besleriz, sizin hâmiliğinizi yükleniriz bize gelin, bize verin dediler ve halktan zekatlarını sermaye olarak kendilerinde topladılar

Halktan bu yolda izin alınca veya onları böyle avutup, kimse elini uzatmaya fırsat bulamadan, çabuk çabuk zekatları ellerinde topladılar. Para, sermaye sahibi (mele) oldular. Nahl–71 ve Muminun:4-5. ayetlerle verilen ölçü dairesinde en güzel ve en tatmin edici şekilde infak etmek yerine, gülünç bir oran(mesela-1/40) verdiler ve böylece infak unutulup gitti. Paralar zimmette yığıldı, kaldı.

Harem ve Harim(Dışa kapalı İştirak halinde malikler olarak yaşamak) terk edilip, hami-mahmi sistemine geçilmesinde iki zıt netice doğar. Ya hamiler, ihtiyaç fazlasını, insanları bunaltıp üzmeden ve istemek zorunda kalmadan, itidal seviyesinde bihakkın infak ederler. Ya da onlara ödemek zorunda oldukları haklarını bihakkın ve gününde ödemeyerek “darbe vururlar:

Muhtaca zekatını veren kişi verdiğinden dolayı kimseyi minnet altında bulunduramaz. Tam tersine veren,alana minnet duymalıdır. Çünkü verenin pisliği olan fazlayı kabul etmekle onu ağır sorumluluktan kurtarmış, onu temizlemiştir. Tıpkı, timsahın diş diplerinde kalan etlerle karnını doyuran kuşun değil, timsahın minnet duyması gibi. Çünkü ağzının/dişlerinin bozulmaya uğramasını önlemiş, onu sağlığına kavuşturmuş, pislikten temizlemiştir. Verme bir iyilik yapma değil, istenip dava edilecek, birinde var da bende yoksa, hakkım olanı ondan zorla alırım denen bir haktır. Yani fakirin zenginden hakkı olan, infak için lazım olan meblağı zorla alması da meşrudur.

İnsan bilir ki, mülkte artma havadan gelemez, ödenmesi gereken borçlar hak sahiplerine ödenmediği için zengin olunmuştur. Hem çalışanların karşılığı ödenmemiş emekleriyle, hem de şeriat gereği ihtiyaç fazlasının hak sahiplerine kıst yaparak ödenmeyip çoğu elde tutulduğu için birileri zengin olmuştur. Buradan şu da anlaşılır. Zekâtın yalın anlamı mal varlığındaki artmadır. Bu anlamıyla da “Nema” ile benzer anlam taşır. Yani zekât artmadır. Onu vermek fiiliyle kullandığımızda borç ödemek için artanın zimmetten çıkarılması anlamına gelir. Amaç, malın insanı kirletmiş olmasından dolayı fazlanın verilerek günahtan ve haramdan kurtulmaktır.

Bir şey daha var ki, kandıracak/tatmin edecek kadar verilmelidir.. Bu ise infak anlamına gelir. Çünkü nafakalandırmak işi geçinme masraflarını karşılamak anlamına gelir. Bu da ancak, vermesi gerekenin bu oranda vermesi anlamına gelir. Bir başka anlatımla Zekât artma, onun verilmesi infaktır. İnfak “masraf karşılamak” anlamına gelir.

1-Kamunun masraflarını karşılamak.

2-itidal ve kavam seviyesinde ellerine masraf parası geçmeyenleri infak(Masraflarını karşılama)

Kuran, iki kıstas koymuştur vermeye.

1-Hedeflenen nedir? Ve miktar nedir?.
Nahl–71 de verilmiştir. İtidal ve kavam üzerinde varlığı olanlar; bu seviyenin altındakileri yukarı,itidal seviyesine çekecek; kendilerini de aşağıya itidal seviyesine indirecek kadar verirler. Böylece itidalde eşitlenirler. Her eşitlik bozulduğunda, geliri fazla olan derhal bu eşitliği sağlayacak kadar verir.

2-Mükellefiyet ne zaman başlar?
Bunu da Mu minun:4-5 ayetler verir bize. Kişi kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu, yani iyalinin yasal ihtiyacının, nahl-71in (iffet)üzerine çıktığı an, her kuruşu verecektir. Gerek devlet, gerekse kavam üzere olan masrafı karşılamaktan aczi olanlar da bu borcun alacaklısıdırlar.

Hak dinin hak şeraitinin emri bu iken, sanki Kuran da hükmü yokmuş gibi “kitabı elle yazanlar” zekâta kendileri kırkta bir oranını haksız yere koymuşlar. Cahiller de bu durumu göze almış ve bu orana uymuşlardır.

Bol ve verimli bir iş ve gelir sahibi olunduğunda, temizlenmek ve salahı bulmak için yapılması gereken şey; bakıma muhtaç evladını yanından ayırmadığı gibi muhtaç olanları böyle bir ihtimamla devamlı besleyip bakmak farz olur. Hal böyle iken, bundan vazgeçilerek,”Tadımlık” sistemine geçildi. Bir lokma ile avutma gibi. Yıllık ve yüzde iki buçuk zekât bu niteliktedir. Oysa infak bu değildir. Hem çocuk ve anne arasındaki ihtimam gibi devamlı birlikte olup infakından sorumlu olduğunun bilincinde olarak, ne ile kendini infak ediyorsan aynı cinsten ve aynı derecede infak etme şartı, uygulamadaki zekât sisteminde yoktur. Yine bir anne çocuğunu nasıl tadımlık değil de doyumluk şartını yerine getirerek besliyor, giydirip barındırıyor, hastalandığında tedavi ettiriyor, ilim veya tahsil ettiriyorsa, muhtaç da muhtaçlıktan kurtulana kadar öylece bakılmalıdır. Zekât, malı değil, insanı kirden ve necasetten arındırmak ve borçlu olduğu şeyi vermektir. İnsanı malın kirinden, mülk şehvetinden temizleyen şey de böyle yapmaktır. Kitabı elle yazıp koydukları oran, hak manada infak emrine uygun oran değildir.

Zekatın verilme ölçüsü Muminun:5 de verilmiştir: yasal ihtiyaç(mizanda vezin ile konulmuş ölçü, Nahl-:71), bu ihtiyaç fazlasının infak edilip biriktirilmemesidir. Buna İffetli olmak denilmiştir. Bundan kaçınmak ise iffetsizliktir ki Muminun:5. ayetini görmezlikten gelerek iffeti terk etmek bol dirlikli olmak tutkusudur. İtidalin ve iffetin terkine sebep Mülk Şehvetidir.

Eşitliğin ve yardımlaşmanın dozunda hiçbir eksiltme yapılmaması hak dinin ilkesidir. Hak dinde (helâl usulünün diğer adı olan) komşuluk statüsüne geçmek sadece havra-manastıra mahsus arazinin dışına çıkmak yani bunun dışındaki sosyal ve ekonomik hayat ile ilişki kurmak demektir. Dalalet ise komşuluk statüsünün bâtıl dinlerin sosyo ekonomi politiğine dönüştürülmesidir. Yani ferdiyetçi anlayışla patronluğa, para babası, para kasası olmaya izin vermektir. Halka da bunlar size faydalıdır, girişken ve becereklidir, size aş ve iş verirler yalanını uydurmasıdır. Güçsüzleri daha da güçsüzleştirmekten başka bir sonuç vermez.Üstelik ihtiyaç fazlasının infak için kullanılması maksadıyla zekatın/artanın infak şeklinde geçimleri devamlı üstlenmek terk edilmiş ve öz şekli de sembolik bir şekle dönüşmüştür. Bahane ise patronlar oluşturmak şarttır yalanıdır. Patron şartsa sermaye de şarttır. Sermaye ve sermayenin artırılması gerekiyorsa vergisinin (zekat miktarının) düşürülmesi gereklidir. Zekatın zekât olmaktan çıkartılması, zekât alacaklısının sırtına binilmesidir. Diğer bir adı da Aksa-uzak olan bu tür kullukta çevre merkez aleyhine bereketlendirilmiş, oradan toplanarak fakir, miskin, muhtaç ve mahrum bırakılanların önüne bir kemik atılmış, ağızlarına bir parmak bal çalınmıştır.
Haram üzere kullukta ise sistemin kendi, kendini zenginleştirmiştir. Bu sistemde mülke iştirak halinde sahip olarak ve karşılıklı yardımlaşarak, emeğe dayalı değer üretilir. Her üretilende herkes eşit miktarda hissedardır. Haram üzere secde Kuran emridir. Onun için yüzünü mescid el haram a çevir denilmiştir.

Mescid el Haram usulünde/sisteminde, yani dışa kapalılık ve mülkte iştirak şeklinde yaşanılan düzende, mahallin yanında, ayrıca mahallin dışına taşılarak da boyun eğilmiştir. Bu dışarıdaki çalışma hayatının yapıldığı dış kısımdaki alanlara binanın avlusu da denir. Yani sistem değişmemiş fakat alan genişletilmiştir. İş, çalışma alanı havra ve manastırın içerisinden dışarı da taşırılarak Havra ve manastırların çevresine de çalışma yayılmıştır. Bu sistemde esas, emek yanında sermayenin de çalıştırılması vardır, fakat ihtiyaç fazlası sermayeye katılmaz ve derhal zekât-vergi olarak yetkili merciye verilir.

Ama yozlaşmaya açık olduğundan her an kapitalizme dönüşüp sömürü aracı olabilir ki buna da Mescid el aksa/Helal usulü/Komşuluk sistemi denilir. Bu nedenle Bakara-219/1de faydası yanında zararları olduğu, zararının bu yönden fazla olduğu ikaz edilmiştir.Ayrıca hamiler toplumu (himayeciler) bakmayı garanti etme bahanesiyle ganimet peşine düşerler; böylece yurtta ve cihanda olması gereken sulhu (kavramsal islamı) bozarlar. Kuranın getirdiği sistem ise karşılıklı dostluğın kültürüdür.

En nihayetinde Aksa ile ifade edilen sisteme uyarak, sistemi dejenere ettik. verilmesi gerekeni yozlaştırdık. Bu ise tam itaat değildir, tam teslimiyet değildir. Tam teslimiyet yoksa İslam da yoktur. çünkü salât kavramının salavat anlamına dikkat etmedik. Onun Nasara(ensar) kilisesinin de yardımlaşma toplumu, onun da havra-manastır, onun da mülkün ortaklaşa olduğunu fark etmedik. Toplumculuktan söz edilmesine bile tahammül edemedik. Münafıklara uyduk. İslâm(tam temsil olarak ve rekâbetten barışa geçmek) sosyalizmine savaş açtık. Kuran yerine rivayetleri kural yaptık; bu ise kitabı elle yazanlara uymaktan başka bir şey değildi. Kurandan hüküm çıkartmak yerine, heyet kararları ile cumhur çoğunluğu ile ictihatler yapıverdik. Hatta heyetten de vaz geçip işâret, bir şeyi gösterme sureti ile işi hallatmayi o kadar ileri gittik ki, Şeyhülislamlara işleri bırakarak İşaret-i Aliyye ismini vererek işleri birer hile-i şeriyye olan fetvalarla hallettik ki Nisa-127ye göre bu yetki yalnızca Allah a aittir.

İslâm şura üzere olmasına rağmen monarşiden kurtulup ekonomik demokrasiye, katılımcı demokrasiye geçemedik. Soygun hala devam ediyor.

Zekâtın amacı infaktır. İnfak ise masraf etmek ve güçsüzün masrafını karşılamaktır.. Devletin kamu hizmetleri masraflarını, fakir, miskin, yetim, öksüz, yolda kalmış, mağdur ve mahrumların masraflarını Kazananlar karşılayacaktır. Taa ki sosyal devlet düzenine geçene kadar. Devlet kurulduktan sonra zekât vergi olarak devlete verilir. Bu andan itibaren de sorumluluk devlete ve idarecilere geçer.

Buna her kazanan mecbur mudur? Hayır, kazandığı halde muhtaçlıktan kurtulamamış olanlar hariç, ihtiyaç (itidal) gelirinin üzerinde kazananlar verdikleri ile kendileri muhtaç duruma düşmeyecek, yani sosyal ve ekonomik yönünden itidal seviyesini muhafaza edip muhtaçlar kendi itidal seviyesine gelsin.

Zekât-vergi vererek neden daha zengin olmaktan vaz geçeyim dersen, sen bilirsin. Hesabı sen vereceksin; kurallar böyle konulmuş ki iki yüzlüler çekilsin de kâr getiren işler Allah ve insan sevgisi taşıyanlar gelsin; dayanışmalı hayat devam etsin.
(Adalet ve Rahmet sitesinden derlenmiştir)

Saygılarımla
Galip Yetkin.

Konu galipyetkin tarafından (27. May 2022 Saat 03:20 PM ) değiştirilmiştir.
galipyetkin isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
galipyetkin Adli üyeye bu mesaji için Tesekkür Eden 2 Kisi:
dost1 (23. December 2012), merdem (24. December 2012)
Alt 21. December 2012, 09:24 PM   #2
Fers
Uzman Üye
 
Üyelik tarihi: Sep 2012
Mesajlar: 304
Tesekkür: 0
59 Mesajina 91 Tesekkür Aldi
Tecrübe Puanı: 22
Fers has much to be proud ofFers has much to be proud ofFers has much to be proud ofFers has much to be proud ofFers has much to be proud ofFers has much to be proud ofFers has much to be proud ofFers has much to be proud of
Standart

yeniden selam sayın galipyetkin,

etaa/kök fiil gelmek,
إيتاء/iitaa/getirmek/bir şeyi bir amaç için getirmek...

neml/31
وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ/ve tuunii muslimiine...

kehf/96
آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ/atuunii zuberel hadiidi...

daha öncede birkaç kez belirtmiştim,

bakara/254,261,262,264,267,274
...enfikuu mimmaa razakna kum.../ ...sizi rızıklandırdıklarımızdan infak edin...
meselulleziine yunfikuune emvaalehum.../ mallarını infak edenlerin durumu...
elleziine yunfikuune emvaalehum.../ mallarını infak eden....
...laa tubtıluu sadakaatikum...kellezii yunfiku maalehu riaaen naasi.../ sadakalarınızı boşa çıkarmayın..."mal"ını insanlara gösteriş için infak eden gibi...
...enfikuu min tayyibaati maa kesebtum ve mimmaa ahracnaa lekum minel ardı.../...kazandıklarınız ve size yerden çıkardıklarımızın güzellerinden, infak edin...
elleziine yunfikuune emvaalehum bil leyli ven nehaari sirran ve alaaniyeten.../ mallarını gece gündüz/her zaman, gizlice ve açıkça infak edenler...

ayetlerde infak eylemi var, maddi yardım olduğunu delillendiren ifadeler yanıbaşında duruyor, "rızıklandırıldıkları, malları, kazandıkları, yerden çıkarılanlar..."

zekat geçen ayetlerde bunlara benzer tek bir ifade bulabilen çıkarıp sunsun....

zekat arınmadır,

fussilet/7
elleziine laa yuu tuunez zekaate ve hum bil aahireti hum kaafiruune.../ onlar arınmayan/arınmış hale gelmeyen ve sonrakini inkar edenler....

nur/56
ve ekimuus salate ve atuz zekate ve atiiuur resuule.../ salat ı ikame et ve arınmış hale gel, haberciye itaat...

ahzab/33
ekımnes salaate ve atiinez zekaate ve atı nallaahe ve resuuleh.../ salatı ikame et ve arınmış hale gel, Allah a itaat ve habercisine...

ve ekimuus salate ve atuz zekate,
salat ı ikame edenler/Alemlerin Efendisinin sistemine/bildirdiğine eğip bükmeden uyanlar/uygulayanlar, bunun sonucunda, itaa ez zekaat/arınmış hale gelirler/eski kokuşmuş düzenden, kötü düşüncelerden, hertürlü olumsuzluktan, inkarcılıktan, rezilliklerden, kısaca tüm pisliklerden soyutlanırlar...

benim yorumum budur, doğrusunu Alemlerin efendisi bilir...

Konu Fers tarafından (21. December 2012 Saat 09:27 PM ) değiştirilmiştir.
Fers isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Fers Adli üyeye bu mesaji için Tesekkür Eden 2 Kisi:
Miralay (22. December 2012)
Alt 22. December 2012, 01:50 PM   #3
aorskaya
Uzman Üye
 
Üyelik tarihi: Aug 2009
Mesajlar: 933
Tesekkür: 110
268 Mesajina 414 Tesekkür Aldi
Tecrübe Puanı: 16
aorskaya will become famous soon enoughaorskaya will become famous soon enough
Standart

Sayın yetkin,

Yazı zekat/infak konusunda kendi içinde tutarlı görünüyorsa da dayandırılan ayetler ve bazı tespitler bakımından yanlış temellere oturtulduğundan zekat konusuna ters dahi düşebilmekte, yanlış anlaşılmasına sebep olabilmektedir.

Burada, yine ayetlerin kendi konu bütünlüğünü sağlayan diğer ayetlerden koparılarak bağımsız bir ayet olarak ele alınması hatasına düşülmekte ve böylece konu yanlış anlatılmaya kadar gittiği görülmektedir.

Şimdilik kısaca katılmadığım yerleri açıklamaya ve sorularla daha da oturmasına çalışacağım.


Alıntı:
galipyetkin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster

İslâm'da ekonomik hayat ve ona bağlı sosyal yaşam politikası yani sosyo-ekonomi politik, esas olarak Nahl-71 ve Bakara-219 üzerine kurulmuş olup bunu ''itidal'' olarak ifade edebiliriz: ''itidalli bir hayat'', ''itidalli bir ekonomi''. İsterseniz ''iffetli''.

Nahl 71. ayet ekonomik veya sosyal hayatı yada bir parçası olan gelir dağiılımını anlatan bir ayet değildir. Bu ayetin ana fikri, rabbimizin verdiği nimetleri üzerinden örneklenmek suretiyle, insanların kendilerine bile ortak/eş/denk kabul edememekle birlikte, rabbimizin yarattıklarıyla eş/ortak kabul edebilmesi tenkit edilmektedir.

Yani, bu ayet zekatla ilgili olmayıp, sosyo-ekonomik yaşamın temelini de oluşturmaz.

Alıntı:
galipyetkin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
5-Mescid El Haram ve harim(Mülkte iştirak) üzere yaşayana zekât gerekmez. Çünkü:

a-Kendisine değil, kamuya maişet karşılığı çalıştığı için kesbi kendi nam ve hesabına değil, kamu nam ve hesabınadır.

b-Kamu onun fazlasını artık değer olarak el koyup, ona sadece maişet(Geçimlik) verdiği için, maişet miktarını aşan zekat verme konusu olduğu için o insan zaten saf ve temizdir. Mülkten dolayı bir kiri yoktur. Borcunu sadaka olarak peşin ödemiştir.
1- Bu yolla da bazı kimselere zekat muafiyeti ortaya konmuşturki, bu zekat müessesinin ruhuna aykırıdır. Dileyen herkes zekat/infakta bulunabilir, üstelik ne kadar fazla verirlerse karşılığıda o derece büyük olacaktır.

2- Yukarıdaki yazınızdaki gibi kabulün, üzerinde iyi düşünülürse, kazancın tamamının tüm çalışanlarla eşit seviyeye düşülene kadar dağıtılması yüzünden, müteşebbislerin yeni yatırımlar yapmasına gerek duymamasına, işi büyütmek için ek mesailer/projeler üretilmesine gerek duymamasına, araştırma/geliştirmeye gerek duymamasına sebep olarak, özel girişimciliği ortadan kaldıracağı görülecektir.

Kazandıkları, çalıştırdıkları ile eşit paylaşılacaksa, neden müteşebbis olunsunki, neden ek riskler alınsınki? Müteşebbislerde o zaman çalışanlardan biri statüsünde olarak hayatını sürdürmek isteyecektir. Böyle düşünen kimseler yüzünden de kimse özel işyeri açıp işçi çalıştırmak yerine kendileri çalışan olmayı tercih edeceklerdir.

Alıntı:
galipyetkin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Nahl–71 ve Bakara–219. ayetlerle verilen ölçü dairesinde en güzel ve en tatmin edici şekilde infak etmek yerine, gülünç bir oran vererek infakı unutulup gitti. Paralar zimmette yığıldı, kaldı.
Nahl 71.ayette zekat için ölçü verilmemiştir. Ayetin zekatla ilgilendirilmesi yanlıştır. Ayet, tek başına bir konuyu açıklayan ayet olmadığı gibi, bu ayet zekatla ilgili diğer ayetlerle birlikte ele alındığında da o ayetlere ters düşmektedir.

Alıntı:
galipyetkin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Zekâtın yalın anlamı mal varlığındaki artmadır. Bu anlamıyla da “Nema” ile benzer anlam taşır. Yani zekât artmadır. Onu vermek fiiliyle kullandığımızda borç ödemek için artanın zimmetten çıkarılması anlamına gelir. Amaç, malın insanı kirletmiş olmasından dolayı fazlanın verilerek günahtan ve haramdan kurtulmaktır.
Zekat'ın mal artışı ile de ilgisi yoktur. Örneğin mal ticareti yapmayan serbest meslek sahipleri, varlıklarında değişme olmasa dahi zekat vermelidirler. Dolayısıyla malı olsun olmasın, Allah'a rabbimizin deyimiyle borç vermek isteyen herkes verebilir.

Alıntı:
galipyetkin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Bir şey daha var ki, kandıracak-tatmin edecek kadar verilmelidir.. Bu ise infak anlamına gelir. Çünkü nafakalandırmak işi geçinme masraflarını karşılamak anlamına gelir. Bu da ancak, vermesi gerekenin bu oranda vermesi anlamına gelir. Bir başka anlatımla Zekât artma, onun verilmesi infaktır. İnfak “masraf karşılamak” anlamına gelir.

1-Kamunun masraflarını karşılamak.

2-itidal ve kavam seviyesinde ellerine masraf parası geçmeyenleri infak(Masraflarını karşılama)
Tatmin edecek düzeyde verilmesi güzel olanıysa da verecek kimsenin böyle bir zorunluluğu yoktur. Kaldıki, herkes ya tatmin edecek kadar verecektir, aksi halde verdikleri zekat/infak olmaz denilemez.

Tatmin düzeyinin üstünde de verebilir, çünkü ne kadar çok verirse karşılığı da o denli iyi olacaktır.

Alıntı:
galipyetkin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Kuran, iki kıstas koymuştur vermeye.

1-Hedeflenen nedir? Ve miktar nedir?.
Nahl–71 de verilmiştir. İtidal ve kavam üzerinde varlığı olanlar; bu seviyenin altındakileri yukarı,itidal seviyesine; kendilerini de aşağıya itidal seviyesine çekecek kadar verirler. Böylece itidalde eşitlenirler. Her eşitlik bozulduğunda, geliri fazla olan derhal bu eşitliği sağlayacak kadar verir.
Nahl 71.ayeti tek başına ele aldığımızda zekatla ilgisi kurulmazken, zekatla ilgili diğer ayetlerle birlikte ele aldığımızda ise onlara ters düştüğünü görürüz.

Dolayısıyla bu ayeti kendinden önceki ve sonraki ayetlerle birlikte ele almak gerekir. Böyle olunca da ayetin zekat/infak yerine rabbimizin yeterince idrak edilemediğinin anlatılarak, ona yaratılanların eşit/denk/ortak olamayacağının anlaşılması istenilmektedir.


Sayın yetkin,
Bu yazdıklarıma göre siz de yeniden ayeti incelemeye çalışırsanız, görüşlerime katılacağınızı düşünüyorum.


selamlar,
aorskaya
aorskaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 22. December 2012, 02:02 PM   #4
ates demir
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart

Aynen katiliyorum sayin Fers
Bir tek farkla
Haberci diye cevirdiginiz sozcuk resul
Oysa haberci nebi olmaliydi.
Ne fark eder ki diye soranlar olabilir.
Cok ciddi farklar var.
Resule resullere itaat evrenseldir, levhi mahfuzun ve buradan gelen Kuranin evrenselligi gibi.
Bazilarinca Kuran indigi doneme hitab eder anlayisina katilmiyorum.
Kuran her doneme her caga hitab eder.
İcinden bir kelimenin anlamini degistirseniz bu durum baska baska ayetlerde siritir.
Demem o ki resul ve nebi sozcuklerinin beraber gectigi ayetlere geldigimizde her ikisine de haberci anlami verildiginde ortaya cikan butun mantiksalliktan uzaklasiyor.
Zekat konusunda anlaminiza aynen katiliyorum. Katkisi olmasi acisindan bir soz ilave edecek olsaydim sunu derdim:
Gokten yagan yagmur ile pisliklerden arindirir.
Salat bu yagmurun altinda hep durmaktir.
Zekat ise bu yagmurun altinda durmak ile kazanilan sonuçtur.
Amaç yagmur altinda islanan ve tortularindan arinmis bir tohumun açmasini saglamaktir.
Din denilen olgu her insanda kodludur.
Dinsiz insan varolamaz.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 23. December 2012, 10:52 PM   #5
Fers
Uzman Üye
 
Üyelik tarihi: Sep 2012
Mesajlar: 304
Tesekkür: 0
59 Mesajina 91 Tesekkür Aldi
Tecrübe Puanı: 22
Fers has much to be proud ofFers has much to be proud ofFers has much to be proud ofFers has much to be proud ofFers has much to be proud ofFers has much to be proud ofFers has much to be proud ofFers has much to be proud of
Standart

Allah ın sistemini barındıran bilgi, habercinin kendisidir...
peygamber olarak bilinen kimseler, o bilgiyi uyarma ve müjdeleme amacıyla muhatablarına aktaranlar/ulaştıranlardır...
Muhammedin elinde yazılı bir kitap olduğunun(en am/7) ve kur anı yazılı bir kitap haline getirdiğinin/getirttiğinin delili yoktur...
muhatablarına/ indiği kabileye hitab eden, gelen ilmin aktarıldığı söylevin kendisi/kur an, peygamber ise dillendirendir...

kur an/alemlerin efendisinin sistemini aktaran söylevler bütünü, o kültürün deyimleri atasözleri ve kültürüne hitabendir ki muhatabları tarafından en iyi şekilde anlaşılsın....
evrensel olan Alemlerin efendisinin sistemidir...

.
Fers isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 24. December 2012, 09:58 AM   #6
aorskaya
Uzman Üye
 
Üyelik tarihi: Aug 2009
Mesajlar: 933
Tesekkür: 110
268 Mesajina 414 Tesekkür Aldi
Tecrübe Puanı: 16
aorskaya will become famous soon enoughaorskaya will become famous soon enough
Standart

Alıntı:
Fers Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Allah ın sistemini barındıran bilgi, habercinin kendisidir...
peygamber olarak bilinen kimseler, o bilgiyi uyarma ve müjdeleme amacıyla muhatablarına aktaranlar/ulaştıranlardır...
Muhammedin elinde yazılı bir kitap olduğunun(en am/7) ve kur anı yazılı bir kitap haline getirdiğinin/getirttiğinin delili yoktur...
muhatablarına/ indiği kabileye hitab eden, gelen ilmin aktarıldığı söylevin kendisi/kur an, peygamber ise dillendirendir...

kur an/alemlerin efendisinin sistemini aktaran söylevler bütünü, o kültürün deyimleri atasözleri ve kültürüne hitabendir ki muhatabları tarafından en iyi şekilde anlaşılsın....
evrensel olan Alemlerin efendisinin sistemidir...

.
"Sistem evrensel, kuran bölgesel/ yerel ve dönemseldir" şeklindemi anlamalıyız?

Kuranın muhatapları, kısaca araplar, ama sistemin muhatabı herkesmidir?

selamlar,
aorskaya
aorskaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 24. December 2012, 09:11 PM   #7
Fers
Uzman Üye
 
Üyelik tarihi: Sep 2012
Mesajlar: 304
Tesekkür: 0
59 Mesajina 91 Tesekkür Aldi
Tecrübe Puanı: 22
Fers has much to be proud ofFers has much to be proud ofFers has much to be proud ofFers has much to be proud ofFers has much to be proud ofFers has much to be proud ofFers has much to be proud ofFers has much to be proud of
Standart

selam sayın aorskaya,
Alıntı:
"Sistem evrensel, kuran bölgesel/ yerel ve dönemseldir" şeklindemi anlamalıyız?
Kuranın muhatapları, kısaca araplar, ama sistemin muhatabı herkesmidir?
kur an/alemlerin efendisinin sistemini aktaran söylevler bütünü, o kültürün deyimleri atasözleri ve kültürüne hitabendir ki muhatabları tarafından en iyi şekilde anlaşılsın....
evrensel olan Alemlerin efendisinin sistemidir...

bu ifadeler benim yorumumun özeti, sorduğunuz sorunun cevabı içinde...

içerisindeki ifadeler, o devrin muhatablarının rahatlıkla anlayacakları olaylar ve olaylardan alıntılarla onların dilinde örneklenen, kendi kültürleriyle, günlük yaşamda kullandıkları mecazlarla, deyimlerle elçi Muhammed tarafından kendi dilleriyle aktarılmış söylevdir kur an...
bu yüzden en iyi anlayan onlardır, olaylardan anlayabildiği kadarını nasiplenenler de bizleriz....

evrensel olan Alemlerin efendisinin sistemidir, evrensel olan "ikame es salaate ve itaa ez zekaate" dir, o gün, bugün veya gelecekte değişmez...

.
Fers isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 25. December 2012, 04:07 AM   #8
galipyetkin
Uzman Üye
 
Üyelik tarihi: Sep 2011
Mesajlar: 1.458
Tesekkür: 105
574 Mesajina 958 Tesekkür Aldi
Tecrübe Puanı: 24
galipyetkin has much to be proud ofgalipyetkin has much to be proud ofgalipyetkin has much to be proud ofgalipyetkin has much to be proud ofgalipyetkin has much to be proud ofgalipyetkin has much to be proud ofgalipyetkin has much to be proud ofgalipyetkin has much to be proud of
Standart

Sayın aorskaya.

Yazıma itirazlarınızın tümü, her zaman yaptığınız gibi hiçbir açıklamayı içermeyen ''iş olsun'' kabilinden, gerekçesiz. Sırf itiraz etmiş olmak için itiraz ediyorsunuz; bu da kendi içinde çelişkili ifadeler kullanmanıza sebep oluyor.

Meselâ: ''Tatmin edecek düzeyde verilmesi güzel olanıysa da verecek kimsenin böyle bir zorunluluğu yoktur. Kaldıki, herkes ya tatmin edecek kadar verecektir, aksi halde verdikleri zekat/infak olmaz denilemez.''

Saygılarımla.
Galip Yetkin

Konu galipyetkin tarafından (10. May 2016 Saat 09:53 AM ) değiştirilmiştir.
galipyetkin isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 25. December 2012, 08:00 AM   #9
aorskaya
Uzman Üye
 
Üyelik tarihi: Aug 2009
Mesajlar: 933
Tesekkür: 110
268 Mesajina 414 Tesekkür Aldi
Tecrübe Puanı: 16
aorskaya will become famous soon enoughaorskaya will become famous soon enough
Standart

Alıntı:
galipyetkin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Sayın aorskaya.

Yazıma itirazlarınız tümü, hiçbir açıklamayı içermeyen, her zaman yaptığınız gibi ''iş olsun'' kabilinden, gerekçeler içermeyen, sırf itiraz etmiş olmak için yapılmış itirazlardır, yada kandiiçinde bile çelişmektedir.
Yazılarım; illaki kendi düşüncelerinin doğru olduğunu kabul eden kimseler için bir şey ifade etmez sayın yetkin!

Sırf itiraz etmiş olmak için, yazı yazmam, çünkü din konuşulduğunu ve dinin ciddi şey olduğunu bilirim ve hatta bazen yazılarımda buna dikkat etmeyenleri sert şekilde uyarırım.

Bana göre sizin bu yazdıklarınız, sırf yazılanlara cevap verilmemiş durumdan kendinizi kurtarmanız telaşıyla yazılan yazılardır.

Çünkü;

Zekat gibi bir müesseseyi, aşağıya alıntıladığım yazınızla, NAHL -71. ayetin üzerine inşa ederek, zekatı anlatmaya çalışmanızın kendime göre yanlışlığını görmüş ve buna itirazlarımı yine aynı ayet üzerinden delillendirerek yapmışım.

Daha iyi anlaşılması için sizin yazınızı ve benim cevabımın ne olduğunu tekrar görelim:

Alıntı:
galipyetkin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster

İslâm'da ekonomik hayat ve ona bağlı sosyal yaşam politikası yani sosyo-ekonomi politik, esas olarak Nahl-71 ve Bakara-219 üzerine kurulmuş olup bunu ''itidal'' olarak ifade edebiliriz: ''itidalli bir hayat'', ''itidalli bir ekonomi''. İsterseniz ''iffetli''.
Alıntı:
aorskaya Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Nahl 71. ayet ekonomik veya sosyal hayatı yada bir parçası olan gelir dağiılımını anlatan bir ayet değildir. Bu ayetin ana fikri, rabbimizin verdiği nimetleri üzerinden örneklenmek suretiyle, insanların kendilerine bile ortak/eş/denk kabul edememekle birlikte, rabbimizin yarattıklarıyla eş/ortak kabul edebilmesi tenkit edilmektedir.

Yani, bu ayet zekatla ilgili olmayıp, sosyo-ekonomik yaşamın temelini de oluşturmaz.
Şimdi, zekat iddilarınızın temeli olan nahl-71.ayetin zekatla ilgisi olmadığını ortaya koyan bu yazım üzerine aşağıda önerdiğim gibi gerekli incelemeyi yapmış olsaydınız, sizde görürdünüz.

Ama, ya yeniden inceleme gereği duymadığınızdan, yada okuyup hatanızı görmenize rağmen bunu ifade etmeye kibiriniz engel olduğundan, yazımın itiraz etmiş olmak için boş sözlerden oluştuğunu söyleyebiliyorsunuz.

Alıntı:
aorskaya Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Sayın yetkin,
Bu yazdıklarıma göre siz de yeniden ayeti incelemeye çalışırsanız, görüşlerime katılacağınızı düşünüyorum.
Ne dersiniz sayın yetkin,

Yukarıdaki önerime göre nahl-71.ayetin hala zekatın temelini oluşturduğunu düşündüğünüzü söyleyebilirmisiniz, yoksa hatalı olduğunuzu yazabilirmisiniz!

Bir kere daha özetlemek gerekirse, hiç bir yazıya laf olsun diye itiraz etmem, çünkü bana katacağı değeri önemserim. Fakat, bana göre hatalar barındırıyorsa, doğal olarak hatalı bulduğum yerleri de yazarım. Bu şekilde reaksiyonlarla karşılaşmam da bu düşüncemi değiştirmeyecektir.

Alıntı:
galipyetkin Nickli Üyeden Alıntı
Kuran, iki kıstas koymuştur vermeye.

1-Hedeflenen nedir? Ve miktar nedir?.
Nahl–71 de verilmiştir. İtidal ve kavam üzerinde varlığı olanlar; bu seviyenin altındakileri yukarı,itidal seviyesine; kendilerini de aşağıya itidal seviyesine çekecek kadar verirler. Böylece itidalde eşitlenirler. Her eşitlik bozulduğunda, geliri fazla olan derhal bu eşitliği sağlayacak kadar verir.
Alıntı:
aorskaya Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
''Tatmin edecek düzeyde verilmesi güzel olanıysa da verecek kimsenin böyle bir zorunluluğu yoktur. Kaldıki, herkes ya tatmin edecek kadar verecektir, aksi halde verdikleri zekat/infak olmaz denilemez.''
Bu yazının neresinde çelişki vardır, gösterebilirmisiniz? Bana kalırsa, siz yazıyı ya acele okuduğunuzdan, yada kızarak okuduğunuzdan yanlış anlamış olmalısınız!

Selamlar,
aorskaya

Konu aorskaya tarafından (25. December 2012 Saat 08:11 AM ) değiştirilmiştir.
aorskaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 25. December 2012, 09:41 AM   #10
galipyetkin
Uzman Üye
 
Üyelik tarihi: Sep 2011
Mesajlar: 1.458
Tesekkür: 105
574 Mesajina 958 Tesekkür Aldi
Tecrübe Puanı: 24
galipyetkin has much to be proud ofgalipyetkin has much to be proud ofgalipyetkin has much to be proud ofgalipyetkin has much to be proud ofgalipyetkin has much to be proud ofgalipyetkin has much to be proud ofgalipyetkin has much to be proud ofgalipyetkin has much to be proud of
Standart

Sayın Aorskaya.

1). Birinci cümlede ''Tatmin edecek düzeyde verilmesinin zorunluluğu yoktur.'' diyor;
devamı ikinci cümlede ''Herkes tatmin edecek kadar verecek'' ifadesini kullanıyorsunuz.

2). Biz yazımızda zekat verilmesini gerektiren sebepleri yazıyoruz; siz ise ''laf ola beri gele'' kabilinden yazımızın bütünlüğündeki konuyu ele almadan cımbızlayarak aldığınız cümlelere itiraz yazıyor ve yazımızın bütünlüğündeki konuya uygun gerekçe de yazmıyorsunuz.

3) Belki farkında değilsiniz ama bunu hep yapıyorsunuz. Yazılan her yazı sizin tarafinızdan tekzipli. Tamam da bütününde-ana konuda değil de, cümleler üzerinde kalıyor, hiçbir yazıya tamamlayıcı bir unsur katmıyorsunuz. Her yazınızda yalnızca fikir ileri sürdünüz.

4) Biz toplumsal bir ''iffetli'' ekonomik ve sosyal yaşamdan bahsederken, bu yönde sizin bir tefekkürünüzü göremiyoruz. Biz zekatın toplumsal yaşamda işlemsel fonksiyonundan bahsederken, siz cımbızladığınız bir cümle üzerinde fikir yürütüyorsunuz.

5) Biz zekatın (haşr-9 ayetinden de konuşmayı biliriz ama konu bu değil) asgari verilme ölçülerinden bahsetmişken ne olduğu belirsiz, kişiden kişiye değişen bir '' tatmin olma'' diye bir afaki ölçü getirirken ''vezin-mizan''dan, Nahl-:71'den habersiz görünüyorsunuz ve kişileri pek hafife alıyorsunuz.
(Daha sonra devam edeceğim. Çünkü torun tepemde 'hadi dede, hadi dede'' diye beni zorlamakta. Oyunlardan oynayacakmış.)

Saygılarımla .
Galip Yetkin.

Konu galipyetkin tarafından (9. December 2019 Saat 08:35 AM ) değiştirilmiştir.
galipyetkin isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Etiketler
zekat


Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı

Hizli Erisim


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 02:09 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Hanifler - Kuran odaklı gerçek din islam